Klik hier voor een automatische vertaling van onderstaande tekst.
Proefproject inzake partnerschappen voor regionale innovatie: Uw regio kan zich nu aanmelden  

Het Europees Comité van de Regio’s en het Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek (JRC) van de Europese Commissie hebben opgeroepen tot het indienen van blijken van belangstelling voor deelname aan een nieuw proefproject inzake partnerschappen voor regionale innovatie. Aan het proefproject kan worden deelgenomen door 24 Europese lidstaten, regio’s of groepen van regio’s die zich geroepen voelen om hun economieën en samenlevingen om te vormen en bereid zijn hun eigen strategisch beleidskader op het gebied van innovatie, industriële ontwikkeling, duurzaamheidstransities en de bredere economische en sociale ontwikkeling verder uit te werken. De sluitingsdatum voor aanmeldingen is 25 april 2022.

Bij de partnerschappen voor regionale innovatie wordt uitgegaan van een complementaire aanpak en wordt voortgebouwd op positieve ervaringen met strategieën voor slimme specialisatie. Het initiatief heeft tot doel de coördinatie en gerichtheid van het regionale, nationale en EU-beleid op het gebied van O&I te verbeteren, zodat werk kan worden gemaakt van de groene en de digitale transitie van Europa en de innovatiekloof in de EU kan worden gedicht.

De partnerschappen worden stevig verankerd in het EU-beleidskader en zullen steun bieden aan de uitvoering van de Europese Green Deal , Horizon Europa , het cohesiebeleid en NextGenerationEU . Bijzondere aandacht zal worden besteed aan instrumenten en governancemechanismen waarmee diverse financieringsbronnen en beleidsmaatregelen kunnen worden ingezet om de impact te vergroten en die regionale en nationale initiatieven kunnen helpen koppelen aan EU-initiatieven voor de dubbele transitie.

Apostolos Tzitzikostas , voorzitter van het Europees Comité van de Regio’s, zei het volgende: “ De ervaring, contacten, samenwerking, gedeelde belangen en expertise die dit initiatief ter beschikking wil stellen van lokale en regionale overheden in de hele EU zullen hen helpen om de maatschappelijke opgaven waar we momenteel allemaal voor staan, met succes aan te pakken. Op langere termijn kan deze exercitie helpen om de nodige investeringen aan te trekken en op coherente wijze alle relevante beleids- en financieringsinstrumenten te mobiliseren.”

Elisa Ferreira , commissaris voor Cohesie en Hervormingen, verklaarde: “ Het bevorderen en verspreiden van innovatie is van cruciaal belang om de groene en de digitale transitie te doen slagen. Alle regio’s moeten hun innovatiepotentieel volledig benutten, zodat niemand buiten de boot valt. We hebben sterke, op slimme specialisatiestrategieën gebaseerde innovatiepartnerschappen nodig die zijn afgestemd op de sterke en zwakke punten van elke regio en waarin verschillende fondsen en beleidsmaatregelen worden samengebracht. De regio’s moeten een centrale rol spelen bij het vormgeven van het innovatieve groeimodel van Europa.”

Mariya Gabriel, commissaris voor Innovatie, Onderzoek, Cultuur, Onderwijs en Jeugd, zei: “ Sterke banden tussen de innovatie-actoren vormen de basis voor bloeiende regionale innovatie-ecosystemen. De “partnerschappen voor regionale innovatie” zullen publieke en private spelers een platform bieden om te investeren in innovatie en start-ups voor een duurzame economie en samenleving.  Alle beschikbare EU-instrumenten zullen in de partnerschappen worden samengebracht, zodat daadwerkelijk resultaat wordt geboekt. In elke regio en elk land zijn innovators en investeerders nodig, die via de partnerschappen voor regionale innovatie bijeen worden gebracht om een echt pan-Europees innovatie-ecosysteem op te bouwen.”

Van de deelnemers aan het proefproject wordt verwacht dat zij, in nauwe samenwerking met het JRC en het CvdR, aangeven op welke gebieden zij zich willen concentreren. Het kan dan gaan om sociaal-economische of beleidsuitdagingen, specifieke economische sectoren en/of specifieke beleidsterreinen of -instrumenten. De activiteiten in het kader van het proefproject zullen worden toegespitst op de gebieden die voor de deelnemers het meest interessant zijn.

De sluitingsdatum voor aanmeldingen is 25 april 2022. Meer informatie en instructies over hoe u uw aanvraag moet indienen, vindt u in de brief van voorzitter Tzitzikostas en de bijlage . In mei zal worden bekendgemaakt welke gebieden werden geselecteerd; de officiële opening staat gepland voor 17 mei.

Contact:

secretariaat commissie SEDEC

sedec@cor.europa.eu

Delen :
 
Gerelateerd nieuws

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/HG18-EUROPEAN-INNOVATION-DAYS-SILICON-VALLEY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/PILOT-ACTION-ON-PARTNERSHIPS-FOR-REGIONAL-INNOVATION.ASPX

Local and regional leaders on board for the first European Innovation Days in Silicon Valley
Local and regional leaders on board for the first European Innovation Days in Silicon Valley
21.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/SEDEC_17_FEBRUARY_2023_JOINT_ACTION_PLAN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/PILOT-ACTION-ON-PARTNERSHIPS-FOR-REGIONAL-INNOVATION.ASPX

2nd year of the Joint Action Plan: Regions and cities strengthen ties with the European Commission
2nd year of the Joint Action Plan: Regions and cities strengthen ties with the European Commission
17.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/DIGITAL-RESILIENCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/PILOT-ACTION-ON-PARTNERSHIPS-FOR-REGIONAL-INNOVATION.ASPX

CoR survey on Digital resilience
CoR survey on Digital resilience
23.01.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/CRITICAL-SIGNAL-NEW-INNOVATION-AGENDA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/PILOT-ACTION-ON-PARTNERSHIPS-FOR-REGIONAL-INNOVATION.ASPX

Regions and cities want the New EU Innovation Agenda to tackle persisting innovation divides
Regions and cities want the New EU Innovation Agenda to tackle persisting innovation divides
01.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/CHIPS-ACT-FUNDING.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/PILOT-ACTION-ON-PARTNERSHIPS-FOR-REGIONAL-INNOVATION.ASPX

Chipwet: lokale leiders vragen om voldoende financiële middelen om de productie van halfgeleiders in Europa uit te breiden, lokale leveranciers te sterken en personeel op te leiden
Chipwet: lokale leiders vragen om voldoende financiële middelen om de productie van halfgeleiders in Europa uit te breiden, lokale leveranciers te sterken en personeel op te leiden
12.10.2022