Klik hier voor een automatische vertaling van onderstaande tekst.
Strijd om de beste regionale ondernemersstrategie begint  
Aanmelden voor het label “Europese Ondernemende Regio 2020” kan vanaf nu

Het Europees Comité van de Regio's (CvdR) heeft tijdens de Assemblee van Europese kleine en middelgrote ondernemingen op 19 november in Graz (Oostenrijk) het startschot gegeven voor de editie 2020 van de toekenning van het label Europese Ondernemende Regio (EOR). Het EOR-label kan in principe worden toegekend aan alle Europese regio’s en steden die een ambitieuze strategie voeren om hun midden- en kleinbedrijf en ondernemers te steunen. Kandidaten voor het EOR-label kunnen zich aanmelden tot 27 maart 2019.

Elk jaar wordt het EOR-label toegekend aan drie EU-regio's met een buitengewone, toekomstgerichte strategie om ondernemerschap te bevorderen en het midden- en kleinbedrijf op hun grondgebied te ondersteunen. Alle EU-regio's, steden of andere lokale of regionale instanties met de politieke bevoegdheid om een ondernemersvisie ten uitvoer te leggen, worden uitgenodigd om mee te dingen, ongeacht hoe groot of welvarend ze zijn.

We weten allemaal dat we ondernemerschap en een groeivriendelijk ondernemingsklimaat in Europa moeten bevorderen. Steden en regio's spelen hierbij een cruciale rol: lokaal kunnen we economische ecosystemen versterken waarin ondernemerschap kan gedijen. De winnaars van het EOR-label zijn zo divers als Europa zelf, en ik wil benadrukken dat dit geen besloten club is van alleen toppresteerders. Het label kan ook worden toegekend aan minder welvarende gebieden die een ambitieuze strategie hebben ontwikkeld om vanuit hun specifieke situatie actie te ondernemen ", aldus CvdR-lid Michiel Scheffer , gedeputeerde bij de provincie Gelderland en verantwoordelijk voor economie, onderwijs en Europa, die een van de drie winnaars van de editie 2019 vertegenwoordigt.

De EOR-jury zal de uitvoering van de bekroonde regionale en lokale strategieën het hele jaar door (2020) volgen. Aan het eind van het jaar zal de jury – bestaande uit CvdR-leden, vertegenwoordigers van EU-instellingen en sociale partners – een bezoek brengen aan de bekroonde gebieden om de geboekte vooruitgang te controleren, hun beleid aan een objectieve externe beoordeling te onderwerpen en nieuwe inzichten en inspiratie op te doen voor de verdere ontwikkeling van de EOR-regeling.

De belangrijkste resultaten en prestaties van de winnaars van het EOR-label 2020 zullen ook worden gedeeld en besproken met regionale en lokale overheden in het hele EOR-netwerk. In de afgelopen acht jaar is het netwerk uitgegroeid tot 27 bekroonde gebieden uit 15 EU-landen (alle winnende strategieën vind je hier ), waardoor de noodzakelijke kritische massa is ontstaan voor een vruchtbare uitwisseling van goede praktijken, peer learning en succesvolle samenwerking tussen winnaars uit het verleden en het heden.

De uiterste termijn voor inschrijving is 27 maart 2019 . Het aanvraagformulier en gedetailleerde informatie over de beoordelingscriteria zijn beschikbaar op de EOR-webpagina :

https://cor.europa.eu/nl/engage/Pages/european-entrepreneurial-region.aspx

Achtergrondinformatie:

De Assemblee van Europese kleine en middelgrote ondernemingen ( SME Assembly ) is het belangrijkste evenement voor het midden- en kleinbedrijf (mkb) in Europa. De conferentie vindt jaarlijks plaats tijdens de Europese Week van het mkb. Samen met het netwerk van mkb-gezanten vormt de Assemblee de governancestructuur van de Small Business Act . Dit jaar vond de Assemblee plaats in Graz (Oostenrijk) van 19 t/m 21 november 2018.

Contactpersoon:

Carmen Schmidle

Tel. +32 (0) 2 282 2366

GSM: +32 (0)494 735787

carmen.schmidle@cor.europa.eu

Delen :