Klik hier voor een automatische vertaling van onderstaande tekst.
Regionale en lokale leiders: heroverweeg EU-besluitvorming om beter te kunnen reageren op de pandemie  

Een miljoen regionale en lokale gekozen politici moeten volledig worden betrokken bij het vinden van concrete oplossingen voor de zorgen van burgers.

Op 11 september hebben de leden van het bureau* van het Europees Comité van de Regio's (CvdR) gesproken over de gevolgen van de COVID-19-crisis voor dorpen, steden en regio's en over de noodzaak van een beter werkende Europese Unie. Aan het online evenement werd ook deelgenomen door de minister-president van de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen, Armin Laschet, en de vicevoorzitter van de Europese Commissie, Maroš Šefčovič.

De deelnemers stelden dat de COVID-19-pandemie niet alleen vragen heeft opgeroepen over de veerkracht van de EU, maar ook over de doeltreffendheid van haar bevoegdheden en besluitvormingsprocedures bij de reactie op grote crises. Duizenden burgemeesters, regiovoorzitters en raadsleden hebben als Europees vangnet gediend en zullen een cruciale rol spelen bij de uitvoering van de EU- en nationale herstelplannen. De komende Conferentie over de toekomst van Europa** komt als geroepen om samen deze kwesties te bespreken, waarbij de inbreng van de regionale en lokale overheden essentieel zal zijn om aan de verwachtingen van de burgers te voldoen.

“Tijdens de tweede golf van de pandemie doen de centrale overheden en de EU opnieuw een beroep op de lokale en regionale overheden om diensten te verlenen, levens te beschermen en banen te redden. Of het nu gaat om de terugkeer naar school, het opvangen van de druk op de gezondheidszorg, het veiligstellen van werkgelegenheid of het ondersteunen van het mkb, regionale en lokale overheden blijven de eerste klappen opvangen tijdens deze tragische pandemie", aldus CvdR-voorzitter Apostolos Tzitzikostas. Hij voegde hieraan toe: “Nationale grenzen sluiten is geen oplossing. Het antwoord van Europa moet concrete mechanismen voor grensoverschrijdende regionale samenwerking omvatten op het gebied van gezondheidszorg en andere openbare diensten. Als we doeltreffend willen optreden voor onze mensen en bedrijven moeten we bureaucratische silo's of overcentralisatie vermijden en meer pan-Europese coördinatie bevorderen. De Conferentie over de toekomst van Europa is een uitstekende gelegenheid om de Europese democratie beter te laten werken. Het Comité is bereid om samen met de Duitse deelstaten de stem van de één miljoen lokaal en regionaal gekozen vertegenwoordigers in de EU beter gestalte te geven. Het is nu het moment om ervoor te zorgen dat naast de nationale en Europese overheden ook de regionale en lokale overheden eens en voor altijd worden erkend als een van de drie dimensies van ons Europees huis van de democratie."

“Om het coronavirus te bestrijden en de toekomst na de crisis vorm te geven, moeten we in Europa op alle niveaus samenwerken. De regio's vervullen in dit verband een sleutelrol. We moeten Europese oplossingen met regionale verantwoordelijkheid uitwerken. Net zoals het virus grenzen overschrijdt, moeten we ook grensoverschrijdend optreden om het virus te bestrijden", aldus Armin Laschet, minister-president van de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen.

De deelnemers benadrukten dat de pandemie alle bestuursniveaus onder druk heeft gezet om samen te werken en efficiënt te handelen, en dat nog steeds doet. Het in kaart brengen van het meest adequate bestuursniveau om EU-beleid te ontwerpen en uit te voeren - bekend als subsidiariteit - en tegelijkertijd rekening houden met de financiële en administratieve gevolgen - de zogenaamde evenredigheid - zijn de pijlers van de agenda voor betere regelgeving van de Europese Commissie. Deze twee pijlers worden gebruikt om de openheid en transparantie van de EU-besluitvorming te bevorderen en de kwaliteit van de nieuwe EU-wetgeving te verbeteren.

