Klik hier voor een automatische vertaling van onderstaande tekst.
Om ontbossing te bestrijden pleiten lokale overheden voor meer ambitie en duurzame bosbouw  

Het Europees Comité van de Regio’s heeft tijdens zijn plenaire zitting in juli , een door Roby Biwer opgesteld advies met als titel “Bescherming en herstel van bossen wereldwijd: de actie van de EU opvoeren” goedgekeurd. De rapporteur van het CvdR-advies pleit voor een sterke EU-certificeringsregeling en een sterk EU-informatiesysteem dat duurzame bosbouwproducten en transparante toeleveringsketens van niet-EU-landen waarborgt.

“Bossen zijn de groene longen van onze planeet en we moeten even goed voor ze zorgen als voor onze eigen longen. Wij zullen onze doelstellingen op het gebied van klimaat en biodiversiteit niet halen als we ons niet méér inspannen voor bescherming en herstel van de bossen wereldwijd. Wij vragen de Commissie meer ambitie te tonen. Alleen aanmoedigen is niet genoeg. We moeten ervoor zorgen dat de producten van buiten de EU die we in de EU gebruiken uit toeleveringsketens van duurzame bosbouw afkomstig zijn, aangezien ‘s werelds grootste primaire bossen buiten de EU zijn gelegen. Preventie van bosverlies kan allerlei voordelen opleveren voor ecosystemen en mensen. Hiermee kan bijvoorbeeld worden bijgedragen aan de instandhouding van de biodiversiteit, aan de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen (doordat bomen koolstof opnemen) en aan de levering van ecosysteemdiensten die duurzame groei kunnen aanzwengelen. Steden en regio’s zullen een sleutelrol spelen bij het opvoeren van deze inspanningen,” aldus Roby Biwer (LU / PSE), gemeenteraadslid van Bettembourg , Luxemburg.

De rapporteur benadrukt hoe de invoer van onze bedrijven, onze acties als individuen en onze beleidskeuzes een groot effect hebben op bossen. Overheidsopdrachten kunnen een belangrijke manier zijn om de particuliere sector ertoe aan te zetten om tot leveringscontracten voor duurzamere producten te komen. Als er in het kader van Richtlijn 2014/24/EU betreffende het plaatsen van overheidsopdrachten een verbod wordt ingevoerd op de overheidsaankoop van producten die door ontbossing zijn verkregen, kan dat belangrijke positieve effecten hebben op het promoten van producten die geen ontbossing met zich meebrengen.

In het advies wordt gepleit voor beleidssamenhang om de inspanningen, doelstellingen en resultaten op de verschillende EU-beleidsterreinen op elkaar af te stemmen in een alomvattende duurzaamheidsstrategie. Het gaat hierbij om de Europese Green Deal met zijn twee nieuwe strategieën inzake biodiversiteit en “van boer tot bord”, het nieuwe gemeenschappelijke landbouwbeleid, en alle internationale verbintenissen van de EU, waaronder de doelstellingen van de Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling (SDG’s), de Overeenkomst van Parijs inzake klimaatverandering en het EU-handelsbeleid.

“Wanneer de EU over handelsovereenkomsten onderhandelt, moeten de daarin opgenomen hoofdstukken over duurzaam bosbeheer en bestrijding van ontbossing kracht worden bijgezet. Als onze partners hun milieu- en klimaatverbintenissen niet nakomen, zullen wij klaar zijn om te reageren! De dramatische ontbossing in het Braziliaanse Amazonegebied toont aan dat de handelsovereenkomst EU-Mercosur in dat opzicht tot dusver tekortschiet,” aldus Roby Biwer.

Door de bevolkingsgroei en de toenemende vraag naar voedsel worden bossen omgevormd tot landbouwgrond en gaat er almaar meer aandacht naar de productiviteit van de landbouw. Wereldwijd worden de bossen bedreigd – tussen 1990 en 2016 is 1,3 miljoen vierkante kilometer bosgebied verloren gegaan. Dat betekent dat er elk uur ongeveer 800 voetbalvelden aan bos verloren gaan.

In het advies wordt erop gewezen dat er meer moet worden ingezet op informatie en educatieve acties om ervoor te zorgen dat consumenten zich bewust zijn van de economische, sociale en ecologische gevolgen van hun voedingsgewoonten . Om dezelfde redenen moeten lokale overheden ook gezondere en ethisch verantwoorde diëten promoten, waarbij de nadruk wordt gelegd op zowel de voedingswaarde als de sociaal-economische voordelen van een plantaardig eetpatroon met veel fruit en groenten die gecertificeerd zijn als afkomstig van ontbossingsvrije toeleveringsketens.

