Klik hier voor een automatische vertaling van onderstaande tekst.
Europese Commissie en Europees Comité van de Regio’s starten samenwerking om de Green Deal lokaal uit te voeren  

De Europese Commissie en het Europees Comité van de Regio’s (CvdR) hebben zich verbonden tot een nieuwe fase van samenwerking om de uitvoering van de Green Deal in de Europese regio’s en steden te versnellen. Frans Timmermans, uitvoerend vicevoorzitter van de Europese Commissie voor de Europese Green Deal, riep de lokale en regionale overheden in een debat op om hun verantwoordelijkheid op zich te nemen en vorm te geven aan de Green Deal op de terreinen die onder hun bevoegdheid vallen. De CvdR-leden toonden zich ingenomen met de samenwerking en spraken hun steun uit voor de Green Deal als het belangrijkste instrument van de EU om te zorgen voor een groen en inclusief economisch herstel in alle regio’s, steden en dorpen.

De nieuwe samenwerking heeft tot doel lokale en regionale overheden de steun en kennis te geven die zij nodig hebben om aanvragen in te dienen voor bijdragen uit nationale herstelfondsen en EU-middelen voor de uitvoering van de Green Deal in elke gemeenschap, met name om de energie-efficiëntie van gebouwen te verbeteren, duurzaam vervoer te ontwikkelen en natuurlijke habitats te beschermen. De twee instellingen zullen samenwerken om de lokale en regionale overheden in Europa de benodigde middelen in handen te geven en te mobiliseren, en zullen er tegelijkertijd met de regeringen van de lidstaten aan werken om de Green Deal centraal te stellen in de nationale investeringsplannen.

Apostolos Tzitzikostas , voorzitter van het Europees Comité van de Regio’s en gouverneur van Centraal-Macedonië (Griekenland), zei: “ We zullen niet toestaan dat de pandemie ons belemmert in onze inspanningen voor de bescherming van ons milieu. We hebben een groen, rechtvaardig en veerkrachtig herstel nodig voor alle regio’s en steden, in dicht- en dunbevolkte gebieden, rijk en arm. We moeten nu gezamenlijk optreden en de groene transitie versnellen door op lokaal niveau concrete projecten uit te voeren. Onze nieuwe samenwerking met de Europese Commissie is een keerpunt in ons partnerschap. Het zal de lokale en regionale overheden mobiliseren en in staat stellen om de Green Deal uit te voeren in onze wijken en onze beloften aan onze burgers en onze kinderen na te komen.”

In zijn toespraak tijdens de plenaire zitting zei Frans Timmermans, uitvoerend vicevoorzitter van de Europese Commissie en commissaris voor de Europese Green Deal: “ Klimaatactie begint in de straten van onze steden en wijken. De Europese Commissie en het Europees Comité van de Regio’s zullen samen werken aan de ‘renovatiegolf’, schoon vervoer en groene steden. Het Comité zou een zetel moeten krijgen in het politieke bestuur van het Burgemeestersconvenant en een belangrijke speler moeten worden in het dit jaar te lanceren klimaatpact, met zijn leden als klimaatambassadeurs. Laten we beginnen met klimaatmaatregelen in onze regio’s die de rest van de wereld kunnen inspireren.”

Het CvdR heeft onlangs een Green Deal Going Local -werkgroep opgericht om ervoor te zorgen dat de EU-strategie voor duurzame groei en de COVID-19-herstelplannen zich vertalen in rechtstreekse financiering voor steden en regio’s.

Vicevoorzitter Timmermans kreeg een overzicht van 200 beste praktijken van CvdR-leden overhandigd, waaruit blijkt hoe steden en regio’s de transitie in het veld realiseren door middel van concrete projecten op het gebied van energie-efficiëntie, emissiearm vervoer, duurzaam voedselbeheer en groene infrastructuur.

Het debat over de Green Deal vond plaats tijdens de 140 e plenaire zitting van het CvdR en de Europese Week van regio’s en steden , waar tevens de eerste jaarlijkse regionale en lokale barometer werd gepresenteerd, en werd gedebatteerd met Commissievoorzitter Ursula Von der Leyen en bondskanselier Angela Merkel.

De voltallige vergadering besprak een reeks voorstellen over de belangrijkste thema’s van de Green Deal:

Klimaatpact : De burgemeester van Warschau, Rafał Trzaskowski (PL/EVP), presenteerde zijn advies over Het Europees klimaatpact . Burgemeester Trzaskowski sprak als volgt : “ We zetten ons volledig in voor de Green Deal. We willen ambitieuze en realistische doelstellingen ten uitvoer leggen om onze gemeenschappen te dienen en nieuwe banen te creëren. Het klimaatpact moet op twee pijlers rusten. Ten eerste een nauwe samenwerking tussen de lokale en regionale overheden en de EU-instellingen ten aanzien van concrete projecten zoals de renovatie van gebouwen. Ten tweede moet het klimaatpact een paraplu vormen voor lokale klimaatpartnerschappen in de hele EU, zodat ze van elkaar kunnen leren. Als burgemeester van Warschau weet ik hoezeer onze begrotingen als gevolg van de pandemie onder druk zijn komen te staan. Daarom is het van cruciaal belang dat we rechtstreeks toegang krijgen tot EU-middelen om duurzaam beleid te kunnen voeren.”

