Klik hier voor een automatische vertaling van onderstaande tekst.
Regionale en lokale leiders pleiten voor een ‘New Deal’ op basis van een duidelijke plattelandsagenda en meer investeringen om plattelandsgemeenschappen uit de crisis te helpen  

Het Europees Comité van de Regio’s (CvdR) heeft met Janusz Wojciechowski , Europees commissaris voor Landbouw, gedebatteerd over de vraag hoe het herstel in de plattelandsgebieden van Europa kan worden gestimuleerd. De vertegenwoordigers van regio’s en steden dringen aan op een ‘Plattelandsdeal’ om doelstellingen vast te stellen en om het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB), de structuurfondsen en de faciliteit voor herstel en veerkracht te coördineren teneinde de crisis in plattelandsgebieden te boven te komen, de cohesie te versterken, de agrovoedingsindustrie groener te maken, lokale producenten te ondersteunen en de groeimogelijkheden in plattelandsgemeenschappen te diversifiëren. De ‘Rural Deal’ moet ook voorzien in een inclusieve governance waarbij de Europese, nationale, regionale en lokale actoren worden gemobiliseerd om tot een duurzaam herstel in de Europese plattelandsgebieden te komen. Deze punten komen aan de orde in een advies van het CvdR over de EU-strategie om het platteland te doen heropleven (een oproep voor een echte Plattelandsagenda).

De COVID-19-pandemie heeft een extra dimensie en een gevoel van urgentie toegevoegd aan het streven naar een heropleving van de plattelandsgebieden in de Europese Unie. Plattelandsgebieden en landelijk gelegen dorpen en steden zijn zwaar getroffen door de daling van de vraag naar landbouwproducten sinds de sluiting van bars en restaurants en door het verdwijnen van het toerisme in de EU. Zij zijn ook kwetsbaarder gebleken omdat er beperkte toegang is tot medische centra, ziekenhuizen, vervoer en slechte of helemaal geen toegang tot internet. De digitale kloof heeft vooral gevolgen gehad voor het onderwijs en het bedrijfsleven.

Een harde brexit dreigt een enorme klap te worden voor veel plattelandsregio’s en zal verwoestende gevolgen hebben voor landelijke gebieden zoals Leitrim, de thuisbasis van de CvdR-rapporteur voor de heropleving van het platteland, Enda Stenson.

“Deze crisis vereist dat de EU haar toekomstige langetermijnvisie voor plattelandsgebieden omvormt tot een echte ‘plattelandsdeal’. We moeten werk maken van onze doelstellingen om vervoer, connectiviteit, gezondheidszorg en onderwijs te verbeteren, maar ook om de plattelandseconomieën te diversifiëren en een duurzame lokale agrovoedingsproductie te bevorderen ”, aldus Apostolos Tzitzikostas , voorzitter van het Europees Comité van de Regio’s.

Janusz Wojciechowski , Europees commissaris voor landbouw, zei: “ Alle beleidsterreinen en alle EU-fondsen moeten samen worden ingezet om de doelstellingen van de plattelandsvisie te verwezenlijken, waarbij de samenwerking en de samenhang tussen de EU- en nationale financiering moeten worden geoptimaliseerd. Het vinden van betere en doeltreffendere manieren om bestaande steunmechanismen te gebruiken waarmee kan worden ingespeeld op de behoeften van plattelandsgebieden behoort tot de belangrijkste doelstellingen van de visie.”

Tijdens het debat benadrukten de CvdR-leden de noodzaak van een systematische aanpak, door de goedkeuring van een echte en concrete ‘Plattelandsagenda’. Aangezien het nieuwe meerjarig financieel kader voor het GLB aanzienlijk lager is dan in de huidige programmeringsperiode, is des te belangrijker dat wordt gezorgd voor samenhang en harmonisatie tussen het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (Elfpo) en andere Europese fondsen, zoals het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling (EFRO), het Europees Sociaal Fonds en Horizon Europa. Meer investeringen zijn mogelijk dankzij de ongeziene inspanningen die de EU het komende decennium zal leveren en door ervoor te zorgen dat in al het toepasselijke EU-beleid aandacht wordt besteed aan plattelandsontwikkeling. Door deze synergieën zullen plattelandsactoren in staat zijn horizontale kwesties beter aan te pakken, de samenwerking te verbeteren en de levenskwaliteit in plattelandsgebieden te verhogen.

