Klik hier voor een automatische vertaling van onderstaande tekst.
Lokale leiders en EU-commissaris Oettinger: neem EU-begroting aan vóór Europese verkiezingen om continuïteit investeringen te verzekeren  

Bij een debat in het Europees Comité van de Regio’s in Brussel hebben lokale en regionale politici er samen met de EU-commissaris voor Begroting, Gunther Oettinger, voor gepleit om het nieuwe meerjarig financieel kader (MFK), met de jaarlijkse uitgavenplafonds voor alle onderdelen van het EU-beleid voor de periode 2021-2027, vóór de Europese verkiezingen van 2019 af te ronden. Dat zou de continuïteit van de EU-steun voor burgers en bedrijven verzekeren.

De lokale en regionale EU-leiders staan achter de inspanningen van de Europese Commissie om de investeringen in onderwijs, onderzoek, jeugd en migratie op te voeren, en achter de voorgestelde maatregelen om de EU-begroting minder afhankelijk te maken van de financiële bijdragen van de lidstaten. Tegelijkertijd wijzen de vertegenwoordigers van regio's en steden erop dat de voorgestelde besparing van 10 % in het cohesiebeleid hun capaciteit zal ondermijnen om ongelijkheden tegen te gaan en innovatie te bevorderen in de lokale gemeenschappen van de Unie.

Naast het belang van toereikende financiering benadrukken de lokale en regionale EU-leiders ook dat de rol van regio's en steden bij het uitvoeren van het toekomstige EU-beleid goed moet worden afgebakend, zodat de synergie tussen en het effect van de verschillende beleidslijnen groter worden. In die optiek zullen de voorstellen van de Europese Commissie voor de nieuwe verordeningen inzake de EU-fondsen, die in principe eind mei, begin juni bekendgemaakt worden, van cruciaal belang zijn.

Karl-Heinz Lambertz, voorzitter van het Europees Comité van de Regio's: "De ontwerpbegroting van de EU kent de juiste prioriteiten toe, maar we hebben vooral behoefte aan een ruimere begroting, die een ambitieuzere toekomst voor de EU mogelijk maakt. Daarom pleit ons Comité voor een verhoging tot 1,3 % van het bni van de EU27. Uiteraard moet Europa een oplossing vinden voor nieuwe uitdagingen zoals migratie en defensie, maar dat mag niet ten koste gaan van het cohesiebeleid van de EU. Het is nu essentieel om te bekijken hoe de middelen zullen worden beheerd, en om tijdig een akkoord te bereiken, zodat de lokale en regionale autoriteiten de toekomst kunnen plannen."

Commissaris Oettinger nam nota van de bekommernissen van de regio's, en verzocht de lokale leiders bij hun nationale regeringen aan te dringen op steun voor een toereikende EU-begroting. Hij vestigde ook de aandacht van de CvdR-leden op de nieuwe programma's in het Commissievoorstel: "De cohesiefondsen zijn belangrijk, maar andere zaken zijn dat ook. Er is onderzoek, dat ook in de regio's wordt verricht, er is grensbewaking, er is migratie. En als we de begroting voor Erasmus+ verdubbelen, gaat dat over uw kinderen, niet de kinderen van de Commissie! Dus als u berekeningen maakt, focus dan niet alleen op de structuurfondsen, er zijn andere programma's die ook belangrijk zijn in uw dagelijks leven."

Informatie voor journalisten/redacteurs

COHESIEALLIANTIE

Om een sterker cohesiebeleid na 2020 kracht bij te zetten, heeft het CvdR samen met toonaangevende territoriale verenigingen van de EU de #CohesionAlliance gevormd: een basisbeweging die openstaat voor iedereen die vindt dat het EU-cohesiebeleid als pijler van de toekomst van de EU moet dienen. Sinds de alliantie in oktober vorig jaar van start ging, trekt zij elke dag weer nieuwe ondertekenaars aan, waaronder regionale en lokale overheden, bedrijfsverenigingen, academische instellingen, vakbonden en denktanks.

Meer informatie over de initiatieven van de #CohesionAlliance, verklaringen en standpuntnota's zijn te vinden op http://cohesionalliance.eu

Agenda van de CvdR-zitting in mei

Contactpersoon:

Pierluigi Boda

Tel.: +32 2 282 2461

Mobiel: +32 473 85 17 43

pierluigi.boda@cor.europa.eu

Delen :
 
Gerelateerd nieuws

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/EU-LONG-TERM-BUDGET-MUST-BE-IMPROVED-TO-TACKLE-CURRENT-AND-FUTURE-CHALLENGES-AND-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/LOCAL-LEADERS-AND-EU-COMMISSIONER-OETTINGER.ASPX

EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/EUROPEAN-POLICIES-FIGHT-SOCIAL-TERRITORIAL-DISPARITIES-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/LOCAL-LEADERS-AND-EU-COMMISSIONER-OETTINGER.ASPX

All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/LOCAL-LEADERS-AND-EU-COMMISSIONER-OETTINGER.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/HIGH-LEVEL-GROUP-ON-THE-FUTURE-OF-COHESION-POLICY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/LOCAL-LEADERS-AND-EU-COMMISSIONER-OETTINGER.ASPX

President Cordeiro brings the voice of EU regions and cities in the High-Level Group on the Future of Cohesion Policy
President Cordeiro brings the voice of EU regions and cities in the High-Level Group on the Future of Cohesion Policy
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/INTERVIEW-PRESIDENT-CORDEIRO-COHESION-ALLIANCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/LOCAL-LEADERS-AND-EU-COMMISSIONER-OETTINGER.ASPX

Interview with the CoR President Vasco Alves Cordeiro
Interview with the CoR President Vasco Alves Cordeiro
03.05.2023