Klik hier voor een automatische vertaling van onderstaande tekst.
Nieuw EU-actieplan inzake de natuurrichtlijnen steunt regio's om de biodiversiteit te beschermen en de sociaal-economische groei te bevorderen  

In nauwe samenwerking met de EU-assemblee van lokale en regionale afgevaardigden heeft de Europese Commissie vandaag een nieuw actieplan goedgekeurd om de tenuitvoerlegging van de Vogel- en Habitatrichtlijnen van de EU (de zgn. natuurrichtijnen) te verbeteren. Het plan "moet regio's helpen de biodiversiteit te beschermen en van de economische voordelen van natuurbehoud te profiteren." Dit interinstitutionele samenwerkingsinitiatief wordt toegejuicht door lokale en regionale overheden, die hopen dat het navolging zal krijgen op andere terreinen waar steden en regio's belangrijke bevoegdheden hebben, zoals op het gebied van de milieuwetgeving van de EU.

"Lokale en regionale overheden spelen een vooraanstaande rol bij natuurbehoud en bescherming van de biodiversiteit. Daarom heeft ons Comité actief met het projectteam van Europees commissarissen samengewerkt bij het opstellen van dit actieplan. Het is een stap in de goede richting, en als de assemblee die de steden en regio's in Europa vertegenwoordigt, zullen wij de uitvoering van het actieplan ondersteunen en actief samenwerken met lokale en regionale autoriteiten als onderdeel van onze inspanningen om onze biodiversiteitsdoelstellingen voor 2020 te halen", aldus Karl-Heinz Lambertz, vicevoorzitter van het Europees Comité van de Regio's (CvdR).

Het plan voorziet erin dat het CvdR rechtstreeks wordt betrokken bij vier van de 15 maatregelen:

Maatregel 1 : Ontwikkeling van bouwvergunningsprocedures, bescherming van soorten, richtsnoeren en integratie van ecosysteemdiensten in de besluitvorming;

Maatregel 6 : Samenbrenging van biogeografische regio's om gemeenschappelijke problemen aan te pakken;

Maatregel 13 : Ondersteuning van de uitwisseling van kennis en de betrokkenheid van lokale en regionale autoriteiten door middel van een gemeenschappelijk platform - in overeenstemming met het al bestaande Technische Platform voor milieusamenwerking tussen CvdR en Europese Commissie;

Maatregel 14 : Ondersteuning van de erkenning van goed beheer van Natura 2000-gebieden alsook bewustmakingsinitiatieven inzake de natuurrichtlijnen via desbetreffende fora, waarbij nieuwe technologieën en voorlichtingsactiviteiten worden aangewend, en versterking van het verband tussen het natuurlijk en het cultureel erfgoed, in het bijzonder in de context van het Europees Jaar van het cultureel erfgoed (2018).

Het nieuwe actieplan telt vier prioriteiten en bevat in totaal 15 concrete maatregelen die tegen 2019 ten uitvoer moeten zijn gelegd.

Karmenu Vella , commissaris voor Milieu, Visserij en Maritieme Zaken, zei: "In het actieplan zijn ambitieuze verbeteringen van de uitvoering van de natuurrichtlijnen in kaart gebracht. De beste manier om de toekomstige generaties te beschermen, is jongeren in te zetten. Dat is precies wat het nieuwe Europees Solidariteitskorps doet. De lokale en regionale overheden van de lidstaten kunnen het voortouw nemen bij de uitvoering van deze en andere beleidsmaatregelen die nodig zijn om ons natuurlijk erfgoed te beschermen."

