Klik hier voor een automatische vertaling van onderstaande tekst.
Toekomstige EU-begroting: de ondermijning van het cohesiebeleid dreigt de toekomst van Europa te ondermijnen  

De voorzitter van het Europees Comité van de Regio's, Karl-Heinz Lambertz, heeft er vandaag voor gewaarschuwd dat er niet gekort mag worden op de EU-cohesiefondsen en dat zij beschikbaar moeten blijven voor alle regio's en steden als de Europese Unie een meer verenigde, inclusieve, groenere en welvarende toekomst wil. President Lambertz reageerde op een document dat vandaag door de Europese Commissie is gepubliceerd met opties voor de EU-begroting na 2020, en dat forse bezuinigingen op de middelen voor het cohesiebeleid van de EU bevat.

Verwijzend naar verklaringen van de Europese Raad en de Europese Commissie waarin de meerwaarde van het cohesiebeleid wordt erkend, en naar de recente steun van de Portugese, Italiaanse en Duitse regering, stelde voorzitter Lambertz: “De volgende EU-begroting zal de toekomst van de Europese Unie bepalen. Als het belangrijkste EU-instrument voor investeringen en solidariteit creëert het cohesiebeleid banen, ondersteunt het het mkb, bevordert het innovatie en pakt het de klimaatverandering aan. Ondermijning van de cohesie zou de toekomstige eenheid van een EU met 27 lidstaten ondermijnen. De verklaring van Rome van de EU van vorig jaar steunt een Europa dat alle bestuursniveaus, ook de lokale en regionale overheden, in staat stelt om het “innovatie- en groeipotentieel van Europa” te versterken. De Europese Raad en de Commissie erkennen ruiterlijk dat het cohesiebeleid een positief effect heeft gehad; daarom moet de volgende EU-begroting hetzelfde percentage blijven investeren als het percentage dat zij in de huidige programmeringsperiode heeft ontvangen, namelijk 34,2%.”

In het zicht van de besprekingen over het volgende meerjarig financieel kader (MFK), waarin de jaarlijkse uitgavenplafonds voor alle EU-beleidsterreinen voor 2021-2027 worden vastgesteld en die op de agenda staan van de volgende informele EU-Raad op 23 februari en het voorstel van de Europese Commissie dat op 2 mei wordt verwacht, vrezen de lokale en regionale overheden dat nieuwe prioriteiten - zoals veiligheid en migratie - de aanzet zullen zijn tot een afslanking van het cohesiebeleid.

Voorzitter Lambertz herhaalde een recente oproep van het Europees Comité van de Regio's - de EU-assemblee van 350 lokale en regionale leiders - om de bijdragen van de lidstaten aan de volgende EU-begroting te verhogen van 1,1% tot 1,3% van het bruto nationaal inkomen, een standpunt dat door het Europees Parlement wordt gedeeld. “Als we een ambitieus Europa willen, hebben we een ambitieuze begroting nodig. De EU zou meer moeten doen met meer: we zullen nooit een echt sociaal, inclusief en groener Europa tot stand brengen dat het leven van elke burger verbetert, tenzij de lidstaten meer bijdragen aan de portemonnee van de EU. De toekomst van Europa ligt nu in handen van de leiders van de EU27. Wij hopen dat zij een doeltreffende, flexibele en ambitieuze begroting voor de burger creëren die Europa in staat stelt de uitdagingen van vandaag aan te gaan en de uitdagingen van morgen het hoofd te bieden", aldus de voorzitter.

Om een sterk cohesiebeleid voor alle regio's en steden na 2020 kracht bij te zetten, heeft het Comité samen met toonaangevende EU-verenigingen die regio’s en steden vertegenwoordigen de #CohesionAlliance gevormd: een basisbeweging die openstaat voor iedereen die vindt dat het EU-cohesiebeleid een pijler van de toekomst van de EU moet blijven. Sinds de alliantie in oktober vorig jaar van start ging, heeft zij bijna 3 000 ondertekenaars weten aan te trekken, waaronder regionale en lokale overheden, EP-leden, EU-ministers, bedrijfsverenigingen, academische instellingen, vakbonden en denktanks.

Contact:

pressecdr@cor.europa.eu

Delen :
 
Gerelateerd nieuws

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/PRESIDENT-CORDEIRO-CALLS-FOR-A-EUROPEAN-PARTNERSHIP-PACT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/FUTURE-EU-BUDGET-.ASPX

President Cordeiro calls for a European Partnership Pact to make Cohesion Policy simpler and more flexible in the future
President Cordeiro calls for a European Partnership Pact to make Cohesion Policy simpler and more flexible in the future
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/COTER-MEETING-26-SEPT-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/FUTURE-EU-BUDGET-.ASPX

Europe needs a stronger and reformed Cohesion Policy to be fit for the future, regions and cities say
Europe needs a stronger and reformed Cohesion Policy to be fit for the future, regions and cities say
26.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/REGIONS-DEMAND-STRONGER-SUPPORT-AND-BETTER-RULES-TO-REINFORCE-COHESION-AND-CROSS-BORDER-COOPERATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/FUTURE-EU-BUDGET-.ASPX

Regions demand stronger support and better rules to reinforce cohesion and cross-border cooperation with neighbouring countries
Regions demand stronger support and better rules to reinforce cohesion and cross-border cooperation with neighbouring countries
26.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/CP90-REACTION-SOTEU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/FUTURE-EU-BUDGET-.ASPX

State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
13.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/EUREGIONSWEEK-SIDE-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/FUTURE-EU-BUDGET-.ASPX

 EURegionsWeek side events have started!
EURegionsWeek side events have started!
07.09.2023