Klik hier voor een automatische vertaling van onderstaande tekst.
Europees Comité van de Regio’s kiest een nieuwe voorzitter  

Na tweeënhalf jaar het Europees Comité van de Regio’s (CvdR) te hebben geleid, zal Markku Markkula (FI/VPP) naar verwachting op 12 juli het voorzitterschap overdragen aan Karl-Heinz Lambertz (BE/PSE). CvdR-leden zullen in Brussel ook bijeenkomen om belangrijke EU-beleidsterreinen te bespreken, zoals het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid na 2020 en recente het „EU-winterpakket” voor energie. EU-commissaris Moedas zal de discussie leiden over de tussentijdse herziening van het Horizon 2020-onderzoeksprogramma; commissaris Bulc voor Vervoer zal met de CvdR-leden van gedachten wisselen over de toekomst van emissiearme mobiliteit en de Connecting Europe Facility. Wereldwijde actie voor duurzaamheid zal ook hoog op de agenda staan met ideeën over de vraag hoe steden en regio’s kunnen bijdragen aan de uitvoering van de VN-doelstellingen voor duurzame ontwikkeling. De prijsuitreiking voor de Europese Ondernemende Regio (EER) 2018 vindt plaats op 12 juli, waarbij de drie nieuwe winnaars van dit jaar in het zonnetje worden gezet.

Ests voorzitterschap van de EU licht prioriteiten toe

Matti Maasikas , de Estse plaatsvervangend minister van Europese Zaken, presenteert de prioriteiten van het op 1 juli begonnen Estse voorzitterschap van de Europese Raad, dat ook veel prioritaire gebieden voor Europa’s regio’s en steden omvat.

Hervorming van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid na 2020

Aanbevelingen voor de hervorming van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid na 2020 zijn opgesteld door Guillaume Cros (FR/PSE). Samen met zijn in mei goedgekeurde standpunt over het EU-Cohesiebeleid zal het CvdR uiteenzetten hoe de twee grootste begrotingsonderdelen van de EU in de toekomst kunnen worden aangepast. Ook Czesław Adam Siekierski, voorzitter van de Commissie Landbouw en plattelandsontwikkeling van het Europees Parlement, neemt deel aan het debat.

Horizon 2020: de toekomst van onderzoek en innovatie in Europa

In zijn tussentijdse beoordeling van Horizon 2020 zal het CvdR de nadruk leggen op het centrale belang van onderzoek en innovatie voor de langetermijnvooruitzichten van de Europese economie. Carlos Moedas, Europees commissaris Onderzoek, Wetenschap en innovatie, zal ingaan op de aanbevelingen van het CvdR die zijn voorbereid door Christophe Clergeau (FR/PSE).

Vervoer in Europa: lancering van het schonebusseninitiatief in de gehele EU

EU-commissaris Violeta Bulc zal met CvdR-leden de uitdagingen in het vervoer bespreken, na de goedkeuring van een advies over de 'Europese strategie voor emissiearme mobiliteit', onder leiding van József Ribányi (HU/EVP). Na het debat krijgt de commissaris Vervoer gezelschap van de kersverse CvdR-voorzitter voor de lancering van een EU-breed platform voor groene bussen voor regio’s en steden. Het is de bedoeling dat er eind 2019 ten minste 2.000 emissievrije bussen rijden. De noodzaak om klimaatverandering tegen te gaan, komt ook aan bod tijdens intense discussies, als het CvdR zijn drie adviezen over het EU-”Winterpakket” voor energie bespreekt: schone energie, energie-efficiëntie en de bevordering van hernieuwbare energie.

Ontwikkeling: 600 lokale en regionale leiders uit de hele wereld komen in Brussel bijeen

Aan de hand van de in 2015 goedgekeurde doelstellingen voor duurzame ontwikkeling hebben de Verenigde Naties doelstellingen voor alle landen ter wereld geformuleerd. In het CvdR-advies 'Europese duurzaamheidsmaatregelen' gaat Franco Iacop (IT/PSE) in op de directe en indirecte kwesties die de VN hebben vastgesteld voor Europese lokale en regionale overheden. De Europese invalshoek van zijn advies zal op 10-11 juli worden aangevuld met een grote bijeenkomst van lokale en regionale politici uit de hele wereld onder het motto "Regio’s en steden voor ontwikkeling" – "Assises van de decentrale samenwerking", mede georganiseerd door het CvdR en de Europese Commissie.

