Klik hier voor een automatische vertaling van onderstaande tekst.
COVID-19-herstelplan van de EU: de Europese Green Deal blijft de richting aangeven  

Nu er nauwelijks nog een regio is die niet door de derde COVID-19-golf wordt getroffen, willen de lokale en regionale leiders in 2021 op de eerste plaats een duurzaam en inclusief economisch herstel bewerkstelligen waarbij niemand uit de boot valt.

De commissie ENVE van het Europees Comité van de Regio's heeft vandaag haar werkprogramma voor 2021 voorgesteld. Topprioriteit van de lokale en regionale leiders is ervoor te zorgen dat het COVID-19-herstelplan wordt omgezet in concrete projecten die de transitie naar klimaatneutraliteit versnellen en tegelijkertijd in alle regio’s banen en sociale inclusiviteit creëren. Klimaatambitie, renovatie van het gebouwenbestand van de EU, biodiversiteit en het 8e milieuactieprogramma zijn maar enkele van de onderwerpen op de agenda van de vergadering, waaraan werd deelgenomen door Florika Fink-Hooijer , de nieuwe directeur-generaal van DG Milieu van de Commissie. De leden bespraken de ervaringen die zij tijdens de COVID-19-crisis hebben opgedaan. De CvdR-zitting vindt plaats van 3 tot 5 februari 2021 .

De vergadering werd geopend door Juan Espadas (ES/PSE) , burgemeester van Sevilla, die het volgende zei: “ Steden en regio's spelen een sleutelrol bij de aanpak van de COVID-19-pandemie en moeten nu ook centraal staan bij het wederopbouwen en sterker maken van onze regio’s. Milieu- en klimaatactie zijn onze sterkste bondgenoot bij het herstel, maar om een en ander tot een goed einde te brengen is het van essentieel belang de samenwerking op meerdere niveaus te versterken en daarvoor de nodige middelen uit te trekken. Willen we veerkrachtige en toekomstbestendige steden bouwen en de doelstellingen van de Europese Green Deal inzake klimaatneutraliteit en milieubescherming verwezenlijken, dan moeten we de lokale en regionale overheden betrekken bij de uitwerking van duurzame herstelstrategieën en de geografische en sociale kenmerken van de verschillende regio’s voor ogen houden”. Juan Espadas is voorzitter van de commissie ENVE en van de werkgroep Green Deal Going Local .

“Wij zijn ons er terdege van bewust dat we moeten samenwerken met de lokale en regionale overheden willen we het milieubeleid in de praktijk doen slagen. Commissie en CvdR moeten dan ook de handen ineenslaan ”, aldus Florika Fink-Hooijer , de nieuwe directeur-generaal van DG Milieu. “ De Green Deal blijft de richting aangeven voor het herstelplan van de EU ”, zo voegde Florika Fink-Hooijer daar nog aan toe, waarna zij een overzicht gaf van de milieuprioriteiten van de Commissie voor 2021. Daartoe behoren het actieplan om de vervuiling tot nul terug te brengen ( de raadpleging loopt nog tot 10 februari 2021), het initiatief van de Commissie voor duurzame producten , de nieuwe bosstrategie en ambitieuzere klimaat- en biodiversiteitsdoelstellingen met het oog op de internationale topontmoetingen in 2021. Florika Fink-Hooijer stelde voor dat het CvdR een nieuw stakeholderplatform zou opzetten met het oog op een toekomstig actieplan om de verontreiniging tot nul terug te brengen.

CvdR-rapporteur voor de Europese Green Deal Andries Gryffroy (BE/EA) herinnerde aan het CvdR-voorstel om een regionaal scorebord te ontwikkelen, zodat de balans kan worden opgemaakt van de uitvoering van de EU-strategie voor duurzame groei op lokaal niveau.

Dimitrios Karnavos (EL/EVP) lichtte de belangrijkste punten van zijn ontwerpadvies over het 8e Milieuactieprogramma (MAP) toe. De burgemeester van Kallithea benadrukte dat de uitbraak van COVID-19 eens te meer duidelijk heeft gemaakt dat “ gezondheid en milieu niet los van elkaar kunnen worden gezien ”. Burgemeester Karnavos beschouwt het 8e MAP als een “ middel om een duurzaam ondernemingsklimaat en groene investeringen te bevorderen ”. Rapporteur Karnavos verzoekt de Commissie in zijn advies om het Technisch Platform voor milieusamenwerking op te nemen in het voorstel inzake het 8e MAP, waarover momenteel op interinstitutioneel niveau wordt onderhandeld. De goedkeuring van dit advies zou nog deze week plaatsvinden, tijdens de CvdR-zitting van 3 tot 5 februari 2021 . EP-lid Grace O'SULLIVAN (IE/Groenen) , EP-rapporteur voor het algemene milieuactieprogramma voor de periode tot 2030, herhaalde haar toezegging om samen met het CvdR werk te maken van de milieuagenda .

