Klik hier voor een automatische vertaling van onderstaande tekst.
Neem deel aan de CvdR/OESO-enquête over de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling (SDG's)!  

Het Europees Comité van de Regio's (CvdR) heeft in samenwerking met de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) een enquête gelanceerd over de belangrijkste bijdragen van lokale en regionale overheden aan de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling (SDG's). U heeft tot 22 februari 2019 de tijd om uw ervaring te delen en bij te dragen aan de toekomstige EU-strategie voor SDG's.

Sinds de goedkeuring in 2015 van de Agenda voor duurzame ontwikkeling van de Verenigde Naties voor 2030 en van de 17 SDG's wordt van de 193 ondertekenende landen verwacht dat zij regelmatig verslag uitbrengen over de uitvoering van deze universele agenda, die alle beleidsterreinen bestrijkt en inbreng van alle belanghebbenden vereist. Regionale en lokale overheden zijn essentiële partners in dit uitvoeringsproces, niet alleen omdat de meeste SDG's (65 % volgens de OESO) hun rechtstreeks aangaan, maar ook omdat veel van hen zich al met succes hebben ingezet voor het ‘lokaliseren’ van SDG's .

Met de feedback van lokale en regionale overheden over hun activiteiten op het gebied van SDG's wil het Europees Comité van de Regio's laten zien hoe steden en regio’s de SDG's hebben verwezenlijkt of nog aan het verwezenlijken zijn. Deze informatie zal worden gebruikt om de toekomstige EU-strategie voor duurzame ontwikkeling te helpen vormgeven, om een beter pleidooi te houden voor een territoriale aanpak in de Europese en nationale beleidsvorming en om uitvoeringsmaatregelen een impuls te geven. Uw opvattingen over wat de EU moet doen op het gebied van de SDG's en welke prioriteiten zij moet hanteren zullen ook worden meegenomen in het CvdR-advies over een duurzaam Europa in 2030, dat in 2019 zal worden opgesteld.

De enquête zal ook bijdragen aan het bredere OESO-programma “ A Territorial Approach to SDGs: A role for cities and regions to leave no one behind ”, dat tot doel heeft steden en regio's te ondersteunen bij het bevorderen van een territoriale aanpak van duurzame ontwikkeling door:

na te gaan waar zij staan ten opzichte van het nationale gemiddelde en andere steden en regio’s;

een dialoog aan te gaan met de lagere en hogere bestuursniveaus om consensus te bereiken over wie wat kan doen;

goede praktijken en inzichten uit internationale ervaringen te delen.

Start de enquête!

De enquête is beschikbaar in alle EU - talen; om uw voorkeurstaal te selecteren, klikt u op het dropdownmenu aan de rechterkant van het scherm.

De enquête kan worden ingevuld tot vrijdag 22 februari 2019 om middernacht.

Alle antwoorden worden vertrouwelijk behandeld.

Neem voor meer informatie contact op met  econ-survey-cor@cor.europa.eu

Het CvdR dankt het Netwerk van regionale overheden voor duurzame ontwikkeling (nrg4sd) voor de samenwerking.

Delen :
 
Gerelateerd nieuws

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/EU-FISCAL-REFORM-MUST-BOOST-LOCAL-PUBLIC-INVESTMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/TAKE-PART-IN-THE-COR-OECD-SURVEY-ON-SUSTAINABLE-DEVELOPMENT-GOALS.ASPX

EU fiscal reform must boost local public investment
EU fiscal reform must boost local public investment
07.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/EU-INDUSTRY’S-GREEN-TRANSITION-IN-SPOTLIGHT-AT-ECON-MEETING.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/TAKE-PART-IN-THE-COR-OECD-SURVEY-ON-SUSTAINABLE-DEVELOPMENT-GOALS.ASPX

EU industry’s green transition in spotlight at ECON meeting
EU industry’s green transition in spotlight at ECON meeting
07.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/EU_RECOVERY_PLAN_TERRITORIAL_COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/TAKE-PART-IN-THE-COR-OECD-SURVEY-ON-SUSTAINABLE-DEVELOPMENT-GOALS.ASPX

The EU Recovery Plan will fail if it does not contribute to territorial cohesion
The EU Recovery Plan will fail if it does not contribute to territorial cohesion
23.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/ECON-MEETING-15-FEB.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/TAKE-PART-IN-THE-COR-OECD-SURVEY-ON-SUSTAINABLE-DEVELOPMENT-GOALS.ASPX

Industrial transition: regional and local leaders warn against risks for SMEs if the territorial impact is neglected
Industrial transition: regional and local leaders warn against risks for SMEs if the territorial impact is neglected
15.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/OVER-CENTRALISED-RECOVERY-PLANS-RISK-INCREASING-DISPARITIES-BETWEEN-TERRITORIES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/TAKE-PART-IN-THE-COR-OECD-SURVEY-ON-SUSTAINABLE-DEVELOPMENT-GOALS.ASPX

Al te gecentraliseerde herstelplannen dreigen de verschillen tussen gebieden te vergroten
Al te gecentraliseerde herstelplannen dreigen de verschillen tussen gebieden te vergroten
09.02.2023