Klik hier voor een automatische vertaling van onderstaande tekst.
De lokale autoriteiten tot Charles Michel: de conferentie over de toekomst van Europa moet het democratische model van de EU versterken en de fundamenten van Europa, te weten zijn regio’s, steden en dorpen, verstevigen.  

De voorzitter van de Europese Raad, Charles Michel, en het Europees Comité van de Regio’s bespraken de toekomst van Europa en het groene herstel na COVID-19.

Raadsvoorzitter Charles Michel was te gast op de #CoRplenary van 17 maart. Charles Michel zette zijn visie op de rol van de lokale en regionale overheden in het herstel van Europa en de Europese democratie uiteen en wisselde met de leden van het CvdR van gedachten over de toekomst van Europa (bekijk hier de opname van het debat).

CvdR-voorzitter Apostolos Tzitzikostas had het met Charles Michel over de verwachtingen van de regio’s en steden en verklaarde: “ De COVID-19-pandemie heeft de afgelopen twaalf maanden heel Europa getroffen. Het Europees Comité van de Regio’s is in deze zeer zware tijden echter altijd blijven werken, net als de gouverneurs, de burgemeesters en de regionale en lokale leiders, die zich elke dag weer in de praktijk hebben ingezet om levens, banen en lokale bedrijven te redden. De COVID-crisis heeft aangetoond dat het huidige tweedimensionale Europa, dat alleen gebaseerd is op de lidstaten en Brussel, op zijn grenzen stuit. De conferentie over de toekomst van Europa is een unieke gelegenheid om ons Europees Huis van de Democratie te versterken, maar zal een lege huls blijken en niets veranderen in het leven van de mensen, als Brussel, de EU-instellingen en de nationale hoofdsteden enkel proberen elkaar de loef af te steken. Doel moet zijn een beter, opener en minder bureaucratisch Europa te bouwen, een Europa dat veerkrachtiger, duurzamer en efficiënter is. We moeten allemaal samen bouwen aan een modernere versie van het Europees Huis van de democratie, waarbij de EU het dak is dat het huis beschermt, de lidstaten de muren zijn die het geheel schragen, en de regio’s, steden en dorpen een solide fundering vormen.”

Raadsvoorzitter Charles Michel zei: “ Aangezien ik zelf betrokken ben geweest bij het bestuur in Wallonië, weet ik dat de regionale en lokale overheden een cruciale rol spelen in de aanpak van de crisis die Europa en de rest van de wereld nu al een jaar lang teistert. Regio’s en steden waren de eersten om de dienstverlening aan de burgers te verzekeren, en hebben daarmee laten zien dat zij ontegenzeggelijk deel uitmaken van het democratische bestel. Zij hebben niet stilgezeten maar hebben daadwerkelijk actie ondernomen en bewezen dat de lokale politici een volledig legitieme rol te vervullen hebben. De Europese Unie krijgt te maken met tal van uitdagingen en kansen, van de bescherming van onze waarden en de democratie tot het groene herstel na COVID-19 en de digitalisering; ik wil er dan ook op wijzen dat de lokale en regionale leiders in al deze situaties waardevolle partners zijn waarmee de nationale regeringen nauwer moeten samenwerken. De lokale en regionale overheden staan het dichtst bij de mensen, zijn pragmatisch, en weten hoe ze rechtstreeks met de burgers kunnen communiceren en hen tot actie kunnen aanzetten. Zij moeten meer zeggenschap krijgen in de herstelplannen, aangezien zij meer dan 30 % van de overheidsinvesteringen beheren en een cruciale rol spelen in het welslagen van een en ander. Het is aan deze overheden zelf om te bepalen hoe zij willen deelnemen aan het debat in het kader van de conferentie over de toekomst van Europa. Het zou mooi zijn als meer van de verbazingwekkende daadkracht die de lokale en regionale overheden in de regio’s en steden aan de dag leggen, zou kunnen doorsijpelen naar het Europese niveau.”