De leden van de commissie ENVE gaven groen licht aan het ontwerpadvies over Een renovatiegolf voor Europa – groenere gebouwen, meer banen, hogere levenskwaliteit . Rapporteur Enrico ROSSI (IT/PSE) , voormalig regiovoorzitter van Toscane (2010-2020) en thans lid van de gemeenteraad van Signa (Florence), zei: "Europa maakt voor de komende jaren een buitengewoon bedrag vrij. Het stimuleren van overheidsinvesteringen in de bouwsector kan helpen bij het herstel. Wij hameren op het belang van meerlagig bestuur, ook op het niveau van financiering, en pleiten voor een faciliteit voor technische bijstand waarvan alle regionale en lokale overheden gebruik kunnen maken bij de uitvoering van de renovatiegolf; tevens moeten er flexibelere begrotingsregels komen voor steden en regio's, zodat zij meer kunnen investeren in de renovatie van gebouwen. We moeten hoe dan ook meeliften op de renovatiegolf”. Op 27 januari vond een webinar over de financiering van de renovatiegolf plaats . Het ontwerpadvies van Enrico Rossi zal tijdens de zitting van 17 tot 19 maart 2021 ter goedkeuring worden voorgelegd.

De leden wisselden van gedachten over de volgende adviezen:

Een ambitieuzere Europese klimaatdoelstelling voor 2030 in de aanloop naar de COP26 . Rapporteur is Vincent CHAUVET (FR/RE) , burgemeester van Autun. De goedkeuring van het ontwerpadvies staat gepland voor 26 maart 2021; de definitieve stemming zal plaatsvinden tijdens de zitting van het CvdR van 30 juni tot 2 juli 2021.

Veilige en duurzame chemische stoffen voor een gifvrij milieu in Europese steden en regio’s . R apporteur is de voorzitter van het provinciebestuur van Mazovië, Adam STRUZIK (PL/EVP) . De goedkeuring van het ontwerpadvies staat gepland voor 26 maart 2021; de definitieve stemming zal plaatsvinden tijdens de zitting van het CvdR van 5 tot 7 mei 2021.

Bescherming van het mariene milieu door lokale en regionale overheden van de hand van Emma Nohrèn (SE/Groenen) , locoburgemeester van Lysekil. De goedkeuring van het ontwerpadvies staat gepland voor 26 maart 2021; de definitieve stemming zal plaatsvinden tijdens de zitting van het CvdR van 5 tot 7 mei 2021.

Aan de ENVE-vergadering werd deelgenomen door Joke Schauvliege (BE/EVP) , lid van het Vlaams Parlement en CvdR-rapporteur voor het advies over Ervaringen van regio’s en steden tijdens de COVID-19-crisis en wat ze ervan hebben geleerd . De goedkeuring van dit advies staat gepland voor de CvdR-zitting van maart 2021.

De volgende vergadering van de commissie ENVE zal plaatsvinden op 26 maart 2021.

Achtergrond:

In het verslag over de toestand van het milieu 2020 waarschuwt het Europees Milieuagentschap (EEA) dat Europa wordt geconfronteerd met milieu-uitdagingen van ongekende omvang en urgentie.

Lees hier het online-interview van het CvdR met Dimitrios Karnavos (EL/EVP) over het 8e milieuactieprogramma (MAP).

Klik hier voor het CvdR-initiatief Green Deal Going Local en de onlinekaart van goede praktijkvoorbeelden.

Contactpersoon:

David Crous

david.crous@cor.europa.eu

+32 (0) 470 88 10 37

Delen :
 
Gerelateerd nieuws

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/LOCAL-LEADERS-URGE-EUROPEAN-COMMISSION-TO-CREATE-VULNERABILITY-SCOREBOARD.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/EUROPEAN-GREEN-DEAL-COMPASS-EU-COVID-19-RECOVERY-PLAN.ASPX

Resilience: Local leaders urge the European Commission to create a vulnerability scoreboard to be better prepared to cope with crises
Resilience: Local leaders urge the European Commission to create a vulnerability scoreboard to be better prepared to cope with crises
31.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-JOIN-FORCES-TO-TACKLE-ENERGY-CRISIS-AND-PUSH-CLIMATE-AMBITION-FORWARD.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/EUROPEAN-GREEN-DEAL-COMPASS-EU-COVID-19-RECOVERY-PLAN.ASPX

Cities and regions join forces to tackle the energy crisis and push the EU's climate ambition forward
Cities and regions join forces to tackle the energy crisis and push the EU's climate ambition forward
31.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/ACTION-PLAN-WITH-ICLEI.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/EUROPEAN-GREEN-DEAL-COMPASS-EU-COVID-19-RECOVERY-PLAN.ASPX

Action Plan with ICLEI
Action Plan with ICLEI
29.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/GREENING-OF-PEST-MANAGEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/EUROPEAN-GREEN-DEAL-COMPASS-EU-COVID-19-RECOVERY-PLAN.ASPX

Lokale en regionale overheden vragen om een fonds voor de vergroening van plaagbestrijding
Lokale en regionale overheden vragen om een fonds voor de vergroening van plaagbestrijding
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/BOOSTING-GREEN-INVESTMENTS-INCREASING-FUNDS-KEY-PRIORITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/EUROPEAN-GREEN-DEAL-COMPASS-EU-COVID-19-RECOVERY-PLAN.ASPX

Boosting green investments and increasing direct funds for cities and regions remains a key priority for local leaders in 2023
Boosting green investments and increasing direct funds for cities and regions remains a key priority for local leaders in 2023
08.03.2023