Klik hier voor een automatische vertaling van onderstaande tekst.
Versterking van het ondernemerschap onder jongeren en vrouwen in de Euromediterrane regio  
Libisch modebedrijf wint de prijs voor Jong Lokaal Ondernemerschap in het Middellandse Zeegebied

Op 26 februari ontving een Libisch mode- en textielbedrijf de prijs voor Jong Lokaal Ondernemerschap in het Middellandse Zeegebied 2019. De prijs werd uitgereikt tijdens d e plenaire zitting van de Euromediterrane vergadering van lokale en regionale overheden (ARLEM) in de Spaanse stad Sevilla, waar 100 lokale en regionale leiders bijeenkwamen om te bespreken hoe het ondernemerschap van jongeren kan worden bevorderd, de positie van vrouwen kan worden versterkt, het bestuur kan worden verbeterd, de samenwerking tussen steden kan worden uitgebreid en migratie kan worden aangepakt.

De prijs werd toegekend aan Zimni Jdeed , een in Tripoli gevestigde mode- en textielonderneming die traditionele kleding met groot succes opnieuw modieus maakt. De jonge ondernemer Najway Altahir Mohammed Shukri en haar broer Ali hebben het bedrijf drie jaar geleden opgericht. Zij hebben nu zes naaisters in dienst en bieden vrouwen een fatsoenlijke werkomgeving. Voor de eerste editie van de ARLEM-prijs zijn 24 inzendingen uit negen landen ontvangen.

Karl-Heinz Lambertz, voorzitter van het Europees Comité van de Regio's , prees de winnaar en zei: " In het hele Middellandse Zeegebied bestaat de wens om de samenwerking uit te breiden en het enorme potentieel van de regio te ontsluiten . Door alle jongeren, ongeacht hun geslacht, mondiger te maken, kunnen we ondernemerschap stimuleren en nieuwe banen creëren. Via decentrale samenwerking verdiepen we de integratie van de regio, pakken we grensoverschrijdende vraagstukken aan, zoals migratie en sociale uitsluiting, en zorgen we voor duurzame ontwikkeling .”

Lahcen Amrouch, burgemeester van Argana in Marokko en vertegenwoordiger van ARLEM-medevoorzitter Mohammed Boudra tijdens de bijeenkomst, benadrukte: " Ondernemerschap voor jongeren is een prioriteit voor ARLEM . Daarom hebben we de ARLEM-prijs in het leven geroepen: om jong ondernemerschap te bevorderen en diegenen zichtbaar te maken die niet ontmoedigd worden door de moeilijkheden bij het starten van een nieuw bedrijf. Wij dringen er bij nationale regeringen op aan de wetgeving voor bedrijven te vereenvoudigen, de administratieve en fiscale lasten te verminderen en starterscentra en microkredietregelingen voor bedrijven op te zetten om jong ondernemerschap te stimuleren .

Nasser Kamel, secretaris-generaal van de Unie voor het Middellandse Zeegebied , zei: " De werkzaamheden van de Euromediterrane lokale en regionale vergadering zijn uiterst belangrijk . De vergadering vertegenwoordigt de bevolking van de Euromediterrane regio, ruim 800 miljoen burgers die onze inzet voor de bevordering van dialoog en samenwerking nodig hebben. Als territoriale dimensie van de Unie voor het Middellandse Zeegebied moet de ARLEM bijdragen tot het vaststellen van de prioriteiten en het werk en de activiteiten die wij ondernemen zichtbaarder maken, zodat het Euromediterrane partnerschap beter aansluit bij de belangen en verwachtingen van de burgers . "

De delegatie van 100 deelnemers uit 19 landen bezocht La Cartuja in Sevilla, de locatie van de Wereldtentoonstelling van 1992, die nu is omgebouwd tot een bedrijvenpark en starterscentrum met 450 bedrijven en 17.000 werknemers. De burgemeester van Sevilla, Juan Espadas (ES/PSE) , zei: " De gemeenteraad heeft nieuwe bevoegdheden ingezet om de werkloosheid aan te pakken, met de nadruk op de opleiding van jongeren en het verbeteren van hun inzetbaarheid . Sevilla beschikt over een groot menselijk kapitaal. Ondernemerschap zit de stad in het bloed. Daarom ben ik bijzonder verheugd dat de eerste uitreiking van de ARLEM-prijs aan jonge ondernemers in onze stad plaatsvindt .”

