Klik hier voor een automatische vertaling van onderstaande tekst.
Lokale leiders lanceren initiatief om de integratie van migranten in Europese regio's en steden onder de aandacht te brengen  
EU-commissaris Avramopoulos steunt het initiatief "Steden en regio's voor integratie" onder leiding van het Europees Comité van de Regio's

Het Europees Comité van de Regio's heeft vandaag zijn steun betuigd aan de regio's en gemeenten die nieuwkomers verwelkomen en opnemen in hun gemeenschap, en heeft aangeboden om als contactpunt te fungeren voor lokale en regionale overheden in de Europese Unie. Het initiatief werd gesteund door Dimitris Avramopoulos, Europees commissaris voor Migratie, Binnenlandse Zaken en Burgerschap.

Het initiatief " Steden en regio's voor de integratie van migranten " – #Regions4Integration – vormt een aanvulling op een reeks bestaande netwerken en projecten van verenigingen van lokale en regionale overheden in Europa. Als politieke assemblee van lokale en regionale overheden in de EU wil het Europees Comité van de Regio's (CvdR) een bijdrage leveren aan de vormgeving van de migratieagenda van de EU om ervoor te zorgen dat er in de toekomst meer rekening wordt gehouden met het lokale en regionale perspectief.

Karl-Heinz Lambertz , voorzitter van het CvdR, zei hierover het volgende: "Regio's en steden zijn al lang succesvol in het opvangen en opnemen van nieuwkomers in hun gemeenschap. Zij weten dat migranten toegevoegde waarde hebben en dat het geld kost wanneer zij niet integreren. Met dit initiatief worden de inspanningen die in heel Europa op lokaal niveau worden geleverd om migranten en vluchtelingen te integreren, onder de aandacht gebracht en wordt een debat hierover gestimuleerd. We hebben een gemeenschappelijke Europese aanpak nodig waarbij wordt geïnvesteerd in de totstandbrenging van hechte gemeenschappen, niet van gemeenschappen waarin verdeeldheid heerst. We hebben behoefte aan een eerlijke, evenwichtige en constructieve discussie waarin we ons opnieuw richten op een waardige behandeling van ieder mens en ons realiseren dat we allemaal baat hebben bij de bevordering van integratie. Het wordt tijd dat er een eind komt aan de bangmakerij die de politiek de laatste jaren heeft beheerst."

Commissaris Avramopoulos zei: [citaat invoegen]

Bij de lancering van het initiatief werd ook het woord gevoerd door Valeria Mancinelli , burgemeester van Ancona en winnaar van de World Mayors Prize 2018. De voorzitters of vertegenwoordigers van Eurocities , de Raad van Europese Gemeenten en Regio’s , de Conferentie van perifere maritieme regio's , en de Vergadering van de Regio's van Europa voerden ook het woord over hun werkzaamheden op dit gebied en over het belang van samenwerking tussen het lokale, regionale, nationale en Europese niveau.

Het besluit van het CvdR om nu een initiatief te lanceren – in de aanloop naar de verkiezingen voor het Europees Parlement, de samenstelling van een nieuwe Europese Commissie en de verkiezing van een nieuwe voorzitter van de Europese Raad dit jaar - toont aan dat het Comité van mening is dat de besluitvormers in de EU moeten overwegen meer politieke, technische en financiële steun te verlenen voor werkzaamheden op het gebied van integratie in lokale gemeenschappen. Dit initiatief zal:

1. steden en regio's een politiek platform bieden dat hen in staat stelt voorstellen voor EU-beleid en -financiering ten behoeve van de integratie van migranten uit te werken en te presenteren;

2. het pad effenen voor de uitwisseling van goede praktijken met betrekking tot de lokale integratie van migranten op gebieden als toegang tot de arbeidsmarkt, beroepsopleiding, onderwijs, ondersteuning van niet-begeleide minderjarigen, samenwerking met het maatschappelijk middenveld enz.;