De natuurrichtlijnen vormen de hoekstenen van de Europese wetgeving voor natuurbehoud, waarmee ca. 2 000 van Europa's kwetsbaarste soorten en habitats worden beschermd. De richtlijnen lagen aan de basis van de totstandbrenging van Natura 2000, het grootste gecoördineerde netwerk van beschermde gebieden ter wereld. Dit netwerk beslaat 18 % van het land- en 6 % van het zeeoppervlak van de EU en is goed voor tussen de 1,7 % en 2,5 % van het bbp van de EU. De tenuitvoerlegging van Natura 2000 zal naar verwachting jaarlijks 5,8 miljard euro kosten, terwijl de voordelen ervan op 200 tot 300 miljard euro per jaar worden geraamd.

De richtlijnen zijn doorgelicht aan de hand van een Fitness Check waarbij gedurende twee jaar hun doeltreffendheid, doelmatigheid, samenhang, relevantie en meerwaarde zijn beoordeeld. De Europese Commissie heeft positief gereageerd op het verzoek van het CvdR om een actieplan op te stellen in plaats van over te gaan tot het herzien van wetgeving (advies van rapporteur Roby Biwer (LU/PSE), lid van de gemeenteraad van Bettembourg, december 2015). Momenteel draagt het CvdR bij aan de evaluatie van de wijze waarop andere richtlijnen vanuit milieu-oogpunt ten uitvoer gelegd worden, via een advies dat door Andrew Cooper (UK/EA), lid van de districtsraad van Kirklees, wordt opgesteld en naar verwachting in oktober 2017 wordt uitgebracht.

Voor meer informatie:

Persbericht van de Europese Commissie: Nieuw actieplan moet regio's helpen de biodiversiteit te beschermen en van de economische voordelen van natuurbehoud te profiteren

Actieplan voor natuur, mens en economie

Conferentie "Een EU-actieplan voor natuur, mens en economie" – Europees Comité van de Regio's, Brussel, 6 juni 2017

Contactpersoon:

David Crous

+32 (0) 470 881 037
david.crous@cor.europa.eu

Delen :
 
Gerelateerd nieuws

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/WE-NEED-TO-BUILD-A-RESILIENT-AGRICULTURAL-SYSTEM-EU-REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-URGE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/SOLUTIONS-TO-WATER-PROBLEMS-IN-MEDITERRANEAN-REGION-ARE-LOCAL.ASPX

We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
02.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/ARLEM-THIRD-MINISTERIAL-CONFERENCE-SUSTAINABLE-URBAN-DEVELOPMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/SOLUTIONS-TO-WATER-PROBLEMS-IN-MEDITERRANEAN-REGION-ARE-LOCAL.ASPX

ARLEM at the Union for the Mediterranean's third Ministerial Conference on Sustainable Urban Development
ARLEM at the Union for the Mediterranean's third Ministerial Conference on Sustainable Urban Development
15.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/CP-48-EARTHQUAKE-IN-TURKIYE-SHOULD-BE-A-MOMENT-FOR-REFLECTION-ACROSS-THE-MEDITERRANEAN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/SOLUTIONS-TO-WATER-PROBLEMS-IN-MEDITERRANEAN-REGION-ARE-LOCAL.ASPX

Earthquake in Türkiye should be a 'moment for reflection' across the Mediterranean
Earthquake in Türkiye should be a 'moment for reflection' across the Mediterranean
25.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/INTEGRATION-OF-MIGRANTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/SOLUTIONS-TO-WATER-PROBLEMS-IN-MEDITERRANEAN-REGION-ARE-LOCAL.ASPX

Integration of migrants can significantly improve social cohesion at the local level, but legal routes to Europe are vital to avoid further tragedies
Integration of migrants can significantly improve social cohesion at the local level, but legal routes to Europe are vital to avoid further tragedies
30.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/GREENING-OF-PEST-MANAGEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/SOLUTIONS-TO-WATER-PROBLEMS-IN-MEDITERRANEAN-REGION-ARE-LOCAL.ASPX

Lokale en regionale overheden vragen om een fonds voor de vergroening van plaagbestrijding
Lokale en regionale overheden vragen om een fonds voor de vergroening van plaagbestrijding
16.03.2023