Klik hier voor een automatische vertaling van onderstaande tekst.
Toekomstige EU-begroting: Wallonië sluit zich aan bij een EU-brede alliantie om regionale EU-investeringen na 2020 te beschermen  

"Als we willen dat burgers Europa vertrouwen, moeten we banencreatie, sociale inclusie, duurzaam vervoer en huisvesting, onderwijs en training versterken", aldus de minister-president van Wallonië, Willy Borsus en de voorzitter van het Europees Comité van de Regio's, Karl Heinz Lambertz

Op 29 januari voegde de Belgische regio Wallonië zich toe tot de #Cohesion Alliance , een EU-brede coalitie die eist dat een derde van de gehele EU-begroting besteed blijft aan het ondersteunen van inclusieve groei in alle Europese regio's en steden na 2020. Minister-president , Willy Borsus, ondertekende de verklaring van de Alliantie in aanwezigheid van de President van het Europees Comité van de Regio's en de Voorzitter van de Duitstalige Gemeenschap, Karl-Heinz Lambertz. De twee leiders bespraken gezamenlijke activiteiten om te pleiten voor een krachtig EU-cohesiebeleid na 2020, dat dreigt te worden gekort daar de volgende EU-begrotingsonderhandelingen van start gaan.

Namens de Belgische regio Wallonië heeft minister-president Borsus de #CohesionAlliance ondertekend, een initiatief dat wordt bevorderd door het Europees Comité van de Regio's en de belangrijkste Europese verenigingen van regio's en steden. De Alliantie is in oktober vorig jaar gelanceerd, met het oog op de volgende EU-begrotingsonderhandelingen, zodat de lokale en regionale overheden van de EU hun krachten kunnen bundelen om de middelen te behouden die zijn toegewezen aan EU-investeringen in regio's.

President Lambertz zei: "Ik ben verheugd dat Wallonië zich heeft aangesloten tot de Cohesie-alliantie , wat verder bewijs levert dat cohesiebeleid in heel Europa van belang is en wordt erkend als een cruciaal element van de Europese solidariteit. De EU moet prioriteit blijven geven aan het aanpakken van regionale ongelijkheden, sociale integratie ondersteunen, samenwerking over grenzen heen aanmoedigen en duurzame ontwikkeling in elke regio en stad bevorderen Investering in het cohesiebeleid van de EU is een investering in elke burger en in elke gemeenschap."

Minister-president Borsus zei: "Wallonië heeft ervoor gekozen om zich aan te sluiten tot de Cohesie-alliantie opgericht door het Europees Comité van de Regio's en desbetreffende president, Karl-Heinz Lambertz. Het is zeker belangrijk voor onze regio dat het EU-cohesiebeleid van de Europese Unie één blijft van de pijlers van het toekomstige Europa. Het cohesiebeleid van de EU brengt een reële meerwaarde met zich mee op het gebied van het scheppen van banen, duurzaamheid, infrastructuur en samenwerking. "

In het kader van de EU-begroting voor 2014-2020, en dankzij het cohesiebeleid van de EU, profiteert België van meer dan 2,7 miljard euro aan financiering die, samen met nationale en regionale fondsen, 6 miljard euro oplevert voor nieuwe banen, moderne infrastructuur, sociale inclusie, innovatie enz. Het Waalse Gewest investeert momenteel rond de € 3 miljard, waarbij de financiering van het EU-cohesiebeleid goed is voor meer dan € 1,3 miljard van dit bedrag.
 
Structuurfondsen van de EU - het financieringsinstrument van het cohesiebeleid van de EU - zouden na 2020 volledig kunnen worden ingekort voor België, Frankrijk, Nederland, Duitsland en vele anderen als besloten wordt dat het cohesiebeleid alleen beschikbaar is voor de zwakste regio's of lidstaten van de Unie. Een vermindering van de volgende EU-begroting wordt verwacht als gevolg van de Brexit en de noodzaak om EU-middelen te investeren in nieuwe prioriteiten zoals controle aan de buitengrenzen en defensie.


De Europese Commissie - de uitvoerende macht van de EU - zal specifieke voorstellen presenteren die aangeven welke gebieden op de volgende EU-begroting moeten worden gefinancierd op 29 mei, en de onderhandelingen zullen naar verwachting tot zomer van 2019 duren

Contact:

Nathalie Vandelle

Tel. +32 2 282 2499

nathalie.vandelle@cor.europa.eu

Delen :