Klik hier voor een automatische vertaling van onderstaande tekst.
Lokale en regionale politici willen een grotere inbreng en meer samenhang in het EU-beleid voor duurzame voedselsystemen  

Een strategisch gebruik van overheidsopdrachten en duidelijkere milieu- en sociale criteria zullen van cruciaal belang zijn om de transitie te stimuleren

Lokale en regionale politici roepen de Europese Commissie op om, zoals gepland, later dit jaar het wetgevingskader voor duurzame voedselsystemen te publiceren en om te zorgen voor samenhang tussen de verschillende voedselgerelateerde beleidsmaatregelen, volgens een geharmoniseerde aanpak op basis van ecologische, sociale en economische duurzaamheid. De lokale en regionale overheden willen ook ten volle worden betrokken bij het governancemodel dat de Commissie naar verwachting zal opzetten. Dit zijn de belangrijkste eisen die zijn opgenomen in het advies over hetwetgevingskader inzake duurzame voedselsystemen van Joke Schauvliege(BE/EVP), dat tijdens de zitting van het Europees Comité van de Regio’s (CvdR) op 26 mei is goedgekeurd.

Het werkprogramma van de Europese Commissie voorziet tegen eind 2023 in de goedkeuring van een nieuw wetgevingskader inzake duurzame voedselsystemen, een initiatief dat deel uitmaakt van de “van boer tot bord” -strategie en tot doel heeft de samenhang en de harmonisatie van het voedselbeleid op Europees en nationaal niveau te bevorderen en daarin het duurzaamheidsbeginsel op te nemen.

Het Europees Comité van de Regio’s steunt het voornemen van de Europese Commissie om een wetgevingskader voor duurzame voedselsystemen voor te stellen en heeft een reeks aanbevelingen goedgekeurd om ervoor te zorgen dat het horizontale en sectorale beleid met betrekking tot voedselsystemen in overeenstemming is met de doelstellingen van het toekomstige wetgevingskader voor voedselsystemen van de “van boer tot bord” -strategie en met de doelstellingen van nulverontreiniging.

In het voorstel van de lokale en regionale politici ligt de nadruk op het belang van een geharmoniseerde aanpak van het voedselbeleid in de Unie, die rekening houdt met alle elementen en activiteiten die verband houden met de productie en consumptie van levensmiddelen, en gebaseerd is op duidelijke wetenschappelijke definities van beginselen en doelstellingen inzake ecologische, sociale en economische duurzaamheid. Doel is samenwerking en betrokkenheid van de verschillende bestuursniveaus in de EU tot stand te brengen, met een duidelijke omschrijving van de verantwoordelijkheden van alle belanghebbenden in het voedselsysteem, met inbegrip van de rol van de lokale overheden in de transitie van de sector.

Rapporteur Joke Schauvliege (BE/EVP), vicevoorzitter van het Vlaams Parlement, zei “Een Europese duurzame voedselstrategie kan alleen gerealiseerd worden wanneer de lokale en regionale overheden voldoende betrokken zijn. Publieke catering en voedselomgevingen zijn cruciaal om duurzamevoeding te realiseren. Er moet ruimte zijn voor maatwerk en de strategie moet van onderuit opgebouwd kunnen worden. Er is heel veel expertise en ervaring aanwezig bij de lokale en regionale overheden en dat moet gevaloriseerd worden. Daarom pleiten we voor een adviserende Europese voedselraad waarin de lokale besturen betrokken zijn”.

De leden pleiten er sterk voor dat steden en regio’s een sleutelrol spelen bij het aanpakken van de uitdagingen van voedselsystemen, aangezien voedsel een onderdeel vormt van sectoren die vaak onder de verantwoordelijkheid van lokale en regionale overheden vallen, zoals de bevordering van gezondheid, onderwijs, regionale ontwikkeling en ruimtelijke ordening. Daarom is er voor steden en regio’s een cruciale rol weggelegd bij het creëren van gezonde “voedselomgevingen”. Zij moeten ervoor zorgen dat duurzame, gezonde voeding de meest voor de hand liggende en meest toegankelijke keuze is dankzij een goede stadsplanning. Zo kunnen bijvoorbeeld fastfoodrestaurants in de buurt van scholen beter geweerd worden en moet de toegang tot gezonde voedselopties, zoals seizoensgebonden voedselmarkten, makkelijker worden gemaakt. Tegelijk worden zo ook duurzame producenten ondersteund.

De lokale en regionale vertegenwoordigers verzoeken de Europese Commissie dan ook om een multistakeholderplatform voor duurzame voedselsystemen op te richten, met deelname van het Europees Comité van de Regio’s en andere belanghebbenden. Het doel hiervan is om een ondersteunend netwerk tot stand te brengen waar ervaringen worden uitgewisseld die de overgang naar duurzamere voedselsystemen in Europese regio’s en steden zouden bevorderen, rekening houdend met regionale verschillen.

