Klik hier voor een automatische vertaling van onderstaande tekst.
Staat van de Europese Unie: ‎ met een top-downaanpak kan Europa zijn beloften niet langer waarmaken en komt het niet dichter bij de mensen  

Verklaring van Apostolos Tzitzikostas, voorzitter van het Europees Comité van de Regio’s

De toespraak over de staat van de Europese Unie , uitgesproken door Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie, ontlokte Apostolos Tzitzikostas, voorzitter van het Europees Comité van de Regio’s, het volgende commentaar:

“In de toespraak over de staat van de EU wordt er terecht op gewezen dat de solidariteit van de Europese Unie en haar vermogen om op de pandemie te reageren zijn toegenomen. In heel Europa moeten we erkennen dat overheden, bedrijven en openbare instanties een ongelooflijke gezamenlijke inspanning hebben geleverd om elke regio en stad te voorzien van vaccins. Verder staat ons Comité volledig achter de prioriteiten die vandaag zijn gesteld: met een EU-begroting en een herstelplan van ongekende omvang moeten we nu als een Unie samen investeren om ervoor te zorgen dat we er samen bovenop komen, en tegelijkertijd de klimaat- en digitale transitie versnellen.

Met een top-downaanpak zullen we deze gedeelde doelstellingen echter niet bereiken. De EU moet inspelen op de reële behoeften van de mensen op de plaatsen waar zij wonen en werken. Alleen met een bottom-up benadering kan Europa succes boeken en het draagvlak bij de burgers herstellen. De pandemie en de recente overstromingen en branden hebben onze gemeenschappen zwaar op de proef gesteld, en het waren de één miljoen lokale en regionale leiders van Europa die in de frontlinie samenwerkten met overheids- en noodhulpdiensten om levens en onze economieën te redden. Als de lokale actoren – die verantwoordelijk zijn voor de tenuitvoerlegging van 70 % van alle EU-wetgeving – onvoldoende bij het ontwerp en de uitvoering van de nationale herstel- en veerkrachtplannen worden betrokken, komt het herstel van Europa in gevaar. De Green Deal moet zijn beslag krijgen op lokaal en regionaal niveau, met de gekozen politici ter plaatse, want anders zal er niets van terechtkomen. De Conferentie over de toekomst van Europa dreigt een “beauty contest” tussen Brusselse instellingen te worden als niet alle lokale gemeenschappen in heel Europa worden bereikt.

De toespraak van vandaag was een gemiste kans om de onmisbare rol van de actoren in het veld te erkennen en de aandacht te vestigen op een nieuwe bestuursvisie waarmee de EU doeltreffender wordt en dichter bij de mensen komt te staan. Europa mag niet langer een abstract top-downproject zijn, maar moet een echt partnerschap tot stand brengen met degenen die de fundamenten van ons Europees Huis van de democratie vormen – de gekozen voorzitters van regionale en lokale besturen, gouverneurs, burgemeesters en raadsleden. Dit is een waarheid waar we niet omheen kunnen als we samen willen bouwen aan een welvarendere, rechtvaardigere en veerkrachtigere toekomst voor onze bevolking. Dit najaar tijdens de Conferentie over de toekomst van Europa zullen we er in onze rol van spreekbuis van subnationale overheden nog meer voor ijveren om het evenwicht te herstellen.”

12 oktober: het Europees Comité van de Regio’s publiceert zijn evaluatie van de staat van de regio’s en steden in de EU

Het Europees Comité van de Regio’s zal op 12 oktober 2021 zijn Jaarlijkse regionale en lokale barometer van de EU presenteren. Deze biedt een overzicht van de vele gevolgen van de pandemie voor de regio’s en steden in de EU en toont aan dat er binnen onze Unie en binnen elke lidstaat grote verschillen bestaan. De barometer zal aangeven wat het “schaareffect” van de pandemie op de lokale en regionale financiën is, hoe onze regio’s en steden vooruitgang boeken – of het juist moeilijk hebben – bij hun pogingen om de groene en digitale transitie in goede banen te leiden, hoe de uitdaging om de economische en sociale verschillen tussen regio’s te verkleinen complexer is geworden, en hoe regio’s en steden de lokale democratie moderniseren. En aan de hand van de meest uitgebreide enquête die ooit is gehouden onder de 1,15 miljoen lokale en regionale politici in de EU, zal de enquête de meningen laten zien van de politici die elke dag in hun lokale gemeenschappen aan onze Unie bouwen.

Contact :

Michele Cercone

Tel. +32 498 982 349

michele.cercone@cor.europa.eu

Delen :
 
Gerelateerd nieuws

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/COTER-MEETING-26-SEPT-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/SOTEU-2021.ASPX

Europe needs a stronger and reformed Cohesion Policy to be fit for the future, regions and cities say
Europe needs a stronger and reformed Cohesion Policy to be fit for the future, regions and cities say
26.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/REGIONS-DEMAND-STRONGER-SUPPORT-AND-BETTER-RULES-TO-REINFORCE-COHESION-AND-CROSS-BORDER-COOPERATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/SOTEU-2021.ASPX

Regions demand stronger support and better rules to reinforce cohesion and cross-border cooperation with neighbouring countries
Regions demand stronger support and better rules to reinforce cohesion and cross-border cooperation with neighbouring countries
26.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/EU-ORGANIC-AWARD-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/SOTEU-2021.ASPX

Burgenland, Vienna and Idanha-a-Nova (Portugal) honoured by EU Organic Awards 2023
Burgenland, Vienna and Idanha-a-Nova (Portugal) honoured by EU Organic Awards 2023
25.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/HL42---TIMISOARA-CONFERENCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/SOTEU-2021.ASPX

Legacy of the Conference of the Future of Europe rests on 'implementation'
Legacy of the Conference of the Future of Europe rests on 'implementation'
22.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/CIVEX-TIMISOARA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/SOTEU-2021.ASPX

Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
19.09.2023