Klik hier voor een automatische vertaling van onderstaande tekst.
Het CvdR steunt het Europees burgerinitiatief tegen het houden van dieren in kooien  

Guillaume Cros nam deel aan de presentatie van het Europees burgerinitiatief

“End the Cage Age” in het Europees Parlement

De rapporteur van het Europees Comité van de Regio's voor adviezen over de hervorming van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) en over agro-ecologie, Guillaume Cros , heeft deelgenomen aan een openbare hoorzitting in het Europees Parlement om het Europees burgerinitiatief “End the Cage Age” te bespreken, waar hij bekrachtigde dat het CvdR gekant is tegen het houden van vogels en dieren in kooien, overeenkomstig het in 2018 goedgekeurde CvdR-advies 'Hervorming van het GLB’ .

Het initiatief “ End the Cage Age ” werd op donderdag 15 april in het Europees Parlement gepresenteerd door een groep dierenwelzijnsactivisten. In 2019 bereikten de organisatoren de drempel van 1 miljoen handtekeningen die nodig is om het initiatief aan het Europees Parlement voor te leggen en de Europese Commissie te verplichten om op dit gebied maatregelen te bespreken.

Guillaume Cros (FR/Groenen), vicevoorzitter van de regioraad van Occitanië en rapporteur van het CvdR-advies “Hervorming van het GLB” en 'Agro-ecologie' (door het CvdR in maart 2021 goedgekeurd), verklaarde het volgende: “Het Europees Comité van de Regio's heeft zich uitgesproken voor beëindiging van het houden van dieren in kooien in heel Europa. De negatieve externe effecten van de geïndustrialiseerde dierlijke productie op het milieu, het klimaat en de gezondheid kunnen niet langer worden genegeerd. Er zijn alternatieven en het nieuwe GLB moet deze bevorderen .”

Tijdens zijn toespraak betuigde Guillaume Cros zijn steun aan het burgerinitiatief en verzekerde hij dat “het verbod op het fokken in kooien ertoe zal bijdragen de concentratie van de dierlijke productie in bepaalde regio's te verminderen en extensieve, kleinschalige fokkerijen in andere gebieden te handhaven en te ontwikkelen.” Hij stelde ook voor de etikettering van de houderijmethode “duidelijk en verplicht te maken, waarbij de hele cyclus van het dier, met inbegrip van het vervoer, wordt bestreken, zodat de producenten de verbetering van hun praktijken kunnen herkennen en de consumenten producten kunnen kiezen die aan hun eisen voldoen.”

In december 2018 zegde het Europees Comité van de Regio’s in zijn advies over de ‘Hervorming van het GLB’ dat tegen 2027 “overgestapt [moet] worden op extensievere productiemethoden zonder gebruik van kooien, om de uitdagingen op het gebied van dierenwelzijn, alsook van volksgezondheid het hoofd te bieden.”

Guillaume Cros heeft in 2019 al zijn steun betuigd aan de organisatoren van het Europese burgerinitiatief “End the Cage Age”, toen zij 1 miljoen handtekeningen hadden verzameld.

Het houden van dieren en vogels in kooien vindt in Europa op grote schaal plaats. Jaarlijks worden in de hele Europese Unie meer dan 300 miljoen landbouwhuisdieren in kooien gehouden. Volgens de organisatie 'Compassion in World Farming' vindt 94 % van de mensen in Europa de bescherming van het welzijn van landbouwdieren een belangrijke zaak, terwijl 82 % vindt dat deze dieren beter moeten worden beschermd.

Contactpersoon:

Berta López Domènech

Tel. +32 (0) 2 282 2170

Berta.LopezDomenech@cor.europa.eu

Delen :
 
Gerelateerd nieuws

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/COR-SOLIDARITY-TURKIYE-SYRIA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/INITIATIVE-AGAINST-PRACTICE-REARING-ANIMALS-IN-CAGES.ASPX

The CoR stands in solidarity with Türkiye and Syria
The CoR stands in solidarity with Türkiye and Syria
23.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/DIGITAL-SKILLS-CONNECTIVITY-SMART-VILLAGES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/INITIATIVE-AGAINST-PRACTICE-REARING-ANIMALS-IN-CAGES.ASPX

Digital skills and connectivity are key to making rural villages 'smart' and attractive
Digital skills and connectivity are key to making rural villages 'smart' and attractive
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/GREENING-OF-PEST-MANAGEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/INITIATIVE-AGAINST-PRACTICE-REARING-ANIMALS-IN-CAGES.ASPX

Lokale en regionale overheden vragen om een fonds voor de vergroening van plaagbestrijding
Lokale en regionale overheden vragen om een fonds voor de vergroening van plaagbestrijding
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/DEPOPULATION-AND-BRAIN-DRAIN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/INITIATIVE-AGAINST-PRACTICE-REARING-ANIMALS-IN-CAGES.ASPX

Depopulation and brain drain: It's time to act, local leaders say
Depopulation and brain drain: It's time to act, local leaders say
15.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/CLEAR-RULES-DATA-SHARING-FAIR-SHORT-TERM-RENTAL.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/INITIATIVE-AGAINST-PRACTICE-REARING-ANIMALS-IN-CAGES.ASPX

Tourism: clear rules and data sharing are the only way to ensure a fair short-term rental market in Europe
Tourism: clear rules and data sharing are the only way to ensure a fair short-term rental market in Europe
15.03.2023