Eerste vicevoorzitter van het CvdR Vasco Cordeiro merkte op: “ De conferentie over de toekomst van Europa zal haar doel voorbijschieten als zij zich niet concentreert op de essentie. Enkel de volgende twee thema’s dienen centraal te staan: hoe werkt Europa en waar moet het zich mee bezighouden? Voor de lokale en regionale overheden is hier een cruciale rol weggelegd. Dit geldt ook voor het herstel van Europa. Het is tijd om de Europese pijler van sociale rechten in praktijk te brengen en ervoor te zorgen dat de algemene ontsnappingsclausule ook volgend jaar van toepassing blijft. Vandaar dat ook het Europees Comité van de Regio’s voor een gulden regel voor duurzame investeringen pleit.”

Samen met de Unie zetten de lokale overheden zich in om plattelandsgebieden te digitaliseren, de meest afgelegen eiland- en berggebieden te verbinden met de rest van Europa, kleine en middelgrote ondernemingen en scholen klaar te stomen voor de toekomst, en regio’s en steden veerkrachtiger te maken. Regio’s, steden en dorpen hebben de sleutel tot een groener Europa in handen: zij zijn namelijk verantwoordelijk voor de uitvoering van 70 % van de EU-wetgeving en van de maatregelen ter beperking van de klimaatverandering, en 90 % van het beleid voor aanpassing aan de klimaatverandering. Het CvdR heeft een groep op hoog niveau inzake Europese democratie opgericht om zijn werkzaamheden in het kader van de conferentie te ondersteunen.

Contactpersoon:

Michele Cercone

Mobiel: +32 (0)498 982 349

michele.cercone@cor.europa.eu

Delen :
 
Gerelateerd nieuws

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/GREENING-OF-PEST-MANAGEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/LOCAL-AUTHORITIES-TO-CHARLES-MICHEL---FUTURE-OF-EUROPE-CONFERENCE-MUST-STRENGTHEN-EU-DEMOCRATIC-MODEL-AND-REINFORCE-EUROPE.ASPX

Lokale en regionale overheden vragen om een fonds voor de vergroening van plaagbestrijding
Lokale en regionale overheden vragen om een fonds voor de vergroening van plaagbestrijding
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/COR-AND-BERTELSMANN-STIFTUNG.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/LOCAL-AUTHORITIES-TO-CHARLES-MICHEL---FUTURE-OF-EUROPE-CONFERENCE-MUST-STRENGTHEN-EU-DEMOCRATIC-MODEL-AND-REINFORCE-EUROPE.ASPX

​Co​​R and Bertelsmann Stiftung launch new project to strengthen ​​future citizen participation in EU decision-making ​
​Co​​R and Bertelsmann Stiftung launch new project to strengthen ​​future citizen participation in EU decision-making ​
09.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/BOOSTING-GREEN-INVESTMENTS-INCREASING-FUNDS-KEY-PRIORITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/LOCAL-AUTHORITIES-TO-CHARLES-MICHEL---FUTURE-OF-EUROPE-CONFERENCE-MUST-STRENGTHEN-EU-DEMOCRATIC-MODEL-AND-REINFORCE-EUROPE.ASPX

Boosting green investments and increasing direct funds for cities and regions remains a key priority for local leaders in 2023
Boosting green investments and increasing direct funds for cities and regions remains a key priority for local leaders in 2023
08.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/CALL-COR-YEP-PROGRAMME-OPEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/LOCAL-AUTHORITIES-TO-CHARLES-MICHEL---FUTURE-OF-EUROPE-CONFERENCE-MUST-STRENGTHEN-EU-DEMOCRATIC-MODEL-AND-REINFORCE-EUROPE.ASPX

Call for application for the CoR Young Elected Politicians Programme open!
Call for application for the CoR Young Elected Politicians Programme open!
07.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/ENVE-14-FEB-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/LOCAL-AUTHORITIES-TO-CHARLES-MICHEL---FUTURE-OF-EUROPE-CONFERENCE-MUST-STRENGTHEN-EU-DEMOCRATIC-MODEL-AND-REINFORCE-EUROPE.ASPX

Tackling pollution and the energy crisis amongst EU local leaders 2023 key priorities
Tackling pollution and the energy crisis amongst EU local leaders 2023 key priorities
15.02.2023