Klik hier voor een automatische vertaling van onderstaande tekst.
Na de sociale top in Porto dringen regio’s en steden aan op erkenning van hun rol bij de opbouw van een sociaal Europa  

Eerste vicevoorzitter Vasco Cordeiro en vicevoorzitter van de commissie SEDEC Anne Karjalainen vertegenwoordigden het Europees Comité van de Regio’s op de sociale top van de EU in Porto op 7 en 8 mei. Zij waren ingenomen met de toezegging van de staatshoofden en regeringsleiders van de EU om zich krachtiger in te zetten voor een sociaal Europa, de sociale cohesie te versterken en de nieuwe EU-kerndoelen inzake banen, vaardigheden en armoedebestrijding gestalte te geven. Wel betreurden zij het dat in de slotverklaring van de top niet wordt gerept van de rol van de regionale en lokale overheden.

Eerste vicevoorzitter Vasco Alves Cordeiro , lid van het regionale parlement van de Azoren, zei: “ De uitvoering van de Europese pijler van sociale rechten heeft alleen kans van slagen als alle bestuursniveaus, van Europees tot lokaal, erbij worden betrokken. Het is zeer positief dat de noodzaak om de territoriale en sociale samenhang te versterken, met de inbreng van de Europese, nationale, regionale en lokale bestuursniveaus, is opgenomen in de verklaring van de belanghebbenden van de sociale top. Het is echter teleurstellend dat de Europese Raad in de slotverklaring van de top aan onze rol voorbijgaat. De opbouw van een sociaal Europa is alleen mogelijk met en dankzij lokale en regionale overheden en deze zorgwekkende trend moet veranderen, ook met het oog op de conferentie over de toekomst van Europa .”

De voorzitter van de commissie SEDEC, Anne Karjalainen (FI/PSE), lid van de gemeenteraad van Kerava en rapporteur voor het door het Portugese voorzitterschap van de EU gevraagde advies over de lokale en regionale dimensie van de Europese pijler van sociale rechten, zei: “ Het verheugt ons dat de EU-leiders het eens zijn geworden over gemeenschappelijke doelstellingen om het welzijn en de gelijkheid van de burgers in het beleid centraal te stellen en van sociale kwesties een blijvende prioriteit in de Europese Unie te maken. Succes zal echter afhangen van de inzet van alle bestuursniveaus, van Europees tot lokaal, om een sterk en veerkrachtig sociaal Europa op te bouwen, dat garant staat voor een eerlijke groene en digitale transitie en dat het herstel van de COVID-19-crisis zowel economisch als sociaal zal vergemakkelijken .”

Meer informatie:

De heer Cordeiro en mevrouw Karjalainen hebben deelgenomen aan de conferentie op hoog niveau van de top, met EU-leiders en een breed scala aan belanghebbenden, die op vrijdag plaatsvond. Aan het eind van de conferentie werd een gezamenlijke verklaring ondertekend.

Vorige week richtte de Portugese premier, António Costa, het woord tot de voltallige vergadering van het CvdR , en benadrukte de rol van steden en regio’s als belangrijke partners voor het welslagen van Europa’s eerlijk, groen en digitaal herstel .

De EU-leiders zijn op 8 mei in Porto bijeengekomen om specifieke kwantitatieve doelstellingen en tijdschema's af te spreken voor de uitvoering van de Europese pijler van sociale rechten, die in 2017 in Göteborg werd afgekondigd. Zoals uiteengezet in het door de Europese Commissie in maart gepresenteerde actieplan houden de nieuwe kerndoelen in dat tegen 2030 ten minste 78 % van de EU-bevolking in de leeftijd van 20 tot 64 jaar aan het werk moet zijn, ten minste 60 % van alle volwassenen jaarlijks aan een opleiding moet deelnemen en het aantal mensen dat het risico loopt op armoede of sociale uitsluiting met ten minste 15 miljoen moet worden verminderd.

Contactpersoon:

Lauri Ouvinen

Tel. +32 473536887

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Delen :
 
Gerelateerd nieuws

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/SEDEC-MEETING-21-JUNE-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/PORTO-SOCIAL-SUMMIT-2021.ASPX

SEDEC members discuss mentoring, gender-based violence, children's rights, and European sports model
SEDEC members discuss mentoring, gender-based violence, children's rights, and European sports model
22.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/FUNDING-ZERO-UNEMPLOYMENT-PROJECTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/PORTO-SOCIAL-SUMMIT-2021.ASPX

Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/PORTO-SOCIAL-SUMMIT-2021.ASPX

Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/PORTO-SOCIAL-SUMMIT-2021.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/PORTO-SOCIAL-SUMMIT-2021.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023