Klik hier voor een automatische vertaling van onderstaande tekst.
De hervorming van de Economische en Monetaire Unie moet lokale en regionale overheden de kans bieden om te investeren in de toekomst van Europa  

Het Europees Comité van de Regio’s (CvdR), de EU-assemblee van lokale en regionale overheden, heeft zijn standpunt over de verdieping van de Europese Monetaire Unie (EMU) op 30 november goedgekeurd, na een debat met de Europese commissaris voor Economische en Financiële Zaken, Pierre Moscovici. Stabilisatie, convergentie, veerkracht om schokken op te vangen en flexibiliteit in begrotingsregels zijn de prioriteiten voor de lokale en regionale vertegenwoordigers om investeringen aan te zwengelen en openbare diensten van hoge kwaliteit te verlenen.

De toekomst van de EMU zal directe gevolgen hebben voor lokale en regionale investeringscapaciteit en latere mogelijkheden om overheidsdiensten aan te bieden. Daarom heeft het CvdR in een advies van de hand van Christophe Rouillon (FR/PSE), vicevoorzitter van de vereniging van Franse burgemeesters en burgemeester van Coulaines, gepleit voor meer veerkracht van de eurozone door ervoor te zorgen dat die voldoende wordt gefinancierd.

Tijdens het debat in Brussel zei de voorzitter van het Comité, de heer Karl-Heinz Lambertz, hierover: "de Economische en Monetaire Unie kan geen verhaal van bezuinigingen zijn. Zij moet zorgen voor convergentie naar boven, vermindering van de economische en sociale verschillen in de eurozone, het versterken van sociale rechten en lokale economieën helpen groeien. Dit is de reden waarom de Europese regio’s en steden hun steun geven aan de werkzaamheden van commissaris Moscovici om de eurolanden nieuwe stabilisatie- en beleggingsinstrumenten te geven, geschraagd door een toereikend budget. Indien de lokale en regionale overheden openbare diensten van hoge kwaliteit moeten verlenen en de burgers van de toegevoegde waarde van de Unie moeten voelen, dan moeten wij dienstverlening door die overheden opvoeren”.

Over de bouwstenen van de hervormingsvoorstellen voor de EMU, die op 6 december zullen worden gepresenteerd, zei commissaris Moscovici: „De eurozone kent nu een sterke groei, maar er is nog sprake is van aanhoudende economische en sociale verschillen. Deze zullen niet blijven duren maar zijn wel een voedingsbron voor politieke verdeeldheid. Ons doel is niet om een transfer- maar een convergentie-unie te bouwen, die verantwoordelijkheid en solidariteit, risicobeperking en risicodeling inhoudt. Ik ben ervan overtuigd dat het gaat om twee zijden van dezelfde medaille”.

Het Comité staat achter de omvorming van het huidig Europees stabilisatiemechanism (ESM) in een fonds met voldoende middelen ter ondersteuning van lidstaten die zijn getroffen door schokken en crises. Maar de steden en regio’s willen dat het nieuwe fonds vaart moet zetten achter de convergentie en aanvulling vormt op het cohesiebeleid van de EU voor het bevorderen van lokale en regionale investeringen. Hier moet het Stabiliteits- en groeipact flexibeler zijn om investeringen op alle niveaus weer op gang te brengen. Investeringen van lokale en regionale overheden moeten niet meetellen in het structurele tekort voor de middellangetermijndoelstelling (MTD), omdat nationale en regionale cofinanciering van de structuur- en investeringsfondsen van de EU moeten worden uitgesloten bij de berekening van de structurele uitgaven.

De toekomstige EMU mag geen centralisering van EU-investeringen opleveren: “we moeten ervoor zorgen dat convergentie niet wordt overgelaten aan nationale macro-economische interpretaties en verenigbaar is met de door de fondsen voor regionaal beleid voorgestane visie. A nders gezegd: een begroting voor de eurozone mag niet ten laste van geld voor cohesiebeleid gaan , aldus de rapporteur en hij voegde daaraan toe: de lokale en regionale overheden zijn het eens met de roep van de burgers om meer democratie en transparantie van het economisch en monetair beleid van de Unie. Om deze reden heeft de EMU behoefte aan een echt systeem van democratisch bestuur, waarbij het Europees Parlement een prominentere rol moet toekomen”.

Het advies van vandaag is de bijdrage van de regio’s en steden van de EU aan de strategische uitwerking door de Europese Commissie van een discussienota over de verdieping van de EMU, gepresenteerd in mei jongstleden.

Contactpersoon:

Pierluigi Boda

Tel. +32 (0) 473 851 743

pierluigi.boda@cor.europa.eu

Delen :
 
Gerelateerd nieuws

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/OVER-CENTRALISED-RECOVERY-PLANS-RISK-INCREASING-DISPARITIES-BETWEEN-TERRITORIES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/REFORM-OF-THE-ECONOMIC-AND-MONETARY-UNION-SHOULD-ENABLE-LOCAL-AND-REGIONAL-AUTHORITIES-TO-INVEST-IN-EUROPES-FUTURE.ASPX

Al te gecentraliseerde herstelplannen dreigen de verschillen tussen gebieden te vergroten
Al te gecentraliseerde herstelplannen dreigen de verschillen tussen gebieden te vergroten
09.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/COR-CEMR-JOINT-CONSULTATION-RRPS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/REFORM-OF-THE-ECONOMIC-AND-MONETARY-UNION-SHOULD-ENABLE-LOCAL-AND-REGIONAL-AUTHORITIES-TO-INVEST-IN-EUROPES-FUTURE.ASPX

Regions and cities still have little say in post-COVID 19 recovery plans, a new consultation warns
Regions and cities still have little say in post-COVID 19 recovery plans, a new consultation warns
30.05.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/FLEXIBLE-FISCAL-RULES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/REFORM-OF-THE-ECONOMIC-AND-MONETARY-UNION-SHOULD-ENABLE-LOCAL-AND-REGIONAL-AUTHORITIES-TO-INVEST-IN-EUROPES-FUTURE.ASPX

Lokale leiders: flexibele begrotingsregels moeten van kracht blijven tot de economische governance van de EU is hervormd
Lokale leiders: flexibele begrotingsregels moeten van kracht blijven tot de economische governance van de EU is hervormd
28.04.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/EUROPEAN-SUMMIT-MARSEILLE-DAY1.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/REFORM-OF-THE-ECONOMIC-AND-MONETARY-UNION-SHOULD-ENABLE-LOCAL-AND-REGIONAL-AUTHORITIES-TO-INVEST-IN-EUROPES-FUTURE.ASPX

Marseille Summit - Day 1 - EU’s cities, regions need to help Ukraine “now, not in 10 or 20 days”
Marseille Summit - Day 1 - EU’s cities, regions need to help Ukraine “now, not in 10 or 20 days”
03.03.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/SLOVENIA-PM-JANSA-TO-EU-LOCAL-LEADERS-CALLS-GREATER-INCLUSION-REGIONS-IN-EU-DIGITAL-GREEN-RECOVERY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/REFORM-OF-THE-ECONOMIC-AND-MONETARY-UNION-SHOULD-ENABLE-LOCAL-AND-REGIONAL-AUTHORITIES-TO-INVEST-IN-EUROPES-FUTURE.ASPX

Slovenia PM Janša to EU local leaders: calls for a greater inclusion of regions in the EU's digital and green recovery will not go unheeded
Slovenia PM Janša to EU local leaders: calls for a greater inclusion of regions in the EU's digital and green recovery will not go unheeded
13.10.2021