Klik hier voor een automatische vertaling van onderstaande tekst.
De Europese Green Deal is de routekaart voor ons economisch en sociaal herstel  

Bereiken dat de Green Deal centraal staat in de COVID-19-strategie voor herstel is een topprioriteit voor de commissie Milieu, Klimaatverandering en Energie (ENVE) van het Europees Comité van de Regio’s (CvdR). Tijdens de videoconferentie van vandaag nam commissaris Sinkevičius deel aan een debat met ENVE-leden over de noodzaak van een groen herstel. Het debat werd geleid door de voorzitter van de commissie-ENVE en burgemeester van Sevilla, Juan Espadas. 15 juni a.s. start het CvdR de werkgroep Green Deal om ervoor te zorgen dat het herstel van de EU lokaal plaatsvindt en op de plaatselijke omstandigheden is afgestemd.

De voorzitter van de commissie ENVE en burgemeester van Sevilla, Juan Espadas (ES/PSE), opende het debat als volgt: "De Europese Green Deal is onze routekaart voor het economisch en sociaal herstel, dat ook een groen herstel moet zijn. De instellingen van de Europese Unie kunnen rekenen op een actieve inbreng van de regio's en steden, aangezien wij strategieën kunnen voorstellen om de samenleving en de ergst getroffenen beter te ondersteunen. Om deze crisis te boven te komen, moeten we onze inspanningen richten op het samen opbouwen van de wereld van morgen op elk niveau, en ik dank in het bijzonder commissaris Sinkevičius voor zijn dialoog met ons vandaag en zijn bereidheid om onze samenwerking op te voeren."

Virginijus Sinkevičius , Europees commissaris voor Milieu, Oceanen en Visserij, verklaarde: "De manier waarop we ons herstel vandaag vormgeven, zal onze toekomst voor vele decennia bepalen. Het mag niet zo zijn dat de huidige crisis onze groene transitie in gevaar brengt. De Green Deal is van cruciaal belang om de bredere doelstellingen van een EU-herstelplan gestalte te geven. Het investeringsplan voor de Europese Green Deal en het mechanisme voor een rechtvaardige transitie moeten de bouwstenen zijn van een “Groen Marshallplan”. Circulaire economie, verontreiniging uitbannen, biodiversiteit en duurzame voeding zijn allemaal gebieden die van groot belang zijn voor een groen herstel. Het Europees Comité van de Regio’s is altijd een belangrijke partner geweest en de verbindende schakel tussen de EU en haar lokale en regionale overheden. Alleen door samen te werken met regionale en lokale overheden kunnen we van deze transitie een succes maken.”

De leden bespraken de volgende ontwerpadviezen:

De ENVE-leden hebben de voorzitter van het regiobestuur van Toscane,  Enrico Rossi (IT/PSE), aangewezen als rapporteur voor een aanstaand advies over de 'Renovatiegolf', het initiatief van de EU om de energieprestaties van het Europese gebouwenbestand te verbeteren .

A.s. maandag 15 juni zal de werkgroep Green Deal van het Europees Comité van de Regio's zijn eerste vergadering houden. De bestaansreden en het uiteindelijke doel ervan is ervoor te zorgen dat het kaderbeleid van de EU om klimaatneutraliteit te bereiken, wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking met de steden en regio's van de EU, zodat de Green Deal lokaal plaatsvindt en overal op de plaatselijke omstandigheden is toegesneden.

Achtergrond

Klik hier om toegang te krijgen tot de documenten van de ENVE-commissievergadering van 8 juni 2020.

Lees hier de meest recente versie van ENVOY, het bulletin van de commissie ENVE.

Contactpersoon:

David Crous

david.crous@cor.europa.eu

+32 (0) 470 88 10 37

Delen :
 
Gerelateerd nieuws

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/ACTION-PLAN-WITH-ICLEI.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/THE-EUROPEAN-GREEN-DEAL-IS-THE-ROADMAP-TO-OUR-ECONOMIC-AND-SOCIAL-RECOVERY.ASPX

Action Plan with ICLEI
Action Plan with ICLEI
29.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/COR-SOLIDARITY-TURKIYE-SYRIA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/THE-EUROPEAN-GREEN-DEAL-IS-THE-ROADMAP-TO-OUR-ECONOMIC-AND-SOCIAL-RECOVERY.ASPX

The CoR stands in solidarity with Türkiye and Syria
The CoR stands in solidarity with Türkiye and Syria
23.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/GREENING-OF-PEST-MANAGEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/THE-EUROPEAN-GREEN-DEAL-IS-THE-ROADMAP-TO-OUR-ECONOMIC-AND-SOCIAL-RECOVERY.ASPX

Lokale en regionale overheden vragen om een fonds voor de vergroening van plaagbestrijding
Lokale en regionale overheden vragen om een fonds voor de vergroening van plaagbestrijding
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/ASBESTOS-FREE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/THE-EUROPEAN-GREEN-DEAL-IS-THE-ROADMAP-TO-OUR-ECONOMIC-AND-SOCIAL-RECOVERY.ASPX

Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/BOOSTING-GREEN-INVESTMENTS-INCREASING-FUNDS-KEY-PRIORITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/THE-EUROPEAN-GREEN-DEAL-IS-THE-ROADMAP-TO-OUR-ECONOMIC-AND-SOCIAL-RECOVERY.ASPX

Boosting green investments and increasing direct funds for cities and regions remains a key priority for local leaders in 2023
Boosting green investments and increasing direct funds for cities and regions remains a key priority for local leaders in 2023
08.03.2023