Enda Stenson (IE/EA), lid van de graafschapsraad van Leitrim en rapporteur van de EU-strategie om het platteland te doen heropleven , benadrukte: “De huidige pandemiecrisis heeft de gevolgen van reeds lang bestaande bedreigingen voor plattelandsgebieden blootgelegd en verergerd, en heeft de heropleving van het platteland nog urgenter gemaakt. We moeten van onze plattelandsgemeenschappen de beste plaats maken om te wonen, te werken en een gezin te stichten. Om dit te bereiken hebben we een ‘Rural Deal’ nodig om te investeren in diensten, connectiviteit en mensen. Ik roep alle EU-instellingen op samen te werken om oplossingen te vinden die de economische, sociale en ecologische duurzaamheid van onze landbouwsector garanderen en ten goede komen aan plattelandsgebieden. Onze gemeenschappen zijn er klaar voor, dus laten we de kans niet missen om plattelandsgebieden nieuw leven in te blazen.”

Ulrika Landergren (SE/Renew Europe), gemeenteraadslid van Kungsbacka en voorzitter van de commissie Natuurlijke Hulpbronnen (NAT) van het Europees Comité van de Regio’s, concludeerde: “De polarisatie van de samenleving leidt altijd tot ernstige problemen en bedreigingen voor de democratie. Enerzijds is er een toenemende ongelijkheid op het gebied van welvaart en anderzijds een groeiende kloof tussen stad en platteland in Europa. Dit is niet gezond en we moeten manieren vinden om plattelandsgemeenschappen aantrekkelijker te maken. Een ‘Rural Deal’ zou een eerste stap in die richting zijn.”

Franc Bogovič , lid van het Europees Parlement en covoorzitter van de interfractiewerkgroep Plattelands-, bergachtige en afgelegen gebieden & slimme dorpen , zei het als volgt: “Zonder de boeren blijft ons bord leeg. Het vertrouwen tussen consumenten en boeren moet worden hersteld. Plattelandsgebieden zijn veel meer dan bos- en landbouw. We hebben veerkrachtige plattelandsgebieden nodig waar jongeren moderne banen kunnen hebben en ouderen hun kwaliteitsvolle leven kunnen voortzetten. De basis hiervoor is een hoogwaardige breedbandverbinding.

Wanneer we het hebben over slimme dorpen, hebben we het over gezondheid, mobiliteit, sociale zorg, toerisme, digitale platforms, regeneratieve energieoplossingen en vele andere zaken. Het is belangrijk om slimme dorpen horizontaal te benaderen en het hokjesdenken te doorbreken. We hebben een strategie voor slimme dorpen nodig die in ons Cohesiefonds is geïntegreerd. Ik heb me daar in het Europees Parlement onophoudelijk voor ingezet.”

De huidige pandemie kan ook een unieke kans bieden om de veerkracht van plattelandsgebieden te ontwikkelen en op te bouwen, door de nadruk te leggen op korte toeleveringsketens en door lokale en regionale productiemethoden te bevorderen. Regio’s en steden en hun lokale producenten spelen een belangrijke rol bij de overgang naar een duurzamer en rechtvaardiger voedselsysteem, zoals beschreven in het advies Van boer tot bord — de lokale en regionale dimensie , dat is opgesteld door Guido Milana (IT/PSE), lid van de gemeenteraad van Olevano Romano (Rome).

Het grondgebied van de EU bestaat voor 88 % uit platteland en intermediaire regio’s, waar 55 % van de Europeanen woont, 43 % van de bruto toegevoegde waarde wordt gecreëerd en 56 % van de arbeidsplaatsen te vinden is.

Nadere informatie:

Contactpersoon:

Wioletta Wojewodzka

Tel.: +32 (0)2 282 2289

Mobiel: +32 (0)473 843 986

wioletta.wojewodzka@cor.europa.eu

Delen :
 
Gerelateerd nieuws

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/EU-POLICIES-FOR-SUSTAINABLE-FOOD-SYSTEMS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/NEW-DEAL.ASPX

Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/LOCAL-LEADERS-URGE-EUROPEAN-COMMISSION-TO-CREATE-VULNERABILITY-SCOREBOARD.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/NEW-DEAL.ASPX

Resilience: Local leaders urge the European Commission to create a vulnerability scoreboard to be better prepared to cope with crises
Resilience: Local leaders urge the European Commission to create a vulnerability scoreboard to be better prepared to cope with crises
31.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/LAUNCH-CALL-APPLICATIONS-EU-ORGANIC-AWARDS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/NEW-DEAL.ASPX

De oproep om mee te dingen naar de EU-prijzen voor de biologische sector is gepubliceerd
De oproep om mee te dingen naar de EU-prijzen voor de biologische sector is gepubliceerd
27.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/DIGITAL-SKILLS-CONNECTIVITY-SMART-VILLAGES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/NEW-DEAL.ASPX

Digital skills and connectivity are key to making rural villages 'smart' and attractive
Digital skills and connectivity are key to making rural villages 'smart' and attractive
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/GREENING-OF-PEST-MANAGEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/NEW-DEAL.ASPX

Lokale en regionale overheden vragen om een fonds voor de vergroening van plaagbestrijding
Lokale en regionale overheden vragen om een fonds voor de vergroening van plaagbestrijding
16.03.2023