Overheidsopdrachten voor levensmiddelen zijn een belangrijk en krachtig instrument om lokale en regionale overheden te helpen de overgang naar duurzamere voedselsystemen te bevorderen. Het plaatsen van overheidsopdrachten in scholen, ziekenhuizen, bejaardentehuizen en kantines, die gezond, seizoensgebonden en lokaal voedsel en korte toeleveringsketens bevorderen, draagt bij tot de doelstellingen van gezonde voedselsystemen en de duurzameontwikkelingsdoelstellingen. Het CvdR dringt er bij de Commissie op aan minimumnormen vast te stellen voor openbare cateringdiensten in de EU, de bestaande beperkingen binnen de EU-regelgeving te verduidelijken en de richtsnoeren voor het gebruik van openbare aanbestedingen voor levensmiddelen op grote schaal beschikbaar te stellen en lokale en regionale overheden te ondersteunen bij een efficiënt gebruik ervan, rekening houdend met duurzaamheidscriteria en lokale en regionale omstandigheden.

Het voorstel van de Commissie zal een herziening omvatten van het kader voor duurzaamheidsetikettering als onderdeel van het EU-kader voor duurzame voedselsystemen. De lokale en regionale politici van de EU bevelen aan om geharmoniseerde, evenredige en Europese etiketteringsregelingen vast te stellen op basis van solide en onafhankelijk wetenschappelijk bewijs om consumenten te helpen weloverwogen, gezonde en duurzame beslissingen ten aanzien van levensmiddelen te nemen.

De steden en regio’s benadrukken dat een duurzaam voedselsysteem moet zorgen voor een uit klimaatoogpunt verantwoorde voedselproductie en voor voedselzekerheid en voeding voor iedereen, nu en in de toekomst.

Achtergrond:

Het Europees Comité van de Regio’s heeft een advies uitgebracht over “De voedselzekerheid waarborgen en de veerkracht van voedselsystemen versterken.”

Zie ook de CvdR-studie overRepercussions of the agri-food crisis at local and regional level in the EU.

Contactpersoon:

Naam: Ângela Machado

Tel. +32 475 41 31 58

angela.machado@cor.europa.eu

Naam: Alejandro Maya Toro

Tel.: +32 2 282 2131

Alejandro.MayaToro@cor.europa.eu

Delen :
 
Gerelateerd nieuws

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/EU-ORGANIC-AWARD-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/EU-POLICIES-FOR-SUSTAINABLE-FOOD-SYSTEMS.ASPX

Burgenland, Vienna and Idanha-a-Nova (Portugal) honoured by EU Organic Awards 2023
Burgenland, Vienna and Idanha-a-Nova (Portugal) honoured by EU Organic Awards 2023
25.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/A-SUBNATIONAL-AGENDA-FOR-THE-U.S.-EU-PARTNERSHIP-TAKES-SHAPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/EU-POLICIES-FOR-SUSTAINABLE-FOOD-SYSTEMS.ASPX

A subnational agenda for the U.S.-EU partnership takes shape
A subnational agenda for the U.S.-EU partnership takes shape
14.08.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/CP83-PRESIDENT-VASCO-ALVES-CORDEIRO-MEETS-UN-SECRETARY-GENERAL-ANTONIO-GUTERRES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/EU-POLICIES-FOR-SUSTAINABLE-FOOD-SYSTEMS.ASPX

President Vasco Alves Cordeiro meets UN Secretary-General António Guterres to discuss regions' and cities' contribution to the Sustainable Development Goals
President Vasco Alves Cordeiro meets UN Secretary-General António Guterres to discuss regions' and cities' contribution to the Sustainable Development Goals
18.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/SUSTAINABLE-DEVELOPMENT-GUIDING-PRINCIPLE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/EU-POLICIES-FOR-SUSTAINABLE-FOOD-SYSTEMS.ASPX

CoR and European Commission call on local and regional authorities to redouble efforts to meet the UN Sustainable Development Goals
CoR and European Commission call on local and regional authorities to redouble efforts to meet the UN Sustainable Development Goals
14.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/REDUCE-POLLUTION-SAVE-LIVES-ENVIRONMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/EU-POLICIES-FOR-SUSTAINABLE-FOOD-SYSTEMS.ASPX

Ambitious targets to reduce pollution will save lives and environment but regions and cities need support to deliver
Ambitious targets to reduce pollution will save lives and environment but regions and cities need support to deliver
06.07.2023