Klik hier voor een automatische vertaling van onderstaande tekst.
Voorzitter Tzitzikostas: de begroting en herstelplannen van de EU beschermen en versterken regio’s, steden en dorpen, zoals gevraagd door het Europees Comité van de Regio’s  

Het meerjarig financieel kader 2021-2027 en het herstelplan van de EU komen tegemoet aan de verzoeken van het CvdR om het herstel van regionale en lokale gemeenschappen te ondersteunen. Zij dienen de populisten en eurosceptici van repliek en bewijzen de meerwaarde van de Europese Unie.

De voorzitter van het Europees Comité van de Regio’s, Apostolos Tzitzikostas, zei naar aanleiding van het door de Europese Commissie voorgestelde MFK en het herstelplan van de EU: “De EU-begroting ter waarde van 1 100 miljard euro en het herstelplan van 750 miljard euro zijn gericht op de veiligheid, het herstel en de veerkracht van regio’s, steden en dorpen in heel Europa en omvatten de belangrijkste elementen waar het Europees Comité van de Regio’s om heeft gevraagd. Zij bieden ook een duidelijk antwoord aan populisten en eurosceptici en bewijzen dat de Europese Unie in deze moeilijke tijden wel degelijk een meerwaarde heeft. Ik roep de lidstaten van de EU en het Europees Parlement op om de vandaag gepresenteerde voorstellen van voorzitter Ursula von der Leyen snel te beoordelen en goed te keuren.”

“Zoals gevraagd door het Europees Comité van de Regio’s omvat de nieuwe ontwerpbegroting van de EU een EU-herstelfonds van ten minste 500 miljard euro aan subsidies. Er wordt een nieuw programma voor gezondheidszorg ingevoerd dat alle bestuursniveaus – EU, nationaal en regionaal – samenbrengt om de gezondheidsdiensten en -voorzieningen op het hele continent te verbeteren. Het voorstel geeft het cohesiebeleid van de EU een nieuwe impuls met meer dan 373 miljard euro aan toewijzingen, het versterkt de plattelandsontwikkeling met een investering van 90 miljard euro en stimuleert een rechtvaardige transitie met een fonds van 40 miljard euro. In overeenstemming met onze eisen bieden de plannen van de Europese Commissie ook belangrijke antwoorden voor vitale sectoren als toerisme, cultuur en kleine en middelgrote ondernemingen”, voegde voorzitter Tzitzikostas eraan toe.

De voorzitter van de CvdR-commissie voor Territoriale Samenhang en EU-begroting ( COTER ), 
Isabelle Boudineau (FR/PSE) , reageerde als volgt: “ Los van de cijfers van het nieuwe voorstel is het van essentieel belang dat de Europese middelen snel ter plaatse komen en op een nuttige manier worden geïnvesteerd. Regio’s en steden weten het best op welke gebieden of sectoren dringend moet worden geïnvesteerd om de gevolgen van de crisis aan te pakken en zich voor te bereiden op de toekomst. Dit kan geen top-downoefening zijn, dus we hebben een hervormd Europees Semester nodig waarbij lokale en regionale overheden worden betrokken en dat gericht is op de lokalisering van de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling. Als de Europese Unie ons in de steek laat door de besluiten over het MFK en het herstelplan uit te stellen, zullen de gevolgen op sociaal, economisch en politiek vlak rampzalig zijn .”

De eerste vicevoorzitter van het CvdR, Vasco Cordeiro (PT/PSE) , zei: “ Het door de Europese Commissie voorgestelde meerjarig financieel kader verhoogt de steun aan steden en regio’s om de sociale en economische problemen op te lossen en de territoriale ongelijkheden en verschillen tussen de burgers te verkleinen. Dit is een cruciaal aspect, niet alleen voor het cohesiebeleid, dat nu meer dan ooit nodig is, maar voor het volledige herstelplan en de EU-begroting. Alle middelen moeten gemakkelijk toegankelijk zijn voor onze regio’s en steden, zodat we gestaag kunnen handelen en ervoor kunnen zorgen dat de EU-investeringen doeltreffend zijn en gericht worden op de werkelijke behoeften van onze burgers.”

