Klik hier voor een automatische vertaling van onderstaande tekst.
Regio’s moeten centraal staan in het Europees economisch beleid  

Lessen trekken uit de bezuinigingen na de laatste crisis: de huidige EU-regels voor economische governance moeten worden gewijzigd en overheidsinvesteringen moeten worden aangemoedigd

De eerste vergadering van de commissie Economisch Beleid (ECON) na het zomerreces was gewijd aan de broodnodige betrokkenheid van steden en regio’s bij de vormgeving van het Europese herstel na de COVID-19-crisis en bij de vormgeving van een nieuw Europees systeem voor economische governance.

De leden van de commissie ECON hielden een eerste debat over de faciliteit voor herstel en veerkracht (RRF), het instrument van 672,5 miljard EUR (312,5 miljard EUR aan subsidies en 360 miljard EUR aan leningen) dat bedoeld is om de EU-landen te helpen hervormingen door te voeren en te investeren in de gemeenschappelijke prioriteiten van de EU. Het RRF is het grootste financiële instrument dat is opgenomen in het herstelinstrument Next Generation EU van 750 miljard EUR, ook wel het herstelplan voor Europa genoemd.

Christophe Rouillon (FR/PSE) , burgemeester van Coulaines, is de algemeen rapporteur van het advies over het Europees herstelplan: Faciliteit voor herstel en veerkracht en instrument voor technische ondersteuning , dat tijdens de zitting van oktober 2020 zal worden goedgekeurd. Hij zei dat “het herstelplan van 750 miljard EUR ons zowel in staat moet stellen om uit de COVID-19-crisis te komen als om het Europese ontwikkelingsmodel te heroriënteren. Als institutionele vertegenwoordigers van steden en regio’s betreuren wij dat het bestuur te sterk gecentraliseerd is op nationaal niveau en dat er onvoldoende ambitie is op het gebied van duurzame ontwikkeling. Met betrekking tot de structuurfondsen van het cohesiebeleid moeten we voorkomen dat er dubbel werk wordt gedaan en dat we het ene gat met het andere dichten. Het herstelfonds, bekend als de “faciliteit voor herstel en veerkracht”, kan een echte kwalitatieve sprong voorwaarts betekenen om de Europese investeringscapaciteit te versterken, maar dat zal niet kunnen worden gerealiseerd zonder de Europese steden en regio’s erbij te betrekken.”

De vergadering, die volledig op afstand plaatsvond, spitste zich ook toe op de teksten die twee vertegenwoordigers van de Waalse regering hebben opgesteld. Zo stemden de ECON-leden over het ontwerpadvies over de Evaluatie van de economische governance dat is opgesteld door de Waalse minister-president Elio di Rupo (BE/PSE) , en wisselden zij van gedachten over het ontwerpadvies over de Evaluatie van het handelsbeleid , opgesteld door de Waalse viceminister-president en minister van Economie en Handel Willy Borsus (BE/Renew Europe) . Dit advies zal naar verwachting op 19 november door de commissie ECON worden goedgekeurd.

Elio di Rupo (BE/PSE) zei in dit verband: “De opschorting van de mechanismen van het stabiliteits- en groeipact tijdens de COVID-19-pandemie stelt staten en lokale overheden in staat om te reageren op de behoeften van burgers en bedrijven. De regels inzake de economische governance moeten echter grondig worden herzien om de ambities van een Europa dat tegemoetkomt aan de wensen van zijn burgers waar te maken en om essentiële strategische bedrijven (in de gezondheids- en voedselsector, enz.) terug te halen. Ik verwacht van de Europese Commissie dat zij een ambitieuze tekst voorstelt voor een veerkrachtig, digitaal en duurzaam Europa.”

De EP-rapporteur voor de evaluatie van de economische governance, Margarida Marques (PT/PSE) , nam deel aan het debat. Als gevolg van de COVID-19-maatregelen zal de stemming over de tekst volledig op afstand verlopen en worden afgerond op donderdag 1 oktober. De goedkeuring van het advies door de voltallige vergadering van het CvdR staat gepland voor 9-10 december 2020.

Op 28 juli hadden de heren Di Rupo en Rouillon een virtuele ontmoeting met EU-commissaris voor Economie Paolo Gentiloni . De twee ECON-leden benadrukten dat het belangrijk is om de lokale en regionale gemeenschappen centraal te stellen in elk nationaal herstelplan.

