Klik hier voor een automatische vertaling van onderstaande tekst.
Burgemeesters zeggen ‘nee’ tegen populisme en toenemende euroscepsis  

De burgemeester van Rotterdam, Ahmed Aboutaleb, heeft deelgenomen aan de EUROCITIES-topbijeenkomst van burgemeesters, die plaatsvond in het gebouw van het Europees Comité van de Regio’s (CvdR) in Brussel. Het hoofd onderwerp was de bestrijding van het groeiend populisme en euroscepticisme in Europa.

Aan de vooravond van de viering van de 60 e verjaardag van het Verdrag van Rome, kwamen de burgemeesters van grote Europese steden vandaag bijeen in Brussel om er nogmaals op te hameren dat de Europese kernwaarden - democratie, vrijheid en gelijkheid - hun na aan het hart liggen. Ahmed Aboutaleb, burgemeester van Rotterdam en CvdR-lid, naam deel aan de EUROCITIES-top, evenals CvdR-voorzitter Markku Markkula, vicevoorzitters van de Europese Commissie Frans Timmermans en Jyrki Katainen, eurocommissaris Corina Crețu en EP-onderhandelaar voor de Brexit Guy Verhofstadt.

Burgemeesters en vertegenwoordigers van 36 steden uit 15 landen zijn samengekomen in het gebouw van de EU-assemblee van lokale en regionale overheden (CvdR) om een discussie te hoeden over hoe de huidige populistische en eurosceptische trend in Europa kan worden gekeerd. Hun boodschap is duidelijk: de kloof tussen Europa en zijn burgers kan alleen worden overbrugd als steden een echt partnerschap aangaan met hun burgers, de EU-instellingen en de lidstaten.


Ahmed Aboutaleb, burgemeester van Rotterdam en CvdR-lid, zei: "Co-creatie gaat niet over het beïnvloeden van het lokaal beleid , maar over het delen van de macht tussen stedelijke overheden en burgers. De beste ideeën komen niet van politici, maar van onze burgers die het beste weten wat de lokale uitdagingen en oplossingen zijn. Dat is de reden waarom ik in co-design investeer, in wat ik 'WE society' noem. Ik bezoek elke wijk in mijn stad en praat met de bewoners over hun belangrijkste zorgen. Deze worden dan mijn belangrijkste prioriteiten. Dat doen we in de wijk planning, in het ontwerpen van het lokaal beleid en door het participatief budgetteren."


Markku Markkula , voorzitter van het Europees Comité van de Regio’s en gastheer van de top, voegde toe: “Deze bijeenkomst van burgemeesters vindt plaats op een cruciaal moment voor Europa. Wij moeten beter luisteren naar de man in de straat en ons devies moet zijn: ‘geen woorden maar daden’. Dat is de reden waarom de leden van het Europees Comité van de Regio’s in 2017 burgerdialogen en gemeentehuisdebatten organiseren in 75 regio’s en steden, als onderdeel van onze ‘Reflecting on Europe’-campagne.”


Sinds maart 2016 heeft het Europees Comité van de Regio’s 27 evenementen in 13 lidstaten georganiseerd rond het thema ‘Reflecting on Europe’. Hierbij waren 72 CvdR-leden en ongeveer 3 200 burgers betrokken. Doel van deze evenementen is de vragen en prioriteiten van burgers inventariseren en deze opnemen in een toekomstig, aan de EU-instellingen voor te leggen, advies. Voor 2017 staan er onder het motto ‘Nadenken over Europa’ 75 lokale evenementen op het programma.


Daniël Termont, burgemeester van Gent en voorzitter van Eurocities , zei ook: “Nu Europese leiders zich opmaken voor de viering van de 60e verjaardag van het Verdrag van Rome, bevinden wij ons op een keerpunt in Europa. Laten we deze kans aangrijpen om te bevestigen dat de Europese kernwaarden - respect, vrijheid, democratie en gelijkheid - ons zeer dierbaar zijn. En laten we vooral niet vergeten dat we dit doen voor de inwoners van Europa. Door samen te werken met steden kunnen de EU-instellingen inspiratie opdoen en nieuwe manieren vinden om de burger te bereiken.” Daniël Termont wees erop dat de steden de komende maanden actie zullen ondernemen om lokale democratische initiatieven te ondersteunen.


Ook de vicevoorzitters van de Europese Commissie Frans Timmermans en Jyrki Katainen, commissaris Corina Crețu en EP-onderhandelaar voor de Brexit Guy Verhofstadt namen het woord en bevestigden dat hun er alles aan gelegen is om samen te werken met de lokale en regionale overheden om de Europese integratie uit het slop te halen.

 

De foto's van de EUROCITIES-topbijeenkomst kunnen gedownload worden op Flickr .

 

Contact:

David Crous

david.crous@cor.europa.eu

+32 476 87 99 29

Delen :