Klik hier voor een automatische vertaling van onderstaande tekst.
Aanpassing aan klimaatverandering: nieuwe toolkit voor steden en regio’s nu online  

Het Europees Comité van de Regio’s (CvdR) heeft het eerste Green Deal Handbook gepubliceerd. Het thema hierin is klimaatadaptatie. Het handboek is een interactieve toolkit met informatie over financiële steun en technische instrumenten voor het invoeren van klimaatadaptatiemaatregelen in verschillende geografische gebieden waarbij rekening wordt gehouden met specifieke regionale kenmerken. Het doel is om lokale en regionale overheden een reeks instrumenten in handen te geven en aanbevelingen te doen met het oog op een betere aanpassing aan de klimaatverandering, het minimaliseren van kwetsbaarheden en het opbouwen van veerkracht om het risico op rampen en verlies en schade te beperken.Er is een specifiek handboek voor elke EU-lidstaat.

Het handboek over klimaatadaptatie is op een creatieve en interactieve manier vormgegeven en biedt lokale en regionale overheden houvast bij de uitvoering van de Green Deal op lokaal en regionaal niveau. Het kan helpen de juiste maatregelen te vinden om de gevaren van klimaatverandering het hoofd te bieden. Het verschaft informatie over casestudy's, financiële steun en technische bijstand op het gebied van klimaatadaptatie. Deze eerste editie gaat vooral over aanpassing aan de opwarming van de aarde. In toekomstige handboeken zullen met name de renovatiegolf en biodiversiteit centraal staan.

Het klimaatadaptatiehandboek maakt deel uit van de CvdR-campagne Green Deal Going Local, die bedoeld is om de uitvoering van de Green Deal op lokaal en regionaal niveau te ondersteunen. Eén uniform recept om de Green Deal lokaal en regionaal ten uitvoer te leggen bestaat natuurlijk niet. Daarom biedt dit handboek richtsnoeren voor een stapsgewijze aanpak en is het aangepast aan de specifieke omstandigheden ter plaatse (in stedelijke en landelijke gebieden, kustgebieden, enz.).

Klik hier om de webpagina over het handboek te zien. Klik op de naam van de lidstaat hieronder om het handboek voor een specifiek land rechtstreeks te openen. Vooralsnog bestaat het handboek alleen in het Engels.

Oostenrijk / België / Bulgarije / Kroatië / Cyprus / Tsjechië / Denemarken / Estland / Finland / Frankrijk / Duitsland / Griekenland / Hongarije / Ierland / Italië / Letland / Litouwen / Luxemburg / Malta / Nederland / Polen/ Portugal / Roemenië / Slowakije / Slovenië / Spanje / Zweden

Contact: secretariaat van Green Deal Going Local: greendeal@cor.europa.eu

Delen :
 
Gerelateerd nieuws

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/ACTION-PLAN-WITH-ICLEI.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-HANDBOOK-ON-ADAPTATION.ASPX

Action Plan with ICLEI
Action Plan with ICLEI
29.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/GREENING-OF-PEST-MANAGEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-HANDBOOK-ON-ADAPTATION.ASPX

Lokale en regionale overheden vragen om een fonds voor de vergroening van plaagbestrijding
Lokale en regionale overheden vragen om een fonds voor de vergroening van plaagbestrijding
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/ASBESTOS-FREE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-HANDBOOK-ON-ADAPTATION.ASPX

Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/BOOSTING-GREEN-INVESTMENTS-INCREASING-FUNDS-KEY-PRIORITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-HANDBOOK-ON-ADAPTATION.ASPX

Boosting green investments and increasing direct funds for cities and regions remains a key priority for local leaders in 2023
Boosting green investments and increasing direct funds for cities and regions remains a key priority for local leaders in 2023
08.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/SURVEY-SDG.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-HANDBOOK-ON-ADAPTATION.ASPX

CoR-OECD-SDSN survey: The role of cities and regions for the SDGs in an uncertain geopolitical context
CoR-OECD-SDSN survey: The role of cities and regions for the SDGs in an uncertain geopolitical context
20.02.2023