Klik hier voor een automatische vertaling van onderstaande tekst.
De lokale en regionale autoriteiten moeten worden betrokken bij de uitvoering van de Europese pijler van sociale rechten  

Regio's en steden staan klaar om hun steentje bij te dragen aan een sterk sociaal Europa dat erop toeziet dat de transitie en het herstel na de COVID-19-crisis eerlijk verlopen. De Europese Commissie heeft vandaag een Actieplan voor de uitvoering van de Europese pijler van sociale rechten voorgelegd, waarin drie ambitieuze kerndoelen worden vastgesteld; bedoeling is dat de lidstaten en de regio’s hun streven om de doelstellingen van de pijler te verwezenlijken hierop afstemmen. Een en ander houdt ook in dat ten volle gebruik wordt gemaakt van de verschillende EU-fondsen om sociale investeringen mogelijk te maken.

De nieuwe kerndoelstellingen voor 2030 luiden als volgt: ten minste 78 % van de EU-bevolking van 20 tot 64 jaar moet een baan hebben, ten minste 60 % van alle volwassenen moet jaarlijks een opleiding volgen, en het aantal mensen dat met armoede of sociale uitsluiting wordt bedreigd, moet met ten minste 15 miljoen worden verminderd. Ook heeft de Commissie vandaag een aanbeveling gepresenteerd over doeltreffende actieve steun voor werkgelegenheid (EASE) , waarmee zij de overgang van noodmaatregelen naar duurzame, toekomstbestendige banen vlotter wil doen verlopen.

Apostolos Tzitzikostas , voorzitter van het Europees Comité van de Regio's (CvdR) merkte op: “De gezondheidscrisis die het gevolg is van de COVID-19-uitbraak groeit nu ook uit tot een sociale crisis. We moeten alle mogelijke middelen aanwenden om banen veilig te stellen, armoede te bestrijden en de meest kwetsbaren te beschermen. De ambitieuze doelstellingen van het actieplan liggen alleen binnen bereik als alle bestuursniveaus - Europees, nationaal en lokaal - de handen ineenslaan en ten volle gebruik maken van de verschillende EU-fondsen om sociale investeringen te realiseren. Wij willen vooraan staan bij de uitvoering van het actieplan, zodat we ons ervan kunnen vergewissen dat tegemoet wordt gekomen aan de behoeften van de burgers en er sprake is van een eerlijk en inclusief herstel”.

Het Portugese voorzitterschap van de Raad van de EU heeft het CvdR verzocht om een advies uit te brengen over de lokale en regionale kijk op de uitvoering van de Europese pijler van sociale rechten . De goedkeuring van dit advies staat gepland voor de zitting van mei, slechts enkele dagen vóór de Sociale Top in Porto op 7 en 8 mei.

Rapporteur Anne Karjalainen (FI/PSE), gemeenteraadslid van Kerava en voorzitter van de CvdR-commissie Sociaal Beleid, Werkgelegenheid, Onderwijs, Cultuur en Onderzoek (SEDEC) zei: “Dankzij dit langverwachte actieplan kunnen we eindelijk onze visie op een eerlijk, inclusief en crisisbestendig sociaal Europa in praktijk brengen. Lokale en regionale overheden spelen een sleutelrol bij de uitvoering van het actieplan maar ook bij de monitoring van de vooruitgang met betrekking tot de Europese pijler van sociale rechten. In het actieplan moet dan ook ondubbelzinnig worden erkend dat efficiënte multilevel governance, met name via de toepassing van het partnerschapsbeginsel, onmisbaar is”.

De Commissie stelt een herziene versie van het sociaal scorebord voor om zo de doelstellingen van de pijler dichterbij te brengen, maar het CvdR vreest dat hiermee enkel de vooruitgang op nationaal niveau zal worden gemeten, en betreurt het dat indicatoren inzake regionale ongelijkheden in het voorstel ontbreken. Het eerste regionaal sociaal scorebord ooit, dat in 2019 door het CvdR werd ontwikkeld, bracht enorme verschillen tussen de lidstaten aan het licht. Het CvdR is er ten stelligste van overtuigd dat regionale monitoring noodzakelijk is willen we er zeker van zijn dat de Sociale pijler op alle niveaus wordt uitgevoerd en dat regionale investeringen erop gericht zijn de beginselen van de pijler uit te voeren.

Contactpersoon:

Lauri Ouvinen

Tel. +32 473536887

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Delen :
 
Gerelateerd nieuws

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/SEDEC-MEETING-21-JUNE-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/SOCIAL-PILLAR-ACTION-PLAN.ASPX

SEDEC members discuss mentoring, gender-based violence, children's rights, and European sports model
SEDEC members discuss mentoring, gender-based violence, children's rights, and European sports model
22.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/FUNDING-ZERO-UNEMPLOYMENT-PROJECTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/SOCIAL-PILLAR-ACTION-PLAN.ASPX

Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/SOCIAL-PILLAR-ACTION-PLAN.ASPX

Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/SOCIAL-PILLAR-ACTION-PLAN.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/SOCIAL-PILLAR-ACTION-PLAN.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023