De CvdR-rapporteur voor het meerjarig financieel kader, Nikola Dobroslavić (HR/EVP) , zei hierover: “Ik ben ingenomen met de plannen van de Europese Commissie om de huidige programma’s van het cohesiebeleid te verlengen tot 2022 met een aanvullende financiering, en om in 2021-2027 het niveau van de investeringen in regionaal beleid op te voeren ten gunste van duurzame groei en veerkracht. Dit zal het scheppen van werkgelegenheid, het concurrentievermogen van het bedrijfsleven, de economische groei en de duurzame ontwikkeling ondersteunen. Het CvdR is vastbesloten zich te blijven inzetten om de zichtbaarheid van de EU-begroting en de meerwaarde ervan voor het leven van de burgers te vergroten .”

ACHTERGROND

Sinds het begin van de COVID-19-pandemie heeft het Europees Comité van de Regio’s de stem van de één miljoen regionale en lokale gekozen politici in heel Europa laten horen.

In zijn op 8 mei aangenomen verklaring heeft het CvdR gevraagd om:

1) een plan voor een duurzaam, veerkrachtig en sociaal Europa, met inbegrip van een Europees herstelfonds, dat verbonden is aan een ambitieuze EU-begroting en gebaseerd is op een Europese schuldverzekering, met een waarde van minstens 500 miljard EUR;

2) een EU-gezondheidsmechanisme voor de aankoop van medisch materiaal en om de capaciteit van de regionale gezondheidsstelsels te evalueren, te herstellen en te monitoren, en om te investeren in de veerkracht en duurzaamheid van de gezondheidszorg;

3) financieringsregelingen om regionale en lokale gemeenschappen te helpen hun belastingverliezen te compenseren en openbare diensten te digitaliseren, duurzaam en veerkrachtig te maken;

4) vereenvoudigde procedures voor de financiering van duurzame lokale infrastructuur;

5) specifieke faciliteiten en juridische regelingen ter ondersteuning van kleine en middelgrote ondernemingen, toerisme en cultuur;

6) een plan voor een “inclusief platteland” om innovatie, ondernemerschap en connectiviteit in plattelandsgebieden te stimuleren.

Contactpersoon:

Woordvoerder van de voorzitter:

Michele Cercone

Tel. +32 (0)498 98 23 49

Michele.Cercone@cor.europa.eu

Delen :
 
Gerelateerd nieuws

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/ONLINE-EUREGIONSWEEK-COMMUNITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/PRESIDENT-TZITZIKOSTAS-EU-BUDGET-AND-RECOVERY-PLANS-PROTECT-AND-EMPOWER-REGIONS.ASPX

Online #EURegionsWeek community
Online #EURegionsWeek community
03.10.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/PRESIDENT-CORDEIRO-CALLS-FOR-A-EUROPEAN-PARTNERSHIP-PACT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/PRESIDENT-TZITZIKOSTAS-EU-BUDGET-AND-RECOVERY-PLANS-PROTECT-AND-EMPOWER-REGIONS.ASPX

President Cordeiro calls for a European Partnership Pact to make Cohesion Policy simpler and more flexible in the future
President Cordeiro calls for a European Partnership Pact to make Cohesion Policy simpler and more flexible in the future
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/COTER-MEETING-26-SEPT-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/PRESIDENT-TZITZIKOSTAS-EU-BUDGET-AND-RECOVERY-PLANS-PROTECT-AND-EMPOWER-REGIONS.ASPX

Europe needs a stronger and reformed Cohesion Policy to be fit for the future, regions and cities say
Europe needs a stronger and reformed Cohesion Policy to be fit for the future, regions and cities say
26.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/REGIONS-DEMAND-STRONGER-SUPPORT-AND-BETTER-RULES-TO-REINFORCE-COHESION-AND-CROSS-BORDER-COOPERATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/PRESIDENT-TZITZIKOSTAS-EU-BUDGET-AND-RECOVERY-PLANS-PROTECT-AND-EMPOWER-REGIONS.ASPX

Regions demand stronger support and better rules to reinforce cohesion and cross-border cooperation with neighbouring countries
Regions demand stronger support and better rules to reinforce cohesion and cross-border cooperation with neighbouring countries
26.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/CP90-REACTION-SOTEU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/PRESIDENT-TZITZIKOSTAS-EU-BUDGET-AND-RECOVERY-PLANS-PROTECT-AND-EMPOWER-REGIONS.ASPX

State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
13.09.2023