Klik hier voor een automatische vertaling van onderstaande tekst.
Regio’s spelen sleutelrol bij het vormgeven van de nieuwe industriestrategie van de EU  

Bij het uitstippelen van de nieuwe industriestrategie voor een groener Europa is voor de EU-regio's een cruciale rol weggelegd, zo stelt het Europees Comité van de Regio's (CvdR) in een advies van de hand van Jeannette Baljeu (NL/RE), gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland. In het advies wordt gepleit voor een sterkere plaatsgebonden dimensie in de nieuwe industriestrategie van de EU. Dit zou regio's en steden, als bestuurslagen die het dichtst bij de burgers en de ecosystemen staan, in staat stellen de verantwoordelijkheid voor de groene én de digitale transitie in de industriesector op zich te nemen.

In maart 2020 heeft de Europese Commissie haar mededeling over een nieuwe industriestrategie voor Europa gepubliceerd. Het is een goede zaak dat daarin het accent wordt gelegd op industriële ecosystemen. Wel onderstreept het CvdR dat de strategie gestoeld moet zijn op meerlagig bestuur waarbij elke laag duidelijke verantwoordelijkheden krijgt en over de nodige middelen voor de uitvoering kan beschikken. Ook hamert het erop dat de steun van alle belanghebbenden onontbeerlijk is om de doelstellingen van de transitie naar een groene én digitale industrie te verwezenlijken.

“De uitbraak van de COVID-19-pandemie heeft aan het licht gebracht dat onze waardeketens sterk afhankelijk zijn van elkaar, zowel op Europese als op internationale schaal. Die afhankelijkheid toont aan hoe belangrijk de internationale handel is, en maakt tegelijk duidelijk dat we onze Europese industrie moeten versterken en waar nodig moeten beschermen", aldus Jeannette Baljeu, rapporteur van het advies Een nieuwe industriestrategie voor Europa.

Volgens rapporteur Baljeu moet de Europese industriestrategie niet alleen gericht zijn op een versterking van het concurrentievermogen en een slimmere en groenere Europese economie, maar ook op steun voor bedrijven die vechten om de economische crisis te boven te komen. “Daar kunnen we in slagen als alle bestuursniveaus en alle partners de handen ineenslaan, we de lokale en regionale ecosystemen voortdurend versterken en grensoverschrijdende samenwerking bevorderen. Een plaatsgebonden aanpak met oog voor regionale en lokale diversiteit is onontbeerlijk voor een meer concurrerende, groene en slimme EU-industrie", zo voegde Jeannette Baljeu daar nog aan toe.

Om de doelstellingen van klimaatneutraliteit en digitaal leiderschap te verwezenlijken moet de Green Deal centraal komen te staan in de nieuwe industriestrategie van de EU, zo onderstreept het CvdR in het advies. Daarbij is een cruciale rol weggelegd voor regionale strategieën voor slimme specialisatie (RIS3), die immers het beste instrument zijn om samenwerking binnen regionale ecosystemen en met andere regionale ecosystemen waar sprake is van complementaire vaardigheden mogelijk te maken, zodat er in heel Europa waardeketens en innovatietrajecten kunnen worden gecreëerd.

In het advies van rapporteur Jeannette Baljeu wordt de Commissie verzocht de strategie aan te vullen met steunmaatregelen om de huidige door COVID-19 veroorzaakte crisis het hoofd te helpen bieden en Europa voor te bereiden op toekomstige pandemieën teneinde de veerkracht van de Europese samenleving en economie te waarborgen. De jaarlijkse regionale en lokale barometer van de EU, die op 12 oktober door het CvdR werd gepubliceerd, bevat een reeks voorbeelden van de manier waarop regionale en lokale overheden met de COVID-19-crisis omgaan. Zo heeft de provincie Zuid-Holland, waar Jeannette Baljeu gedeputeerde is, in samenwerking met andere private en publieke instellingen uit onder meer Den Haag en Rotterdam het onlineplatform “Resilient Society" opgezet,waar innovatieve ondernemingen oplossingen voor COVID-gerelateerde uitdagingen kunnen aanreiken.

Het advies van rapporteur Baljeu is op 13 oktober behandeld en zal aan het eind van de zitting door het CvdR worden goedgekeurd. De CvdR-zitting vindt plaats tijdens de Europese Week van regio's en steden.

Klik hier voor een recent interview met Jeannette Baljeu.

Contactpersoon:
Matteo Miglietta
Tel. +32 (0)2 282 2440
Mobile: +32 (0)470 895382
​matteo.miglietta@cor.europa.eu


Delen :
 
Gerelateerd nieuws

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/HG18-EUROPEAN-INNOVATION-DAYS-SILICON-VALLEY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/NEW-EU-INDUSTRIAL-STRATEGY.ASPX

Local and regional leaders on board for the first European Innovation Days in Silicon Valley
Local and regional leaders on board for the first European Innovation Days in Silicon Valley
21.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/ASBESTOS-FREE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/NEW-EU-INDUSTRIAL-STRATEGY.ASPX

Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/SEDEC_17_FEBRUARY_2023_JOINT_ACTION_PLAN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/NEW-EU-INDUSTRIAL-STRATEGY.ASPX

2nd year of the Joint Action Plan: Regions and cities strengthen ties with the European Commission
2nd year of the Joint Action Plan: Regions and cities strengthen ties with the European Commission
17.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/ECON-MEETING-15-FEB.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/NEW-EU-INDUSTRIAL-STRATEGY.ASPX

Industrial transition: regional and local leaders warn against risks for SMEs if the territorial impact is neglected
Industrial transition: regional and local leaders warn against risks for SMEs if the territorial impact is neglected
15.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/DIGITAL-RESILIENCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/NEW-EU-INDUSTRIAL-STRATEGY.ASPX

CoR survey on Digital resilience
CoR survey on Digital resilience
23.01.2023