3. peer learning bevorderen , met name door steden met meer ervaring op het gebied van integratie in contact te brengen met steden die net zijn begonnen met de opvang van migranten. Dit initiatief is vooral gericht op kleine en middelgrote steden en plattelandsgemeenten die migranten willen integreren, maar over onvoldoende ervaring en instrumenten beschikken;

4. de mogelijkheid bieden tot het uitwisselen van informatie over EU-steun ter bevordering van integratie (het AMIF en het toekomstige AMF, het ESF+ en andere fondsen voor regionale ontwikkeling die onder meer bedoeld zijn voor de integratie van migranten);

5. een positief geluid laten horen door het delen van positieve voorbeelden van en oplossingen voor integratiebeleid als middel om desinformatie tegen te gaan.

Het Europees Comité van de Regio's heeft sinds 2015 aanbevelingen uitgebracht over een reeks wetgevingsvoorstellen die de Europese Commissie in het kader van haar Europese migratieagenda heeft gepresenteerd. Het heeft benadrukt dat integratie een beleidsterrein is waarop regio's en gemeenten van cruciaal belang zijn en dat een goed gecoördineerd beleid ervoor kan zorgen dat integratie een succes is voor zowel de immigranten zelf als voor de lokale gemeenschap en de lokale economie.

Alle lokale en regionale politici kunnen deelnemen aan het initiatief en hun ervaringen delen via # Regions4Integratie.

Vertegenwoordigers van Europese organisaties die het woord voerden bij het openingsdebat waren: Magnus Berntsson , voorzitter van de Vergadering van de Regio's van Europa en vicevoorzitter van de regioraad van Västra Götaland, Zweden; Rui Bettencourt , staatssecretaris voor buitenlandse betrekkingen in de regering van de autonome regio de Azoren en vertegenwoordiger van de Conferentie van perifere maritieme regio's ; Pietro Puccio , burgemeester van Capaci en vertegenwoordiger van de Raad van Europese Gemeenten en Regio’s ; en Mathias De Clercq , burgemeester van Gent en vertegenwoordiger van Eurocities .

Meer informatie kunt u vinden op de website van het CvdR of aanvragen via e-mail .

Contact:

Andrew Gardner

Tel. +32 473 843 981

andrew.gardner@cor.europa.eu

Delen :
 
Gerelateerd nieuws

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/8TH-MEETING-EUROPEAN-MIGRATION-FORUM.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/LOCAL-LEADERS-LAUNCH-INITIATIVE-MIGRANT-INTEGRATION-EU-REGIONS-CITIES.ASPX

Call for expression of interest: 8th meeting of the European Migration Forum
Call for expression of interest: 8th meeting of the European Migration Forum
20.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/PATRICK-MOLINOZ-ELECTED-CHAIR-OF-CIVEX.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/LOCAL-LEADERS-LAUNCH-INITIATIVE-MIGRANT-INTEGRATION-EU-REGIONS-CITIES.ASPX

Patrick Molinoz, vice-president of Bourgogne-Franche-Comté, elected to chair of CIVEX
Patrick Molinoz, vice-president of Bourgogne-Franche-Comté, elected to chair of CIVEX
21.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/ZELENSKYY-PLENARY-MAY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/LOCAL-LEADERS-LAUNCH-INITIATIVE-MIGRANT-INTEGRATION-EU-REGIONS-CITIES.ASPX

President Zelenskyy to EU's cities and regions: "Thank you for your support!"
President Zelenskyy to EU's cities and regions: "Thank you for your support!"
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/COR-UNICEF-JOIN-FORCES-SUPPORT-INCLUSION-CHILDREN-UKRAINE-.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/LOCAL-LEADERS-LAUNCH-INITIATIVE-MIGRANT-INTEGRATION-EU-REGIONS-CITIES.ASPX

European Committee of the Regions and UNICEF join forces to support the inclusion of children from Ukraine
European Committee of the Regions and UNICEF join forces to support the inclusion of children from Ukraine
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/LOCAL-LEADERS-LAUNCH-INITIATIVE-MIGRANT-INTEGRATION-EU-REGIONS-CITIES.ASPX

Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
24.05.2023