In het advies wordt de Europese Commissie ook verzocht om de oprichting van een Europees Agentschap voor bosbouw te overwegen gezien het belang van de bescherming en het herstel van de bossen in de wereld.

Naast de goedkeuring van het advies vond een debat op hoog niveau plaats over de Europese Green Deal, de groeistrategie van de EU om tegen 2050 klimaatneutraliteit te bereiken. Op 15 juni heeft het CvdR de werkgroep 'Green Deal Going Local’ opgericht. Deze bestaat uit 13 lokale en regionale gekozen vertegenwoordigers en heeft tot doel ervoor te zorgen dat in het kader van de Green Deal concrete projecten worden opgezet en steden en regio's rechtstreekse financiële steun krijgen om de duurzame transitie in praktijk te brengen.

Opmerkingen:

De Europese Unie heeft bijna 182 miljoen hectare bos, wat neerkomt op 43 % van haar grondgebied, en is daarmee een van de meest bosrijke regio’s ter wereld. Uitbreiding van de landbouw blijft de belangrijkste oorzaak van ontbossing, bosdegradatie en het daarmee gepaard gaande verlies van bosbiodiversiteit. Dit is slechts een van de inzichten die te vinden zijn in het verslag

“The State of the World's Forests 2020”.
Sinds 1990 zijn er wereldwijd naar schatting 420 miljoen hectare bos verloren gegaan door de omschakeling naar andere vormen van grondgebruik, maar het ontbossingstempo is de afgelopen drie decennia wel afgenomen. Tussen 2015 en 2020 werden naar schatting 10 miljoen hectare per jaar ontbost, tegen 16 miljoen hectare per jaar in de jaren 1990.

Klik hier voor een recent interview met Roby Biwer.

Contactpersoon:

Wioletta Wojewodzka

Tel.: +32 (0)2 282 2289

Mobiel: +32 (0)473 843 986

wioletta.wojewodzka@cor.europa.eu

Delen :
 
Gerelateerd nieuws

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/CP94---ENVE-MALAGA-COP28-STATEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/TO-COMBAT-DEFORESTATION-LOCAL-GOVERNMENTS-CALL-FOR-MORE-AMBITION-AND-SUSTAINABLE-FORESTRY-.ASPX

Local and regional governments across the world join forces ahead of COP28 to strengthen their leadership in climate action
Local and regional governments across the world join forces ahead of COP28 to strengthen their leadership in climate action
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/HL47---INTERVIEW-KLISOVIC.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/TO-COMBAT-DEFORESTATION-LOCAL-GOVERNMENTS-CALL-FOR-MORE-AMBITION-AND-SUSTAINABLE-FORESTRY-.ASPX

Making the Green Deal accessible and affordable for all is the real challenge, says CoR rapporteur Joško Klisović
Making the Green Deal accessible and affordable for all is the real challenge, says CoR rapporteur Joško Klisović
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/ENVE-COMMISSION-IN-MALAGA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/TO-COMBAT-DEFORESTATION-LOCAL-GOVERNMENTS-CALL-FOR-MORE-AMBITION-AND-SUSTAINABLE-FORESTRY-.ASPX

ENVE in Málaga debates on green hydrogen, governance of Green Deal and its impact on coastal areas
ENVE in Málaga debates on green hydrogen, governance of Green Deal and its impact on coastal areas
28.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/EU-ORGANIC-AWARD-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/TO-COMBAT-DEFORESTATION-LOCAL-GOVERNMENTS-CALL-FOR-MORE-AMBITION-AND-SUSTAINABLE-FORESTRY-.ASPX

Burgenland, Vienna and Idanha-a-Nova (Portugal) honoured by EU Organic Awards 2023
Burgenland, Vienna and Idanha-a-Nova (Portugal) honoured by EU Organic Awards 2023
25.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-AUGUST-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/TO-COMBAT-DEFORESTATION-LOCAL-GOVERNMENTS-CALL-FOR-MORE-AMBITION-AND-SUSTAINABLE-FORESTRY-.ASPX

Green Deal Funding Alert - August 2023
Green Deal Funding Alert - August 2023
31.08.2023