Eerder al, op 2 juli, had de voorzitter van het CvdR, Apostolos Tzitzikostas , een ontmoeting met commissaris Gentiloni om te bespreken hoe regio’s en steden het best kunnen worden betrokken bij Next Generation EU.

Commissaris Gentiloni zal de CvdR-zitting van oktober bijwonen voor een debat over veerkracht en herstel.

De leden wisselden ook van gedachten met Fabian Zuleeg, algemeen directeur van de onafhankelijke denktank European Policy Centre (EPC), over de ontwikkelingen in de toekomstige economische en handelsbetrekkingen tussen de EU en het VK, en over de brexitaanpassingsreserve. Dit nieuwe speciale instrument is bedoeld om onvoorziene en negatieve gevolgen tegen te gaan in de lidstaten en sectoren die het zwaarst worden getroffen door de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de EU. Volgens de conclusies van de buitengewone Europese Raad van 17-21 juli 2020 zal de brexitaanpassingsreserve voor de periode 2021-2027 kunnen beschikken over een begroting van 5 miljard EUR .

De commissie ECON wees Isolde Ries (DE/PSE) , eerste vicevoorzitter van het parlement van de deelstaat Saarland, aan als rapporteur voor het Actieplan inzake kritieke grondstoffen . Dat actieplan is op 3 september gepresenteerd door de Europese Commissie.

De gevolgen van COVID-19 voor de EU-regio’s en de uitdagingen waarvoor de lokale en regionale overheden zich in dit verband gesteld zien, komen ook aan bod in de eerste jaarlijkse regionale en lokale barometer , die CvdR-voorzitter en gouverneur van Centraal-Macedonië Apostolos Tzitzikostas in een toespraak tijdens de plenaire zitting van het CvdR van 12 oktober zal presenteren. Op basis van specifiek in opdracht van het CvdR uitgevoerde studies en ander onderzoek verschaft de barometer een gedetailleerde analyse van de crisis en van een aantal belangrijke daaruit voortvloeiende politieke en beleidskwesties.

Vergaderdocumenten

Klik hier om u in te schrijven voor de Europese Week van regio’s en steden 2020 .

Contactpersoon:

Matteo Miglietta

Tel.: +32 (0)2 282 2440

Mobiel: +32 (0)470 895382

matteo.miglietta@cor.europa.eu

Delen :
 
Gerelateerd nieuws

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/ASBESTOS-FREE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/REGIONS-MUST-BE-AT-THE-HEART-OF-EUROPEAN-ECONOMIC-POLICY-.ASPX

Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/CLEAR-RULES-DATA-SHARING-FAIR-SHORT-TERM-RENTAL.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/REGIONS-MUST-BE-AT-THE-HEART-OF-EUROPEAN-ECONOMIC-POLICY-.ASPX

Tourism: clear rules and data sharing are the only way to ensure a fair short-term rental market in Europe
Tourism: clear rules and data sharing are the only way to ensure a fair short-term rental market in Europe
15.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/BOOSTING-GREEN-INVESTMENTS-INCREASING-FUNDS-KEY-PRIORITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/REGIONS-MUST-BE-AT-THE-HEART-OF-EUROPEAN-ECONOMIC-POLICY-.ASPX

Boosting green investments and increasing direct funds for cities and regions remains a key priority for local leaders in 2023
Boosting green investments and increasing direct funds for cities and regions remains a key priority for local leaders in 2023
08.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/EU_RECOVERY_PLAN_TERRITORIAL_COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/REGIONS-MUST-BE-AT-THE-HEART-OF-EUROPEAN-ECONOMIC-POLICY-.ASPX

The EU Recovery Plan will fail if it does not contribute to territorial cohesion
The EU Recovery Plan will fail if it does not contribute to territorial cohesion
23.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/SURVEY-SDG.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/REGIONS-MUST-BE-AT-THE-HEART-OF-EUROPEAN-ECONOMIC-POLICY-.ASPX

CoR-OECD-SDSN survey: The role of cities and regions for the SDGs in an uncertain geopolitical context
CoR-OECD-SDSN survey: The role of cities and regions for the SDGs in an uncertain geopolitical context
20.02.2023