Klik hier voor een automatische vertaling van onderstaande tekst.
Een "nieuwe manier van werken" voor de EU door breed overleg en een langdurig engagement met de burgers: ‎ ‎ de volgende stappen  

Tijdens de Europese top van regio’s en steden die op 14 en 15 maart te Boekarest werd georganiseerd, hebben Karl-Heinz Lambertz, voorzitter van het Europees Comité van de Regio's (CvdR), en Luca Jahier, voorzitter van het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC), de EU-instellingen nogmaals opgeroepen om tijdens de volgende mandaatsperiode (2019-2024) samen werk te maken van een " permanent EU-mechanisme voor gestructureerd overleg " met burgers, steden, regio's en het maatschappelijk middenveld.

De afgelopen jaren hebben instellingen op Europees, nationaal en lokaal niveau allemaal getracht de banden met de burgers aan te halen om de kwaliteit, transparantie en acceptatie van het EU-beleid te verbeteren. Vandaag hebben de voorzitters van de twee adviesorganen van de EU, Luca Jahier van het Europees Economisch en Sociaal Comité en Karl-Heinz Lambertz van het Europees Comité van de Regio's, hun oproep aan het Europees Parlement, de Europese Commissie en de Europese Raad herhaald om een gezamenlijk permanent mechanisme voor "Europese burgerraadplegingen" in het leven te roepen.

"Meer dan ooit tevoren heeft de Europese Unie een renaissance van haar kernwaarden en -overtuigingen nodig. Een en ander heeft ook betrekking op de manier waarop de EU-instellingen tegemoetkomen aan de zorgen van de burgers en hen zo direct mogelijk bij de besluitvorming betrekken. Maatschappelijke organisaties kunnen daarbij een cruciale rol spelen en staan klaar om een nieuwe dialoog met de burgers aan te gaan", aldus Luca Jahier.

"Democratie begint in onze regio's en steden. Hun besturen worden het dichtst bij de burgers gekozen en houden zich dagelijks met de burgers bezig. Ik roep de lokale leiders in alle lidstaten van de EU op hun inspanningen beter te coördineren om eenmaal per jaar een echt Europees debat te voeren. Een dergelijk debat moet worden toegespitst op de thema's die er het meest toe doen en naar het EU-niveau moeten worden teruggekoppeld, samen met een oproep tot actie. Luisteren is niet genoeg als we willen dat Europa democratischer wordt" , aldus Karl-Heinz Lambertz .

De twee voorzitters deden hun oproep op 15 maart tijdens de Europese top van regio's en steden in Boekarest, een evenement dat gezamenlijk door het CvdR en het Roemeense voorzitterschap van de EU werd georganiseerd en waaraan meer dan 700 burgemeesters en gekozen vertegenwoordigers van regionale regeringen en parlementen hebben deelgenomen. Sinds 2015 heeft het CvdR meer dan 200 burgerdialogen georganiseerd waaraan 40 000 burgers uit 27 lidstaten hebben deelgenomen. Het EESC heeft 27 nationale raadplegingen met het maatschappelijk middenveld gehouden, waarbij meer dan 1 000 vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties betrokken waren.

Achtergrond

Op 13 en 14 december 2018 heeft de Europese Raad de resultaten besproken van 1 700 burgerraadplegingen en -dialogen die nationale regeringen over "de toekomst van Europa” hebben gehouden. Voorzitters Jahier en Lambertz reageerden als eersten met een voorstel voor instelling van een "permanent mechanisme voor gestructureerde raadplegingen en dialogen met de burgers". Bij een dergelijk mechanisme zouden regionale parlementen en vergaderingen, lokale autoriteiten en maatschappelijke organisaties worden betrokken, met als doel regelmatig invloed uit te oefenen op de EU-beleidscyclus. Thans wordt het project door de EU-instellingen besproken en de bedoeling is dat het eind volgend jaar van start kan gaan.

Meer informatie:

Permanent EU-mechanisme voor gestructureerde burgerraadplegingen en -dialogen
8e editie van de Europese top van regio's en steden:

Contact:
Nathalie Vandelle
Tel. +32 (0)2 282 24 99
nathalie.vandelle@cor.europa.eu

Delen :