“Al vóór de pandemie had de Commissie-von der Leyen zich opnieuw uitgesproken voor betere regelgeving en de voortdurende behoefte aan een op feiten gebaseerde beleidsvorming. Nu de situatie zo sterk is veranderd, is ze nog vooruitstrevender. Het bieden van mogelijkheden om deel te nemen aan de beleidsvorming, rechtszekerheid en strenge beschermingsnormen voor zowel mensen als bedrijven is voor de Commissie van het grootste belang. Dit kan niet op uitsluitend één niveau worden bereikt. Veeleer moeten de lokale, regionale, nationale en Europese actoren hun krachten bundelen. Zo kunnen we ervoor zorgen dat we de crisis niet alleen te boven komen, maar ook vooruitgang boeken, op weg naar een groen, digitaal en eerlijk Europa. Tegen die achtergrond waardeer ik de recente bijdrage van het Comité van de Regio's aan onze agenda voor betere regelgeving, met name door de oprichting van regionale hubs en de steun daarvan voor raadplegingen en geselecteerde evaluaties", aldus Maroš Šefčovič, vicevoorzitter van de Europese Commissie en belast met Interinstitutionele Betrekkingen en Prognoses, tijdens een videoverklaring.

Tijdens het debat benadrukten de bureauleden dat technische feedback in een vroeg stadium van de uitvoering van de EU-wetgeving op lokaal en regionaal niveau de sleutel tot succes is, met name tijdens de COVID-19-pandemie. In 2018 heeft het Europees Comité van de Regio's het network van regionale hubs gelanceerd (RegHub) om met behulp van gerichte raadplegingen lokale en regionale gegevens over de uitvoering van het EU-beleid te verzamelen. Het is goed uitgerust om zinvolle bijdragen te leveren aan beoordelingen en evaluaties van het EU-beleid in reactie op COVID-19.

Achtergrond:

*Het CvdR-bureau is belast met de voorbereiding van de politieke agenda van de vergadering. Het bestaat uit twee of drie CvdR-leden uit elke lidstaat. Het bureau komt doorgaans elk semester bijeen in het land dat het roulerende voorzitterschap van de Raad bekleedt. De bureauvergadering van 11 september zou in Düsseldorf plaatsvinden, maar werd online gehouden vanwege het recentelijk stijgend aantal COVID-19-besmettingen in heel Europa.

**Verwacht wordt dat de Conferentie over de toekomst van Europa de participatie van de burgers aan de Europese democratie na de verkiezingen zal versterken en ervoor zal zorgen dat hun stem beter wordt gehoord en dat er beter naar hen wordt geluisterd. Ze zou beginnen op de Dag van Europa, 9 mei 2020, en twee jaar duren, maar de COVID-19-crisis heeft tot vertraging geleid. Het Duitse EU-voorzitterschap heeft toegezegd de conferentie zo snel mogelijk te laten beginnen.

Contactpersoon:
Carmen Schmidle
Tel. +32 (0)2 282 2366
Mob. +32 (0)494 735787
​carmen.schmidle@cor.europa.eu

Delen :
 
Gerelateerd nieuws

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/HL42---TIMISOARA-CONFERENCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-RETHINK-EU-DECISION-MAKING-TO-BETTER-RESPOND-TO-THE-PANDEMIC.ASPX

Legacy of the Conference of the Future of Europe rests on 'implementation'
Legacy of the Conference of the Future of Europe rests on 'implementation'
22.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/CIVEX-TIMISOARA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-RETHINK-EU-DECISION-MAKING-TO-BETTER-RESPOND-TO-THE-PANDEMIC.ASPX

Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
19.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/JOIN-THE-EUCOUNCILLORS-NETWORK.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-RETHINK-EU-DECISION-MAKING-TO-BETTER-RESPOND-TO-THE-PANDEMIC.ASPX

Word lid van het netwerk van #EUCouncillors
Word lid van het netwerk van #EUCouncillors
19.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/CP90-REACTION-SOTEU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-RETHINK-EU-DECISION-MAKING-TO-BETTER-RESPOND-TO-THE-PANDEMIC.ASPX

State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
13.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/A-SUBNATIONAL-AGENDA-FOR-THE-U.S.-EU-PARTNERSHIP-TAKES-SHAPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-RETHINK-EU-DECISION-MAKING-TO-BETTER-RESPOND-TO-THE-PANDEMIC.ASPX

A subnational agenda for the U.S.-EU partnership takes shape
A subnational agenda for the U.S.-EU partnership takes shape
14.08.2023