Klik hier voor een automatische vertaling van onderstaande tekst.
‘Bomen voor het leven’: steden en regio’s kunnen zich nu aansluiten bij de verbintenis van de EU om vóór 2030 3 miljard bomen te planten  

De voorzitter van het Europees Comité van de Regio’s (CvdR), Apostolos Tzitzikostas, en de nieuwe voorzitter van de CvdR-commissie ENVE en de werkgroep Green Deal Going Local, Kata Tüttő, hebben op 17 februari jl. ‘Bomen voor het leven’ gelanceerd, een oproep aan alle CvdR-leden — maar ook aan steden en regio’s in de hele EU — om hun lopende projecten en nieuwe verbintenissen op het gebied van herbebossing en vergroening van stedelijke ruimten te delen. ‘Bomen voor het leven’ is onderdeel van de campagne Green Deal Going Local van het CvdR.

Apostolos Tzitzikostas, voorzitter van het Europees Comité van de Regio’s: “Het is ons een genoegen te kunnen melden dat het initiatief ‘Bomen voor het leven’ nu echt van start is gegaan. Wij verzoeken onze leden om de boomplantinitiatieven van hun delegatie, alsook hun eigen initiatieven, te delen door de speciale enquête in te vullen. Door deel te nemen kunt u laten zien dat Europese lokale en regionale overheden vooroplopen bij het bouwen aan een groenere en duurzamere toekomst voor onze planeet.”

Kata Tüttő, locoburgemeester van Boedapest en de nieuwe voorzitter van de CvdR-commissie ENVE en de werkgroep Green Deal Going Local: “In Boedapest hebben we grote waardering voor bomen vanwege al het goede dat ze bieden: ze absorberen niet alleen CO2 , maar kunnen ook stof vangen, geven schaduw op warme zomerdagen en geven waterdamp af aan de lucht. We hebben er een prioriteit van gemaakt door in het kader van onze monitoring van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen ook een boomregister op te zetten. Het vergroenen van stedelijke gebieden is iets concreets dat we allemaal kunnen doen om luchtverontreiniging te bestrijden, het verlies aan biodiversiteit tot staan te brengen en onze steden leefbaarder te maken. Ook kleinschaligere acties zijn nodig om de klimaat- en biodiversiteitscrisis een halt toe te roepen.”

Wilt u zich aansluiten bij ‘Bomen voor het leven’, vul dan de korte online-enquête in. De bomen moeten na 20 mei 2020 zijn aangeplant of zijn gaan groeien en moeten voldoen aan de richtsnoeren inzake biodiversiteitsvriendelijke bebossing, waarbij een niet-passende bebossing van kwetsbare habitats, zoals veen- en watergebieden, wordt vermeden, waarbij mogelijk voorrang wordt gegeven aan inheemse boomsoorten en waarbij qua rassen, ecotypen en herkomst rekening wordt gehouden met de vereiste weerbaarheid ten aanzien van klimaatverandering. De richtsnoeren en deelnamecriteria zijn hier te vinden.

Met ‘Bomen voor het leven’ worden alle deelnemers – en met name leden van het CvdR – opgeroepen om bij voorkeur op 30 mei 2022 of anders uiterlijk op 5 juni 2022, tijdens de Groene Week van de EU, een boom in hun regio, stad of dorp te planten en daarvan een foto te delen, om zo elke inspanning bekendheid te geven en te promoten als bijdrage aan de herbebossing van Europa.

Door alle gezamenlijke toezeggingen te promoten en onder de aandacht te brengen zal het CvdR de boodschap dat de opwarming van de aarde een wereldwijde uitdaging is die lokale oplossingen vergt, kracht bijzetten.

De ‘bomen voor het leven’ die de steden en regio’s planten, zullen rechtstreeks meetellen in het kader van de toezegging om 3 miljard extra bomen te planten en zullen bijdragen aan de nieuwe EU-bosstrategie voor 2030.

De oproep werd in oktober 2021 door CvdR-voorzitter Apostolos Tzitzikostas en Virginijus Sinkevičius, Europees commissaris voor Milieu, Oceanen en Visserij, aangekondigd in een gezamenlijke brief.

Achtergrond

‘Bomen voor het leven’ is een van de tien oproepen tot actie in het kader van de Green Deal Going Local-campagne van het CvdR. Green Deal Going Local is in juni 2020 van start gegaan met de oprichting van een werkgroep en de uitwerking van een reeks communicatie- en participatie-initiatieven die steden en regio’s een centrale plaats moeten geven in de transitie van de EU naar klimaatneutraliteit en die lokale en regionale overheden rechtstreeks instrumenten bieden om de uitvoering van de Europese Green Deal in elk gebied aan te pakken en te versnellen.

Volgens deVoedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Natieszijn bossen van essentieel belang voor onze gezondheid en het welzijn van de aarde. Zij zijn rijk aan biodiversiteit en enorm belangrijk bij het bestrijden van klimaatverandering. Naast andere voordelen zal het aanplanten van 3 miljard extra bomen in de EU ook helpen om

  • de lucht met 2 °C tot 8 °C te koelen (bij een strategische aanplant van bomen in stedelijke gebieden);
  • voedsel te verschaffen, zoals fruit, noten en bladeren;
  • habitats te creëren en planten en dieren bescherming te bieden, waardoor de stedelijke biodiversiteit toeneemt.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat van Green Deal Going Local viagreendeal@cor.europa.eu.

Delen :