Klik hier voor een automatische vertaling van onderstaande tekst.
De urgente, groeiende en langetermijnuitdaging van migrerende kinderen vraagt om een beter antwoord van de EU  

De groeiende uitdaging van kinderen en jongeren die illegaal naar Europa reizen vereist een "coherent systeem" dat erop gericht is hen "normaliteit en stabiliteit" te bieden, of het nu gaat om integratie, hervestiging in Europa of terugkeer, zo heeft het Europees Comité van de Regio's gezegd. De aanbevelingen die op 11 oktober zijn goedgekeurd door de EU-assemblee van lokale en regionale politici hebben gevolgen voor het voogdijschap, de wettelijke toegang, huisvesting en integratie van migranten, en leiden tot een sterkere focus op minderjarige migranten in het werk van lokale, nationale en EU-ambtenaren.

De voorstellen die zijn opgenomen in het advies dat is opgesteld door Yoomi Renström (SE/PSE), lid van de gemeenteraad van Ovanåker en tevens rapporteur voor de opvang van migranten voor het Congres van Lokale en Regionale Overheden van de Raad van Europa, zijn een reactie op de inspanningen van de Europese Commissie om een van de ernstigste en meest delicate aspecten van de vluchtelingen- en migratieproblematiek aan te pakken: er zijn meer en meer vluchtelingen en irreguliere migranten jonger dan 18 jaar die onderweg sterven, of aankomen en vermist raken in Europa.

"De Europese Unie heeft behoefte aan een coherent systeem waarin lokale, nationale en Europese beleidsmakers en ambtenaren samen werken aan gemeenschappelijke doelstellingen bij het aangaan van deze urgente, groeiende en langdurige uitdaging", aldus mevrouw Renström. "We weten wat ons te doen staat – waarbij we de geest en de letter van het internationaal recht volledig moeten respecteren – en we hebben de juridische instrumenten, maar de algemene doelstelling moet zijn hen op korte en lange termijn een normaal en stabiel leven te laten leiden. Het is niet gemakkelijk om kwetsbare migrerende kinderen te beschermen, te integreren en op te voeden in een tijd waarin er sprake is van een dramatische toename van hun aantal, maar toch zijn er lokale overheden en nationale overheden die goede praktijken hebben uitgewerkt die laten zien dat kleine gerichte interventies een enorm verschil kunnen maken. Er is veel dat kan en moet worden verbeterd. Het feit dat sommige kinderen in gevangenisachtige omstandigheden leven, is onaanvaardbaar."

Ze vervolgde: "Zo is een goed voogdijsysteem van essentieel belang. Voogden bieden bescherming, verminderen het risico dat kinderen verdwijnen, en vergroten hun kansen op integratie. Voogden moeten goed opgeleide beroepsmensen zijn die slechts een beperkt aantal kinderen begeleiden. Dat is niet in heel Europa het geval. Mijn eigen land, Zweden, heeft een voogdijstelsel, en – hoewel ook ons stelsel moet worden verbeterd en versterkt – we zien hoeveel baat de kinderen hierbij hebben."

De aanbevelingen van het Europees Comité van de Regio's houden in dat er in elk opvangcentrum een kinderbeschermingsfunctionaris wordt aangewezen, dat er verschillende soorten accommodatie worden ontwikkeld voor migrerende kinderen, en dat detentie wordt uitgesloten. Kinderen zouden worden beschouwd als prioritaire gevallen, waarbij voor elk kind moet worden nagegaan in hoeverre het behoefte heeft aan specifieke bescherming. De aanbevelingen op lange termijn onderstrepen het gevaar van langdurige marginalisering, achterstelling en kwetsbaarheid voor uitbuiting van jonge nieuwkomers. Ook wordt benadrukt dat integratie van vitaal belang is en dat "vroege en daadwerkelijke toegang tot inclusief en formeel onderwijs" van cruciaal belang is.

In het advies wordt gewezen op een aantal lacunes in de aanpak van de hervorming van het gemeenschappelijk Europees asielstelsel, zoals het feit dat in de mededeling van de Commissie "geen rekening wordt gehouden met de omstandigheden en de voorwaarden waaronder de lokale en regionale overheden moeten opereren", en de ontoereikende financiering en steun voor steden en regio's. Het CvdR wijst erop dat er geen criteria zijn op basis waarvan "het belang van het kind" kan worden vastgesteld en beoordeeld, en is blij dat de Commissie hier verandering in brengt. Daarnaast pleit het voor "juridisch waterdichte methoden voor leeftijdsonderzoek" om de bestaande verschillen in de EU aan te pakken. Voorts benadrukt het CvdR het belang van betere gegevens, zodat de gegevens vergelijkbaar zijn en basisinformatie opleveren zoals het geslacht van de migrerende kinderen.

Contactpersoon:
Andrew Gardner
Tel. +32 473 843 981
andrew.gardner@cor.europa.eu

Delen :
 
Gerelateerd nieuws

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/8TH-MEETING-EUROPEAN-MIGRATION-FORUM.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/URGENT-GROWING-AND-LONG-TERM-CHALLENGE-OF-CHILDREN-IN-MIGRATION-NEEDS-BETTER-EU-RESPONSE.ASPX

Call for expression of interest: 8th meeting of the European Migration Forum
Call for expression of interest: 8th meeting of the European Migration Forum
20.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/PATRICK-MOLINOZ-ELECTED-CHAIR-OF-CIVEX.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/URGENT-GROWING-AND-LONG-TERM-CHALLENGE-OF-CHILDREN-IN-MIGRATION-NEEDS-BETTER-EU-RESPONSE.ASPX

Patrick Molinoz, vice-president of Bourgogne-Franche-Comté, elected to chair of CIVEX
Patrick Molinoz, vice-president of Bourgogne-Franche-Comté, elected to chair of CIVEX
21.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/ZELENSKYY-PLENARY-MAY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/URGENT-GROWING-AND-LONG-TERM-CHALLENGE-OF-CHILDREN-IN-MIGRATION-NEEDS-BETTER-EU-RESPONSE.ASPX

President Zelenskyy to EU's cities and regions: "Thank you for your support!"
President Zelenskyy to EU's cities and regions: "Thank you for your support!"
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/COR-UNICEF-JOIN-FORCES-SUPPORT-INCLUSION-CHILDREN-UKRAINE-.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/URGENT-GROWING-AND-LONG-TERM-CHALLENGE-OF-CHILDREN-IN-MIGRATION-NEEDS-BETTER-EU-RESPONSE.ASPX

European Committee of the Regions and UNICEF join forces to support the inclusion of children from Ukraine
European Committee of the Regions and UNICEF join forces to support the inclusion of children from Ukraine
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/URGENT-GROWING-AND-LONG-TERM-CHALLENGE-OF-CHILDREN-IN-MIGRATION-NEEDS-BETTER-EU-RESPONSE.ASPX

Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
24.05.2023