Klik hier voor een automatische vertaling van onderstaande tekst.
Migratie in Europa: EU moet handen ineenslaan en meer doen om lokale overheden te helpen  

De Europese Unie moet meer steun geven aan steden en regio's en landen langs de buitengrenzen die als eerste te maken krijgen met migratie, aldus het Europees Comité van de Regio's op 22 maart. De EU-assemblee van lokale en regionale politici sprak met name haar bezorgdheid uit over de uitdagingen waarmee eilanden en kustregio's in het Middellandse Zeegebied worden geconfronteerd, en riep op tot meer gedeelde Europese verantwoordelijkheid en investeringen.

De assemblee pleitte ervoor om de lokale en regionale overheden te betrekken bij elke fase van de uitwerking en uitvoering van het EU-migratiebeleid, aangezien deze overheden nieuwkomers moeten opvangen en vervolgens integreren. Het Europees Comité van de Regio's drong niet alleen aan op meer financiering, training en technische ondersteuning voor steden en regio's, maar stelde de EU ook voor om na te gaan "of de bevoegdheid voor de behandeling van asielaanvragen kan worden overgeheveld van het nationale naar het Europese niveau".

De aanbevelingen van het Comité zijn opgenomen in een advies van Dimitrios Kalogeropoulos (EL/EVP), een afgevaardigde van de gemeente Palaio Faliro in de buurt van Athene, en werden goedgekeurd na afloop van een debat met Dimitris Avramopoulos , Europees commissaris voor Migratie, Binnenlandse Zaken en Burgerschap.

Karl-Heinz Lambertz , voorzitter van het Europees Comité van de Regio's (CvdR), verklaarde: "Lokale en regionale overheden krijgen als eerste te maken met de komst van migranten en vluchtelingen en moeten hen opvangen en later integreren. Ze moeten daarvoor veel meer steun krijgen. Iedere EU-lidstaat moet zijn verantwoordelijkheid nemen om te voorkomen dat het in goede banen leiden van de migratie neerkomt op slechts enkele landen en gemeenschappen. Migranten en vluchtelingen zijn geen aantallen, maar mensen die bescherming nodig hebben. Migratie is een Europese uitdaging die vraagt om Europese investeringen. Daarom moet de volgende EU-begroting, na 2020, hoger zijn en moeten de regionale EU-fondsen – het cohesiebeleid, dat de sociale integratie bevordert – ook in de toekomst een krachtige pijler van de EU blijven."

Commissaris Avramopoulos zei in het debat tijdens de plenaire zitting dat er op alle beleidsterreinen moet worden nagedacht over een " radicaal andere aanpak " van de integratie van migranten in Europa en dat steden en regio's betere toegang moeten krijgen tot EU-fondsen. "De lokale en regionale overheden spelen een belangrijke rol bij de bevordering van contacten tussen migranten en de plaatselijke bevolking, waarbij ze zorgen voor integratie en actieve deelname aan de samenleving van het gastland. Maar dat kunnen en moeten zij niet alleen doen."

Dimitrios Kalogeropoulos: "De lokale en regionale leiders hebben in het algemeen het gevoel dat de EU de afgelopen twee jaar de juiste richting is ingeslagen, maar in de praktijk ondervinden lokale gemeenschappen en vluchtelingen en migranten nog steeds problemen. Er zijn grote sociale spanningen, lokale overheden hebben moeite om alles in goede banen te leiden en er is nog altijd te weinig overleg en coördinatie tussen het lokale, nationale en Europese bestuursniveau en met ngo's. De doelstellingen van de EU om vluchtelingen en migranten redelijke opvang te bieden en asielaanvragen snel af te handelen, worden niet volledig verwezenlijkt en lidstaten houden zich niet aan afspraken om asielzoekers billijk over de hele EU te herverdelen. We hebben dringend behoefte aan verbintenissen van de nationale regeringen en de EU voor de lange termijn, zodat steden en regio's meer financiering krijgen en er een alomvattend beleid komt waardoor de migratie beheersbaar wordt."

Het debat ging ook over mondiale migratietrends, ervaringen van vluchtelingen en inspanningen om nieuwkomers op de Europese arbeidsmarkt te integreren, met bijdragen van: Laura Thompson , adjunct-directeur-generaal van de Internationale Organisatie voor Migratie, Elisabeth Bartke van de vereniging van Duitse kamers van koophandel, en Anila Noor , vluchteling en lid van de Europese adviesraad inzake migratie.

Achtergrondinformatie voor redacteurs:

