Klik hier voor een automatische vertaling van onderstaande tekst.
Plattelandsgebieden mogen in de herstelplannen niet worden vergeten  

Bij het begin van de Rural Vision Week hebben leden van het Comité van de Regio’s (CvdR) bezorgd te kennen gegeven dat plattelandsgebieden wellicht minder zullen profiteren van de plannen van de Europese Unie om na de COVID-19-pandemie een groener, digitaler en veerkrachtiger Europa te helpen opbouwen. De onderstaande verklaring, die door de leden werd goedgekeurd tijdens de vergadering van de commissie Natuurlijke hulpbronnen (NAT) van het CvdR, wordt gesteund door de interfractiewerkgroep “Plattelands-, bergachtige en afgelegen gebieden & slimme dorpen” van het Europees Parlement, die plannen sterk afwijst als plattelandsgebieden bij het opstellen ervan niet zijn betrokken en als verzuimd is om het partnerschapsbeginsel in acht te nemen.

De pandemie heeft veel van de bekende problemen in plattelandsgebieden verergerd, en nog maar eens aan het licht gebracht hoe kwetsbaar deze gebieden zijn, met name op het gebied van digitale capaciteit, kwaliteit en verlening van gezondheidsdiensten, onderwijs, toegang tot breedband, specifieke behoeften van de bevolking, veerkracht van distributieketens, en innovatievaardigheden. Er is een duidelijke strategie nodig om te voorkomen dat de herstelplannen resulteren in een nog grotere kloof tussen plattelandsgemeenschappen met een ontwikkelingsachterstand en stedelijke gebieden waar verduurzaming en digitalisering sneller gaan. Anders dreigen we een belangrijke kans op economische en sociale groei voor de hele Unie mis te lopen en het draagvlak van toekomstige generaties te verliezen op het platteland, dat het grootste deel van het grondgebied van de EU uitmaakt.

De leden van de NAT-commissie maken zich zorgen over het volgende:

  • regio’s, en met name plattelandsregio’s, hebben in de meeste lidstaten onvoldoende inspraak in de besluitvorming rond het opstellen van de nationale plannen voor herstel en veerkracht;
  • plattelandsgebieden zijn door de COVID-19-pandemie bijzonder hard getroffen, maar krijgen uit de NextGenerationEU-fondsen wellicht minder middelen vanwege het structurele kader van de nationale plannen voor herstel en veerkracht en vanwege de prioriteiten daarin voor actie en uitvoeringsmethoden;
  • veel middelen zullen worden toegewezen via een oproep tot het indienen van voorstellen, waardoor het voor plattelandsgebieden wellicht moeilijker wordt om toegang tot NextGenerationEU-fondsen te krijgen, aangezien zij van oudsher over minder capaciteit en minder technische steun beschikken waar het gaat om de programmering en besteding van EU-middelen;
  • met de huidige afbakening van plattelandsgebieden wordt de werkelijke omvang van plattelandsgebieden in Europa waarschijnlijk onderschat; de tussenliggende “grijze” gebieden hebben hoogstwaarschijnlijk met dezelfde problemen als plattelandsgebieden te kampen.

De leden van de NAT-commissie doen de volgende oproep:

  • de EU-instellingen en nationale regeringen zouden lokale en regionale overheden moeten betrekken bij het opstellen van de nationale en Europese plannen voor herstel en veerkracht, want zonder een lokale dimensie zullen de desbetreffende maatregelen geen zoden aan de dijk zetten;
  • de lidstaten zouden met alle belanghebbenden in dialoog moeten gaan over het beleid. Plattelandsregio’s mogen niet aan hun lot worden overgelaten: in de nationale plannen voor herstel en veerkracht moeten hun behoeften volledig weerspiegeld en gestroomlijnd worden;
  • alle betrokken institutionele actoren moeten zorgvuldig toezien op het gebruik van de NextGenerationEU-fondsen op territoriaal niveau, om ervoor te zorgen dat de middelen eerlijk over de regio’s worden verdeeld;
  • de lidstaten en de beheersautoriteiten zouden de toegang van plattelandsgebieden tot de NextGenerationEU-fondsen moeten faciliteren en vereenvoudigen.

Hier vindt u de ledenlijst van de NAT-commissie en van de EP-interfractiewerkgroep Plattelands-, bergachtige en afgelegen gebieden & slimme dorpen .

Contact:

Europees Comité van de Regio’s

Andrew Gardner

Tel.: +32 473 843 981

andrew.gardner@cor.europa.eu

Interfractiewerkgroep Plattelands-, bergachtige en afgelegen gebieden & slimme dorpen van het Europees Parlement

Adam Mouchtar

Tel. +32 499 421 655

adam.mouchtar@europarl.europa.eu

Delen :
 
Gerelateerd nieuws

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/EU-POLICIES-FOR-SUSTAINABLE-FOOD-SYSTEMS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/RURAL-AREAS-RECOVERY-PLANS.ASPX

Lokale en regionale politici willen een grotere inbreng en meer samenhang in het EU-beleid voor duurzame voedselsystemen
Lokale en regionale politici willen een grotere inbreng en meer samenhang in het EU-beleid voor duurzame voedselsystemen
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/RURAL-AREAS-RECOVERY-PLANS.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/RURAL-AREAS-RECOVERY-PLANS.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/LOCAL-LEADERS-URGE-EUROPEAN-COMMISSION-TO-CREATE-VULNERABILITY-SCOREBOARD.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/RURAL-AREAS-RECOVERY-PLANS.ASPX

Resilience: Local leaders urge the European Commission to create a vulnerability scoreboard to be better prepared to cope with crises
Resilience: Local leaders urge the European Commission to create a vulnerability scoreboard to be better prepared to cope with crises
31.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/LAUNCH-CALL-APPLICATIONS-EU-ORGANIC-AWARDS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/RURAL-AREAS-RECOVERY-PLANS.ASPX

De oproep om mee te dingen naar de EU-prijzen voor de biologische sector is gepubliceerd
De oproep om mee te dingen naar de EU-prijzen voor de biologische sector is gepubliceerd
27.03.2023