Klik hier voor een automatische vertaling van onderstaande tekst.
Lokale leiders: EU-lidstaten moeten de klimaatlat hoger leggen en afspreken om de koolstofuitstoot tegen 2030 met minstens 55 % te verminderen  

Het CvdR en de Duitse minister van Milieu in beraad over hoe een groen, veerkrachtig en rechtvaardig herstel kan worden bereikt

Lokale en regionale leiders hebben er vandaag op gehamerd dat Europa de juiste lessen moet trekken uit de COVID-19-crisis en de weg moet vrijmaken voor een groen herstel door zijn steden en regio's de handvatten aan te reiken voor de strijd tegen de klimaatverandering. Dat is de conclusie van het debat tussen de leden van het Europees Comité van de Regio's (CvdR) met Svenja Schulze, minister van Milieubeheer, Natuurbehoud en Nucleaire Veiligheid van Duitsland. Het CvdR heeft ook alle staatshoofden en regeringsleiders van de EU-27 opgeroepen om de klimaatlat hoger te leggen en deze week overeenstemming bereiken over een vermindering van de koolstofuitstoot met minstens 55 % tegen 2030 .

Tijdens de bijeenkomst van de Europese Raad deze week zullen de leiders van de 27 EU-lidstaten een akkoord proberen te bereiken over een nieuwe emissiereductiedoelstelling voor de EU voor 2030 . De Europese Commissie stelt voor de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met minstens 55 % te verminderen ten opzichte van het niveau van 1990, een doelstelling die door het CvdR wordt toegejuicht. Tijdens het virtuele plenaire debat van het Comité benadrukten de leiders van de regio’s, steden en dorpen van de EU dat de COVID-crisis het plan van de EU om de klimaat- en biodiversiteitscrisis aan te pakken door nieuwe, ambitieuzere doelen voor 2030 vast te stellen niet mag doorkruisen. De succesvolle uitvoering van de Europese Green Deal — de nieuwe groeistrategie van de EU — moet lokaal worden omgezet in concrete projecten en uitgaan van een decentrale aanpak.

Apostolos Tzitzikostas , voorzitter van het CvdR en gouverneur van de Griekse regio Centraal-Macedonië, zei : "Het is twee voor twaalf voor onze economie en ons klimaat: we hebben een evenwichtig, rechtvaardig en groen Europees herstel nodig voor elke regio, elke stad en elk dorp. De EU-lidstaten moeten het eens worden over een vermindering van de koolstofuitstoot met minstens 55 % tegen 2030 en onmiddellijk hun goedkeuring hechten aan de langetermijnbegroting en de herstelplannen van de EU. Dit is van cruciaal belang om de weg vrij te maken voor een koolstofneutraal Europa tegen 2050 en om onze economie snel duurzamer te maken, werkgelegenheid te beschermen en nieuwe kansen te scheppen.”

Tijdens de CvdR-zitting van 8 december zei de Duitse minister Svenja Schulze : “Net als in de strijd tegen COVID-19 is er een belangrijke factor die bepalend is voor het succes van het milieu- en klimaatbeleid: goede samenwerking tussen alle politieke niveaus — Europees, nationaal, regionaal en lokaal. De Green Deal moet de aanzet geven tot het economisch herstel van Europa, het is een strategie die Europa veerkrachtiger, concurrerender en leefbaarder moet maken. Het is van essentieel belang dat de lidstaten spoedig een akkoord bereiken over het meerjarig financieel kader en de faciliteit voor herstel en veerkracht, op basis waarvan fors kan worden geïnvesteerd in klimaatbescherming en biodiversiteit.

De burgemeester van Sevilla, Juan Espadas (ES/PSE) , voorzitter van de commissie ENVE van het CvdR en van de werkgroep Green Deal Going Local zei: “We moeten de herstelperiode na de COVID-19-crisis aangrijpen om Europa te verduurzamen en vaart te zetten achter de hoognodige milieutransitie. We mogen geen tijd verliezen, of het nu gaat om het redden van onze economieën met een krachtige Europese begroting of het uitvoeren van doortastende klimaatmaatregelen. Als het klimaatdoelstellingsplan voor 2030 deze week wordt goedgekeurd, kan dat als een van de belangrijkste resultaten van dit voorzitterschap worden beschouwd. Steden en regio's zijn klaar om in actie te komen.”

Het huidige halfjaarlijkse voorzitterschap van de Raad, dat op 31 december afloopt, heeft het CvdR om twee adviezen verzocht, waaruit blijkt dat de Duitse regering belang hecht aan een sterke betrokkenheid van de lokale en regionale overheden bij het klimaatbeleid. In het eerste advies wordt nagegaan welke kansen een preventieve aanpassing aan de klimaatverandering biedt en wordt de Europese Commissie verzocht een nieuwe aanpassingsstrategie voor de EU te ontwikkelen met duidelijke doelstellingen en indicatoren die in overeenstemming zijn met de beginselen van actieve subsidiariteit en evenredigheid.

