Klik hier voor een automatische vertaling van onderstaande tekst.
EU moet steden en regio’s de effecten van brexit helpen opvangen  
Michel Barnier toegejuicht vanwege inspanningen met het oog op een ordelijke terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk in debat over aanhoudende onzekerheid voor de burger en de economie.

Regionale en lokale leiders drongen op 6 december aan op EU-maatregelen om de gevolgen van de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk te verzachten en pleitten voor een EU-begroting die de regionale economie stimuleert. Dat gebeurde tijdens een debat in Brussel met Michel Barnier, EU-hoofdonderhandelaar voor de brexit, die werd geprezen omdat hij een overeenkomst had weten te bereiken die de risico's voor de EU en met name voor de Republiek Ierland beperkt en vanwege het feit dat hij tijdens de onderhandelingen de steden en regio's niet was vergeten.

De heer Barnier hield een toespraak tijdens de zitting van het Europees Comité van de Regio's (CvdR), de assemblee van lokale en regionale overheden van de EU. Dat deed hij enkele dagen nadat de staatshoofden en regeringsleiders van de lidstaten hun goedkeuring hadden gehecht aan het terugtrekkingsakkoord, dat op 11 december aan het Britse parlement zal worden voorgelegd als eerste stap op weg naar ratificatie. Met het akkoord wordt het startschot gegeven voor de besprekingen over de langetermijnrelatie tussen het Verenigd Koninkrijk en de EU, een relatie die volgens de heer Barnier in een eerder voor het CvdR gehouden toespraak in maart 2017 “ambitieus” zou moeten zijn op het gebied van handel, onderzoek en innovatie, klimaatactie, internationale samenwerking en ontwikkeling, en veiligheid.

De heer Barnier , hoofdonderhandelaar van de EU en voormalig Europees commissaris voor regionale ontwikkeling: "Het is een evenwichtig akkoord. Het is het enig mogelijke en het best mogelijke akkoord. Een akkoord dat de beginselen van de EU in acht neemt en rekening houdt met de rode lijnen die het VK trekt. In de huidige EU-programmeringsperiode 2014-2020 hebben we afgesproken dat alle beloftes die de 28 lidstaten hebben gedaan, ook door alle 28 lidstaten zullen worden nagekomen; dat zorgt voor financiële stabiliteit. Zo houden we eerlijke concurrentie en kunnen we blijven samenwerken met Britse steden, regio’s en universiteiten. Zo behouden onze regio’s, waarvan sommige veelvuldig handeldrijven met het Verenigd Koninkrijk, hun economische dynamiek. Maar zonder ratificatie is een terugtrekkingsakkoord of overgangsperiode ondenkbaar. Dit “no deal”-scenario kan niet worden uitgesloten, dus is het noodzakelijk dat alle regio's en steden goed voorbereid zijn.”

Karl-Heinz Lambertz (BE/PSE), voorzitter van het CvdR en lid van de Belgische Senaat, waar hij de Duitstalige Gemeenschap vertegenwoordigt, zei hierover: "Het terugtrekkingsakkoord is het best mogelijke compromis na gecompliceerde onderhandelingen, maar niettemin zal de impact ervan voelbaar zijn in alle regio's van de EU27 en het VK. Er zullen geen winnaars van de brexit zijn, en de EU moet nu alles in het werk stellen om de verliezen op te vangen. Paraatheid betekent dat alle overheidsniveaus moeten worden ingeschakeld. De EU moet het nu eens worden over een langetermijnbegroting die ambitieuzer is en, om de onzekerheid te verminderen, ervoor zorgen dat dit vóór de EU-verkiezingen gebeurt. Dat is een reden temeer waarom er in de EU-begroting voor de periode na 2020 niet mag worden bezuinigd op de middelen voor regionale ontwikkeling. Alle betrokkenen moeten goede nota nemen van de oproep van de regio's tot meer inclusieve onderhandelingen, vooral ook omdat verschillende regionale parlementen betrokken zullen worden bij onderhandelingen over toekomstige handelsovereenkomsten tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk.

Sinds de heer Barnier in maart 2017 het CvdR toesprak, heeft het Comité een inventarisatie gemaakt van de mogelijke gevolgen van de terugtrekking van het VK voor regio's en steden. Het heeft gesproken met vertegenwoordigers van decentrale overheden en lokale bestuursorganen van het Verenigd Koninkrijk. Het heeft ook een economische enquête gehouden onder lokale en regionale overheden en lokale kamers van koophandel en opdracht gegeven voor een studie naar de impact van de brexit op specifieke regio's (in België, Duitsland, Frankrijk, Polen en Spanje) en op een aantal sectoren in de EU (vervoer, machinebouw, elektronica, voedingsmiddelen, chemicaliën, textiel en meubels). In mei 2018 heeft het CvdR een politieke resolutie aangenomen waarin de EU wordt opgeroepen om ervoor te zorgen dat lokale en regionale overheden de door de terugtrekking van het VK uit de EU veroorzaakte problemen niet “alleen hoeven op te lossen”.

Het CvdR heeft erop aangedrongen dat de begroting van de EU in 2021-27 na de terugtrekking van het VK 1,3% van het bruto nationaal inkomen van de EU zal bedragen.

Contact:

Andrew Gardner

Tel.: +32 473 843 981

andrew.gardner@cor.europa.eu

Delen :
 
Gerelateerd nieuws

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/COTER-MEETING-26-SEPT-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/EU-MUST-SUPPORT-CITIES-AND-REGIONS-TO-COUNTER-EFFECTS-OF-BREXIT.ASPX

Europe needs a stronger and reformed Cohesion Policy to be fit for the future, regions and cities say
Europe needs a stronger and reformed Cohesion Policy to be fit for the future, regions and cities say
26.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/CP90-REACTION-SOTEU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/EU-MUST-SUPPORT-CITIES-AND-REGIONS-TO-COUNTER-EFFECTS-OF-BREXIT.ASPX

State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
13.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/REGISTRATIONS-OPEN-EU-REGIONS-WEEK.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/EU-MUST-SUPPORT-CITIES-AND-REGIONS-TO-COUNTER-EFFECTS-OF-BREXIT.ASPX

Registration to #EURegionsWeek 2023 is open
Registration to #EURegionsWeek 2023 is open
31.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/CP83-PRESIDENT-VASCO-ALVES-CORDEIRO-MEETS-UN-SECRETARY-GENERAL-ANTONIO-GUTERRES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/EU-MUST-SUPPORT-CITIES-AND-REGIONS-TO-COUNTER-EFFECTS-OF-BREXIT.ASPX

President Vasco Alves Cordeiro meets UN Secretary-General António Guterres to discuss regions' and cities' contribution to the Sustainable Development Goals
President Vasco Alves Cordeiro meets UN Secretary-General António Guterres to discuss regions' and cities' contribution to the Sustainable Development Goals
18.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/SWEDISH-REGIONS-CITIES-FUTURE-COHESION-POLICY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/EU-MUST-SUPPORT-CITIES-AND-REGIONS-TO-COUNTER-EFFECTS-OF-BREXIT.ASPX

Swedish regions and cities and the future of Cohesion Policy
Swedish regions and cities and the future of Cohesion Policy
12.07.2023