Tijdens de ARLEM-bijeenkomst is een verslag over ‘ Ondernemerschap van jongeren in het Middellandse Zeegebied’ goedgekeurd, waarin wordt gepleit voor uitbreiding van programma’s ter ondersteuning van jonge ondernemers, zoals MedUP!, Med4jobs en Next Society , om de economische ontwikkeling aan de zuidelijke kusten van het Middellandse Zeegebied te bevorderen. De EU moet volgens het verslag programma's opzetten om jonge ondernemers uit Noord-Afrika en het Midden-Oosten de kans te geven een opleiding te volgen bij ervaren ondernemers in een van de 28 lidstaten van de EU.

Rapporteur Olgierd Geblewicz (PL/EVP), voorzitter van de regio Westpommeren , zei: " We moeten jonge ondernemers de kans bieden om lokale gemeenschappen nieuw leven in te blazen, nieuwe banen te creëren, de economische groei te stimuleren en het maatschappelijk welzijn te verbeteren. Wij roepen de EU, de VN en de nationale regeringen in de Euromediterrane regio op om beroepsopleidingsprogramma's op te zetten en microkredietprogramma's voor jonge ondernemers te ontwikkelen. Lokale en regionale overheden moeten ten volle worden betrokken bij het arbeidsmarkt- en werkgelegenheidsbeleid, aangezien zij het in de beste positie verkeren om programma's uit te voeren die aansluiten bij de behoeften van hun gemeenschappen .

Ook werd een verslag goedgekeurd over Governance en transparantie in het Middellandse Zeegebied , onder leiding van Lütfü Savas , burgemeester van Hatay in Turkije. Het dringt aan op meer decentralisatie in de regio om het huidige wantrouwen jegens de overheid weg te nemen. Door lokale overheden mondiger te maken, kunnen burgers actiever deelnemen aan de besluitvorming. De ARLEM verdedigt hogere budgetten voor lokale overheden en bevoegdheden om belasting te innen om te investeren in nieuwe projecten op prioritaire gebieden.

Mede georganiseerd door de Conferentie van Perifere en Maritieme Regio’s (CPMR) en de Werkgemeenschap van Europese Grensgebieden (AEBR) vond ook een workshop over migratie plaats, gericht op de rol van lokale en regionale overheden bij de opvang en integratie van migranten.

Er werd ook gesproken over het Nicosia-initiatief , een programma voor decentrale samenwerking tussen de EU en Libische burgemeesters. Na de succesvolle uitwisselingsprogramma's voor duurzame visserij met de regio Friuli Venezia Giulia en waterbeheer met Murcia wil ARLEM het Nicosia-initiatief uitbreiden met meer middelen en uitwisselingsprogramma's; daarbij heeft zij nieuwe partners zoals de regionale regering van Galicië en de stad Sevilla verwelkomd.

Informatie voor redacteurs:

Het Europees Comité van de Regio's heeft in 2010 ARLEM opgericht om gekozen vertegenwoordigers van de drie oevers van de Middellandse Zee een podium bij de EU en de Unie voor het Middellandse Zeegebied te bieden (UMZ), om een politieke dialoog te onderhouden en de interregionale samenwerking te bevorderen. ARLEM telt 80 leden en twee waarnemers van de EU en haar mediterrane partnerlanden. ARLEM wordt gezamenlijk voorgezeten door de voorzitter van het CvdR, Karl-Heinz Lambertz en Mohamed Boudra, burgemeester van de Marokkaanse stad Al Hoceima en voorzitter van de Marokkaanse vereniging van voorzitters van de gemeenteraden (AMPCC). De UMZ is in 2008 opgericht. De UMZ is een in Barcelona gevestigde intergouvernementele organisatie die 43 landen telt, waaronder de 28 landen van de EU.

Wat is de ARLEM-prijs: bekijk hier de video .

Bekijk de video presentatie van de winnaar van de Arlem-prijs 2019.

Contact:

David Crous | david.crous@cor.europa.eu | +32 (0)470 88 10 37

Delen :