Klik hier voor een automatische vertaling van onderstaande tekst.
Green Deal Going Local: oproep om goede praktijkvoorbeelden te melden  

Het Europees Comité van de Regio’s roept zijn leden en jonge gekozen politici (YEP’s) op om melding te maken van hun goede praktijkvoorbeelden, zodat koolstofarme projecten uit de hele EU in kaart kunnen worden gebracht en de navolging hiervan een impuls krijgt. Blinkt uw stad of regio uit in duurzaamheid? Bent u trots op de projecten die u uitvoert in uw gemeenschap in het kader van de prioriteiten van de Green Deal? Dan is deze oproep voor u bedoeld.

Als aanjagers van veranderingen kunnen steden en regio’s van cruciaal belang zijn voor de uitvoering van de Green Deal en voor het bereiken van klimaatneutraliteit in de EU. Tegen de achtergrond van de COVID-19-crisis is het belangrijker dan ooit dat de ecologische, economische en sociale voordelen van koolstofarme projecten aanschouwelijk worden gemaakt.

Daarom roept het Europees Comité van de Regio’s zijn leden en jonge gekozen politici (YEP’s) op om melding te maken van hun goede praktijkvoorbeelden, zodat koolstofarme projecten uit de hele EU in kaart kunnen worden gebracht en de navolging hiervan een impuls krijgt.

Deze lokale en regionale projecten komen terecht op een platform. Op die manier wordt zichtbaar hoe steden en regio’s nu al werk maken van de prioriteiten van de Green Deal en bijdragen aan een groen herstel, met als uiteindelijke doel een duurzamere, inclusievere en veerkrachtigere samenleving.

Het CvdR zal de projecten opnemen in zijn interactieve kaart en onder de aandacht brengen van de EU-instellingen, belanghebbenden en de pers, met name tijdens de 18e Europese Week van regio’s en steden in oktober 2020. De goede praktijkvoorbeelden zullen ook als input dienen voor een rapport over de Green Deal dat het Europees Comité van de Regio’s op verzoek van het Duitse voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie opstelt (deadline: tweede helft van 2020).

In het licht van de nieuwe EU-begroting, het 750 miljard euro tellende herstelinstrument ‘Next Generation EU’ en de plannen van de lidstaten voor herstel en veerkracht zal het Europees Comité van de Regio’s laten zien waarom steden en regio’s de spil van de herstelstrategie dienen te zijn en waarin met voorrang geïnvesteerd moet worden.

Wie kan er meedoen?

Leden en plaatsvervangers van het Europees Comité van de Regio's en deelnemers van het CvdR-programma voor jonge gekozen politici (YEP’s) .

Welke projecten komen in aanmerking?

De leden en YEP’s wordt verzocht aan te geven met welke pas afgeronde of nog lopende projecten en initiatieven – bijvoorbeeld voor energie-efficiënte gebouwen, het gebruik van duurzame energiebronnen, schone mobiliteit, de bescherming van de biodiversiteit of de transitie naar een circulaire economie – zij de Green Deal helpen verwezenlijken en Europa klimaatneutraler maken. Het gaat hierbij om projecten die bijdragen aan de vermindering van de CO 2 -uitstoot in de sectoren die vallen onder de Green Deal, de nieuwe strategie van de EU die ervoor moet zorgen dat zij in 2050 klimaatneutraal is:

  • schone energie en energie-efficiëntie (inclusief hernieuwbare energie en renovatie van gebouwen)
  • duurzaam vervoer
  • behoud van de biodiversiteit in Europa
  • duurzame financiering en groene industrie
  • transitie naar een circulaire economie
  • een vervuilingsvrij Europa
  • voedsel en landbouw

Hoe kan ik meedoen : gelieve het volgende online aanmeldingsformulier in te vullen

Is er een deadline? U wordt verzocht het aanmeldingsformulier vóór maandag 21 september 2020 in te dienen.

Contact: enve@cor.europa.eu

Green Deal Going Local: hier vindt u het portaal van het CvdR over de Green Deal en informatie over de werkgroep die het hiervoor heeft opgericht.

Delen :
 
Gerelateerd nieuws

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/WE-NEED-TO-BUILD-A-RESILIENT-AGRICULTURAL-SYSTEM-EU-REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-URGE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-GOING-LOCAL-CALL-FOR-BEST-PRACTICES.ASPX

We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
02.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-GOING-LOCAL-WORKING-GROUP-ON-MULTIGOVERNANCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-GOING-LOCAL-CALL-FOR-BEST-PRACTICES.ASPX

Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
31.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/EU-POLICIES-FOR-SUSTAINABLE-FOOD-SYSTEMS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-GOING-LOCAL-CALL-FOR-BEST-PRACTICES.ASPX

Lokale en regionale politici willen een grotere inbreng en meer samenhang in het EU-beleid voor duurzame voedselsystemen
Lokale en regionale politici willen een grotere inbreng en meer samenhang in het EU-beleid voor duurzame voedselsystemen
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/EU-LONG-TERM-BUDGET-MUST-BE-IMPROVED-TO-TACKLE-CURRENT-AND-FUTURE-CHALLENGES-AND-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-GOING-LOCAL-CALL-FOR-BEST-PRACTICES.ASPX

EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-GOING-LOCAL-CALL-FOR-BEST-PRACTICES.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023