Klik hier voor een automatische vertaling van onderstaande tekst.
Plaatselijke CvdR-debatten over de toekomst van Europa bereiken groot publiek  

 

De campagne van het Europees Comité van de Regio’s (CvdR), " Nadenken over Europa ", die bedoeld is om de zorgen en verwachtingen van de burgers in kaart te brengen, is luttele maanden na de lancering al in een stroomversnelling terecht gekomen. Zoals vandaag tijdens de vergadering van de CvdR-commissie Burgerschap, Governance, Institutionele en Externe Aangelegenheden (CIVEX) werd beklemtoond, hebben sinds maart 2016 al meer dan 50 burgerdialogen en gemeentehuisdebatten plaatsgevonden in 19 lidstaten. Circa 170 CvdR-leden waren betrokken bij deze debatten, waarmee een publiek van 20.000 mensen uit 160 Europese regio's en steden werd bereikt. Voor 2017 staan nog 90 andere lokale evenementen op de agenda, wat het totale aantal lokale debatten voor de periode 2016-2017 uiteindelijk op 135 zal brengen. De resultaten zullen worden verwerkt in de bijdrage van het CvdR aan het politieke debat over de toekomst van Europa.

 

In het kader van de lopende politieke discussies over de toekomst van Europa heeft de voorzitter van de Europese Raad, Donald Tusk, het CvdR verzocht te komen met aanbevelingen vanuit het oogpunt van de steden en regio's, om zo duidelijk te maken "hoe de Europese burger tegen de werkelijkheid aankijkt". Het standpunt van het CvdR zal voortborduren op het "Nadenken over Europa"-initiatief, dat voor de burgers een unieke gelegenheid is om hun stem te laten horen in het huidige debat. Bedoeling is de lokale achterban te ontmoeten en de burgers en de regionale en lokale overheden te vragen naar hun mening en voorstellen met betrekking tot de ontwikkeling van de EU tijdens het volgende decennium. De commissie CIVEX speelt hierbij een actieve rol, en ondersteunt met name de desbetreffende werkzaamheden van de rapporteurs, CvdR-voorzitter Markku Markkula en eerste vicevoorzitter Karl-Heinz Lambertz.

 

Tijdens de CIVEX-vergadering vandaag zei voorzitter Markkula het volgende: "Er is steeds meer animo voor het bouwen aan een beter Europa, waarbij de verantwoordelijkheden in de hele EU en op alle bestuursniveaus worden gedeeld. Van de Verklaring van Rome tot de toekomstgerichte verklaringen van de Franse president Emmanuel Macron, uit alles blijkt dat er hervormingen aankomen. We moeten duidelijk maken dat met name de politieke leiders die het dichtst bij de burger staan ook echt een antwoord kunnen bieden op hun zorgen, en dat we de EU met de hulp van de steden en regio's humaner en eenvoudiger kunnen maken en dichter bij de mensen kunnen brengen. Tijdens mijn mandaat heb ik bezoeken gebracht aan de 28 lidstaten en zo de kans gekregen uiterst interessante gesprekken te voeren met mensen uit alle lagen van de samenleving. Ik ben er enorm trots op dat deze evenementen plaatsvinden in elke uithoek van Europa, en dat onze CvdR-leden daarbij aan het roer staan".

 

Voorts vermeldde de heer Markkula nog zijn deelname aan de recente burgerdialogen in Cluj-Napoca (13 juni), samen met Emil Boc, burgemeester van Cluj-Napoca, oud-premier van Roemenië en CvdR-lid, en in Athene (19 juni), samen met CvdR-lid Giorgos Kaminis, burgemeester van de Griekse hoofdstad, waar de deelnemende burgers hun zorgen en verwachtingen met betrekking tot de toekomst van Europa kenbaar hebben gemaakt en een aantal gezamenlijke initiatieven hebben gepresenteerd die bedoeld zijn om de problemen van het leven in de stad aan te pakken. Ook heeft voorzitter Markkula deelgenomen aan een burgerdialoog in Thessaloniki op 20 juni, die werd georganiseerd door Apostolos Tzitzikostas, gouverneur van Centraal-Macedonië en CvdR-lid, en werd bijgewoond door Prokopis Pavlopoulos, president van de Helleense Republiek. Meer dan 400 burgers hebben gediscussieerd over een hele waaier onderwerpen, waaronder de rol van de EU op het mondiale toneel, EU-integratie, toerisme, economie en ondernemerschap.

 

Eerste vicevoorzitter Lambertz wees op het volgende: "De overweldigende deelname van lokale en regionale leiders aan dit initiatief toont aan dat de burgers gehoord willen worden. Zij willen hun zorgen en standpunten met betrekking tot de toekomst van Europa, hún toekomst, kenbaar maken. Als Europa de vertrouwenscrisis te boven wil komen moet het zijn oor te luisteren leggen bij het lokale niveau en lokale oplossingen voor alle burgers aanreiken. De toekomst van Europa staat of valt met meer inspraak voor de regio's, steden, gemeenten en dorpen".

 

"Nadenken over Europa": burgerenquête en interactieve kaart

 

Er is een uitgebreid instrumentarium ontwikkeld om het initiatief Nadenken over Europa te promoten, de standpunten van de deelnemers te verzamelen en de CvdR-leden bij te staan bij de organisatie van lokale debatten.

 

Het belangrijkste instrument om de feedback van de burgers te verzamelen is de "online-enquête Nadenken over Europa", die beschikbaar is in alle EU-talen. De enquête bestaat uit een aantal open en gesloten vragen over de toekomst van Europa; respondenten kunnen feedback krijgen zodat zij op de hoogte blijven van CvdR-acties om hun standpunten te vertegenwoordigen. Tot nog toe hebben al 2160 mensen de enquête ingevuld.

Er is een interactieve kaart beschikbaar met alle relevante informatie over de lopende lokale debatten per land, inclusief gegevens over de betrokken CvdR-leden, de partners, de agenda en de rapporten.

 

Meer informatie

De CvdR-website “Nadenken over Europa”

Debatteer mee — Online-enquête

Agenda van de 14e CIVEX-vergadering

Foto’s van de CIVEX-vergadering

 

Contact:
Nathalie Vandelle
Tel. +32 (0)2 282 24 99

nathalie.vandelle@cor.europa.eu