Duurzame steden : Juan Espadas (ES/PSE) , burgemeester van Sevilla en voorzitter van de commissie ENVE en de Green Deal Going Local-werkgroep van het CvdR, presenteerde zijn advies over De vernieuwing van het Handvest van Leipzig betreffende duurzame Europese steden . Burgemeester Espadas zei: “ Tegen 2050 zal maar liefst 68 % van de wereldbevolking in stedelijke gebieden wonen, dus steden kunnen en moeten de aanjagers van een duurzame toekomst zijn. We roepen het Duitse EU-voorzitterschap op het vernieuwde Handvest van Leipzig bindend te maken op Europees niveau, zodat het samen met de Europese Green Deal, de doelstellingen inzake duurzame ontwikkeling en een sterkere stedelijke agenda, de belangrijkste routekaart van onze steden kan worden voor het creëren van welzijn voor iedereen.

Biodiversiteit : Rapporteur Roby Biwer (LU/PSE), lid van de gemeenteraad van Bettembourg, presenteerde het CvdR-advies over Biodiverse steden en regio’s na 2020 tijdens de CBD COP 15 van de VN en in de volgende EU-strategie . Rapporteur Biwer zei hierover: “ We trekken aan de alarmbel om het verlies aan biodiversiteit en ecosystemen een halt toe te roepen. We hebben alle bestuursniveaus nodig om onze inspanningen daartoe te ondersteunen en er een belangrijke pijler van ons herstel van te maken. De Europese Green Deal kan het belangrijkste instrument zijn om een duurzame toekomst tot stand te brengen, onze planeet te beschermen, een einde te maken aan de klimaatcrisis en toekomstige uitbraken van ziekten te voorkomen. Het is tijd om te handelen. En wel nu!”

Circulaire economie : Rapporteur Tjisse Stelpstra (NL/ECR), lid van Gedeputeerde Staten van de provincie Drenthe, presenteerde het CvdR-advies over het Nieuwe actieplan voor een circulaire economie . Rapporteur Stelpstra zei: “COVID-19 heeft ons onze eigen afhankelijkheid en kwetsbaarheid laten zien. Daarom is het een wake-upcall geweest die iedereen duidelijk heeft gemaakt dat we vooruitgang moeten boeken in de richting van duurzaamheid. Het nieuwe actieplan voor een circulaire economie houdt rechtstreeks verband met de CO 2 -reductie die we zo hard nodig hebben. Er zijn concrete doelen nodig en innovatie moet leiden tot nieuwe normen. Wat we beter kunnen doen, moeten we ook beter doen!”

Extra informatie

Vicevoorzitter Timmermans had de EU-assemblee van steden en regio’s voor het laatst toegesproken in december 2019 , toen het CvdR een resolutie over de Green Deal goedkeurde. Een belangrijke aanbeveling van het CvdR was toen om de doelstelling voor de vermindering van de broeikasgasemissies tegen 2030 op te trekken tot ten minste 55 %, een aanbeveling die door de Europese Commissie is overgenomen.

Green Deal Going Local (GDGL) is een nieuw initiatief van het Europees Comité van de Regio’s om steden en regio’s centraal te stellen in de Europese Green Deal en ervoor te zorgen dat zowel de EU-strategie voor duurzame groei als de COVID-19-herstelplannen zich vertalen in rechtstreekse financiële steun voor steden en regio’s en concrete projecten voor elk bestuursgebied. ‘Green Deal Going Local’ is op 15 juni 2020 van start gegaan met de oprichting van een specifieke werkgroep bestaande uit 13 leden . Het persbericht daarover kunt u hier lezen.

Op onze onlinekaart kunt u de 200 beste Green Deal-praktijken van het CvdR ontdekken.

De jaarlijkse regionale en lokale barometer (#EURegionalBarometer) lag aan de basis van de resolutie “Hoe lokale en regionale overheden omgaan met COVID-19 en werken aan herstel”, die de 329 leden van het CvdR op 13 oktober zullen uitbrengen ( ontwerptekst hier beschikbaar ). De openingstoespraak van voorzitter Tzitzikostas staat op de webpagina van de voorzitter van het Europees Comité van de Regio’s

Bevindingen van de jaarlijkse regionale en lokale barometer ( lees hier ons persbericht )

Contactpersoon: David Crous // david.crous@cor.europa.eu // +32 (0) 470 88 10 37

Delen :
 
Gerelateerd nieuws

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/WE-NEED-TO-BUILD-A-RESILIENT-AGRICULTURAL-SYSTEM-EU-REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-URGE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-LOCALLY.ASPX

We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
02.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/EU-TARGETS-FOR-WASTEWATER-TREATMENT-AND-AIR-QUALITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-LOCALLY.ASPX

Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
11.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/KIRUNA-DECLARATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-LOCALLY.ASPX

Kiruna declaration calls for more support to remote areas to achieve just transition
Kiruna declaration calls for more support to remote areas to achieve just transition
28.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-APRIL-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-LOCALLY.ASPX

Green Deal Funding Alert - April 2023
Green Deal Funding Alert - April 2023
28.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/HAVE-YOUR-SAY-ROLE-LOCAL-REGIONAL-AUTHORITIES-NATIONAL-ENERGY-CLIMATE-PLANS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-LOCALLY.ASPX

Have your say: The role of local and regional authorities in defining and implementing National Energy and Climate Plans
Have your say: The role of local and regional authorities in defining and implementing National Energy and Climate Plans
27.04.2023