Het advies – getiteld "Uitvoering van de Europese migratieagenda" – behandelt de door de EU geboekte vooruitgang met de beleidsprioriteiten voor het migratiebeleid sinds 2015. Het CvdR steunt veel van de door de EU genomen maatregelen en noemt een hervorming van het huidige asielstelsel "essentieel". Maar het benadrukt ook de zwakke punten en de noodzaak van radicaler optreden, met name om de druk voor de zwaarst getroffen eilanden en regio's te verlichten en om de problemen bij de beoordeling van asielaanvragen aan te pakken. Nagegaan moet worden "of de bevoegdheid voor de behandeling van asielaanvragen kan worden overgeheveld van het nationale naar het Europese niveau", aldus het CvdR. Het advies stelt dat de lokale en regionale overheden meer financiering nodig hebben en bij elke fase van de uitwerking en uitvoering van de migratieagenda moeten worden betrokken. Het CvdR beargumenteert dat de bevoegdheden van het nieuwe EU-agentschap – het Europees Grens- en kustwachtagentschap – en de EU-operatie op zee (Sophia) moeten worden verstevigd en een "coherent actieplan" moet worden opgesteld waarmee een eind kan worden gemaakt aan mensensmokkel en de met de migratie verband houdende slavenhandel die in Noord-Afrika is ontstaan. Het advies steunt de hotspot-aanpak voor het in goede banen leiden van uitzonderlijke migratiestromen, op grond waarvan EU-agentschappen snel kunnen optreden en lidstaten kunnen helpen die als eerste met die stromen worden geconfronteerd. Volgens het CvdR kunnen hotspots in derde landen "belangrijk" zijn om "veilige migratieroutes" te creëren. Het wijst echter op de noodzaak van richtsnoeren voor de beheerders van hotspots, waaraan ook de lokale en regionale overheden moeten bijdragen.

In 2015 keurde het CvdR een advies goed over de Europese migratieagenda. Sindsdien heeft het aanbevelingen gedaan voor de hervorming van het gemeenschappelijk Europees asielstelsel, voor legale migratie, en de integratie van immigranten. Verder is het ingegaan op de bezorgdheid over de risico's van marginalisering in de vorm van aanbevelingen over de bestrijding van radicalisering.

CvdR-voorzitter Lambertz heeft op 21 februari 2018 in een brief aan Donald Tusk, voorzitter van de Europese Raad, erop aangedrongen dat de begroting na 2020 aansluit op de Europese ambities. Het Europees Comité van de Regio's wil dat het uitgavenplafond in de volgende begroting 1,3 % van het bruto nationaal inkomen van de EU27 gaat bedragen, wat moet worden gerealiseerd met nationale bijdragen en nieuwe eigen middelen van de EU. Voorzitter Lambertz beschreef het EU-cohesiebeleid als "het meest effectieve instrument van de EU om de uitdagingen van vandaag de dag aan te gaan: klimaatverandering, migratie en de bevordering van duurzame groei, onderzoek en innovatie".

Het EU-plan voor externe investeringen beoogt om investeringen te stimuleren in de buurlanden van de EU en in Afrika, met name in kwetsbare en door conflicten en geweld getroffen landen, waaruit irreguliere migranten soms afkomstig zijn. De Europese Commissie draagt 4,1 miljard euro bij met de bedoeling om voor 2020 meer dan 44 miljard euro aan investeringen aan te trekken.

• Uit recent onderzoek van de Europese Commissie naar mondiale migratie bleek dat er in de hele wereld gestaag steeds meer migranten bijkomen. Het aantal mensen dat op de vlucht slaat voor conflicten of vervolging neemt toe, maar milieurampen zijn een nog grotere oorzaak van ontheemding. In het algemeen is de aard van migratie complexer geworden en stimuleert economische ontwikkeling migratie op de korte termijn. Migratie is big business geworden, mede dankzij digitale technologieën. Op wereldschaal is migratie in de eerste plaats een stedelijk fenomeen: één op de vijf migranten woont in een van 20 's werelds grootste steden. Van de legale migranten die in de EU arriveren, is meer dan de helft gekomen om met hun gezin te worden herenigd op humanitaire gronden. Hoogopgeleide migranten trekken vooral naar andere OESO-landen en niet naar de EU. Het aantal irreguliere migranten dat met bootjes in de EU aankomt, is sterk gedaald (tot 160 000 in 2017), maar immigratie blijft het op één na grootste punt van zorg voor Europeanen (na terrorisme). In 2014-2016 was dat hun grootste punt van zorg.

Contactpersoon:

Andrew Gardner

Tel. +32 473 843 981

andrew.gardner@cor.europa.eu

Delen :
 
Gerelateerd nieuws

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/ZELENSKYY-PLENARY-MAY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/MIGRATION-IN-EUROPE-.ASPX

President Zelenskyy to EU's cities and regions: "Thank you for your support!"
President Zelenskyy to EU's cities and regions: "Thank you for your support!"
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/COR-UNICEF-JOIN-FORCES-SUPPORT-INCLUSION-CHILDREN-UKRAINE-.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/MIGRATION-IN-EUROPE-.ASPX

European Committee of the Regions and UNICEF join forces to support the inclusion of children from Ukraine
European Committee of the Regions and UNICEF join forces to support the inclusion of children from Ukraine
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/MIGRATION-IN-EUROPE-.ASPX

Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/LARGER-AND-MORE-RESILIENT-EU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/MIGRATION-IN-EUROPE-.ASPX

A larger and more resilient EU in spotlight at CIVEX meeting
A larger and more resilient EU in spotlight at CIVEX meeting
19.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/INTEGRATION-OF-MIGRANTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/MIGRATION-IN-EUROPE-.ASPX

Integration of migrants can significantly improve social cohesion at the local level, but legal routes to Europe are vital to avoid further tragedies
Integration of migrants can significantly improve social cohesion at the local level, but legal routes to Europe are vital to avoid further tragedies
30.03.2023