Als onderdeel van het streven steden in Libië te ondersteunen, zal het CvdR ook aanbevelingen aannemen over het beheer van migratie en het redden van levens via de migratieroute langs het centrale Middellandse Zeegebied . De rapporteur is Hans Janssen (NL/EVP).

Voor 12 juli 16 uur staat een persconferentie gepland met de nieuwe voorzitter van het CvdR.

Andere adviezen op de agenda van de zitting:

Coördinatie van de socialezekerheidsstelsels (rapporteur Ulrike Hiller, DE/PSE)

Territoriale indeling en typologieën, rapporteur Mieczysław Struk (PL/EVP)

People-to-people- en kleinschalige projecten in programma's voor grensoverschrijdende samenwerking, rapporteur Pavel Branda (CZ/ECR)

Het starters- en opschalingsinitiatief, rapporteur Tadeusz Truskolaski (PL/EA)

Slimme regelgeving voor het mkb, rapporteur Christian Buchmann (AT/EVP)

Energie-unie en schone energie, rapporteur Bruno Hranić (HR/EVP)

Richtlijn 2012/27/EU inzake energie-efficiëntie, rapporteur Michiel Rijsberman (NL/ALDE)

De bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen (en elektriciteitsmarkten), rapporteur Daiva Matonienė (LT/ECR)

Internationale oceaangovernance, rapporteur Anthony Gerard Buchanan (UK/EA)

Praktische informatie:

Waar: Paul Henri Spaak-gebouw – Europees Parlement, grote vergaderzaal , Wiertzstraat 60, B - 1047 Brussel

Wanneer: 12 juli, 15-21 uur; 13 juli, 9-13 uur

• De agenda van de zitting & devergaderstukken

• De zitting zal via webstreaming op de website van het CvdR te volgen zijn

Mediaprogramma van de zitting

Volg ons: @EU_CoR; #CoRplenary

Contact:
PresseCdr@cor.europa.eu

Delen :
 
Gerelateerd nieuws

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/DIGITAL-SKILLS-CONNECTIVITY-SMART-VILLAGES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/EUROPEAN-COMMITTEE-OF-THE-REGIONS-TO-ELECT-NEW-PRESIDENT.ASPX

Digital skills and connectivity are key to making rural villages 'smart' and attractive
Digital skills and connectivity are key to making rural villages 'smart' and attractive
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/GREENING-OF-PEST-MANAGEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/EUROPEAN-COMMITTEE-OF-THE-REGIONS-TO-ELECT-NEW-PRESIDENT.ASPX

Local and regional authorities demand a fund for the greening of pest management
Local and regional authorities demand a fund for the greening of pest management
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/ASBESTOS-FREE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/EUROPEAN-COMMITTEE-OF-THE-REGIONS-TO-ELECT-NEW-PRESIDENT.ASPX

Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/STRONG-COHESION-POLICY-UNITED-FAIRER-FUTURE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/EUROPEAN-COMMITTEE-OF-THE-REGIONS-TO-ELECT-NEW-PRESIDENT.ASPX

Only a strong Cohesion Policy can ensure a united and fairer future to the EU
Only a strong Cohesion Policy can ensure a united and fairer future to the EU
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/HG-11-CORDEIRO-NUEVA-ECONOMIA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/EUROPEAN-COMMITTEE-OF-THE-REGIONS-TO-ELECT-NEW-PRESIDENT.ASPX

"If Cohesion policy is in danger, the European Union is in danger", says President Cordeiro in Madrid
"If Cohesion policy is in danger, the European Union is in danger", says President Cordeiro in Madrid
02.03.2023