Rapporteur Markku Markkula (FI/EVP) , voorzitter van de gemeenteraad van Espoo en voormalig voorzitter van het CvdR (2015-2017), zei: "De politieke leiders moeten de klimaatverandering behandelen als een noodsituatie die vereende krachten vergt in de vorm van gezamenlijke activiteiten en normen waarmee het hokjesdenken wordt doorbroken en barrières worden geslecht; ook moeten er maatregelen worden genomen tot aanpassing aan en verzachting van de klimaatverandering. Dit betekent dat de klimaatlat veel hoger moet worden gelegd dan wat vandaag op de EU-top wordt besproken en dat steden en regio's over de nodige instrumenten moeten beschikken om oplossingen door te voeren die op lokaal draagvlak kunnen rekenen. Aanpassingsbeleid werkt alleen als rekening wordt gehouden met de behoeften, standpunten en deskundigheid van regio's en steden.”

Het tweede advies , waarin de impact van klimaatverandering in regio's wordt onderzocht en de Green Deal voor het eerst wordt geëvalueerd, wordt op woensdag gepresenteerd door rapporteur Andries Gryffroy (BE/EA). Volgens het Vlaamse parlementslid heeft de Green Deal alleen kans van slagen als er een bottom-upbenadering wordt gehanteerd. “Wij roepen op tot nauwere samenwerking met de Europese Commissie om ervoor te zorgen dat regio’s en steden centraal staan. Verschillende regio's en steden hebben energietransitieplannen of lokale Green Deals goedgekeurd. Maar in de nationale plannen en strategieën wordt hier zelden naar verwezen. Wij stellen voor dat subnationale overheden ten volle worden betrokken bij het opstellen en uitvoeren van nationale plannen en vaker en gemakkelijker een beroep kunnen doen op financiële middelen. Wij zijn bereid om samen te werken met de Commissie en het Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek om een regionaal Europees scorebord op te zetten, om de vooruitgang bij de uitvoering van wetgeving, beleid en financiering op het gebied van klimaat en de Green Deal te monitoren en te volgen”, aldus Gryffroy.

Achtergrondinformatie

Tijdens de bijeenkomst van de Europese Raad op 10 en 11 december zullen de leiders van de 27 EU-lidstaten een akkoord proberen te bereiken over een nieuwe EU-emissiereductiedoelstelling voor 2030. Zo zou de EU haar geactualiseerde nationaal bepaalde bijdrage in het kader van het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering nog vóór eind 2020 kunnen indienen. De Europese Commissie stelt in haar klimaatdoelstellingsplan 2030 voor de uitstoot van broeikasgassen met minstens 55 % te verminderen ten opzichte van het niveau van 1990, een doelstelling die door het CvdR wordt toegejuicht.

Contact:

Lauri Ouvinen

Tel.: +32 473536887

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

David Crous

Tel. +32 470 881 037

david.crous@cor.europa.eu

Delen :
 
Gerelateerd nieuws

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/CP90-REACTION-SOTEU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/GREEN-RESILIENT-JUST-RECOVERY.ASPX

State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
13.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-AUGUST-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/GREEN-RESILIENT-JUST-RECOVERY.ASPX

Green Deal Funding Alert - August 2023
Green Deal Funding Alert - August 2023
31.08.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/CP83-PRESIDENT-VASCO-ALVES-CORDEIRO-MEETS-UN-SECRETARY-GENERAL-ANTONIO-GUTERRES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/GREEN-RESILIENT-JUST-RECOVERY.ASPX

President Vasco Alves Cordeiro meets UN Secretary-General António Guterres to discuss regions' and cities' contribution to the Sustainable Development Goals
President Vasco Alves Cordeiro meets UN Secretary-General António Guterres to discuss regions' and cities' contribution to the Sustainable Development Goals
18.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/REFORM-EU-ELECTRICITY-MARKET-BOOSTING-ENERGY-TRANSITION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/GREEN-RESILIENT-JUST-RECOVERY.ASPX

Reform of the EU electricity market: Local action for boosting the energy transition
Reform of the EU electricity market: Local action for boosting the energy transition
06.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/REDUCE-POLLUTION-SAVE-LIVES-ENVIRONMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/GREEN-RESILIENT-JUST-RECOVERY.ASPX

Ambitious targets to reduce pollution will save lives and environment but regions and cities need support to deliver
Ambitious targets to reduce pollution will save lives and environment but regions and cities need support to deliver
06.07.2023