Klik hier voor een automatische vertaling van onderstaande tekst.
EU moet biodiversiteit en klimaatverandering voorrang geven: VN slaat alarm  
Naar aanleiding van het "zeer verontrustende" VN-rapport roept de voorzitter van het Europees Comité van de Regio's de EU op om haar inspanningen op te voeren

De Europese Unie moet biodiversiteit bovenaan haar agenda plaatsen, samen met inspanningen om de koolstofuitstoot drastisch terug te dringen, aldus de voorzitter van het Europees Comité van de Regio's (CvdR) op 7 mei jl. in reactie op een rapport waarin de Verenigde Naties ervoor waarschuwen dat "ons levensondersteunende systeem" – de natuurlijke wereld – steeds meer gevaar loopt en dat een miljoen soorten met uitsterven worden bedreigd. Voorzitter Karl-Heinz Lambertz beschrijft het rapport als een "noodoproep aan alle bestuursniveaus" om samen te werken.

Het rapport van het IPBES, het wetenschappelijk biodiversiteitspanel van de Verenigde Naties, waarvan de belangrijkste bevindingen op 6 mei door de VN zijn gepubliceerd, weerspiegelt de conclusies die wetenschappers uit de hele wereld op basis 15 000 academische studies hebben getrokken. Bij de waarschuwingen in het rapport wordt geen blad voor de mond genomen: de biodiversiteit neemt af in een tempo dat in de geschiedenis van de mensheid nog niet eerder is gezien, soorten sterven steeds sneller uit en de mensheid is "de grondslagen van economieën, bestaansmiddelen, voedselzekerheid, gezondheid en levenskwaliteit wereldwijd aan het uithollen".

Voorzitter Lambertz (BE/PSE): "De natuur geeft ons leven – en wij vernietigen het. De afgelopen halve eeuw zijn we de uitdaging om een snel groeiende wereldbevolking te voeden met succes aangegaan, maar de natuur heeft daarvoor een hoge prijs moeten betalen. We moeten dringend een manier vinden om de wereld te voeden, terwijl we ook zorgen voor duurzame ontwikkeling en de biodiversiteit herstellen. Om deze crisis het hoofd te kunnen bieden moeten alle overheidsniveaus, ook steden en regio's, samen in actie komen. Naast het aanpakken van de klimaatverandering moet het beschermen van de biodiversiteit bovenaan op de agenda van de EU komen te staan. Het is nog niet te laat om een koolstofvrije wereld met een grote biodiversiteit veilig te stellen, maar dan moeten we wel de handen ineen slaan en investeringen doen die lokaal vruchten afwerpen".

Roby Biwer (LU/PSE), eerste vicevoorzitter van de commissie ENVE van het CvdR en rapporteur voor biodiversiteit : "De biodiversiteit moet worden beschouwd als het fundament van onze gezondheid en ons welzijn. De biodiversiteit ondersteunt het functioneren van de ecosystemen waarvan we afhankelijk zijn en vormt het milieu waarin we leven. Daarom moeten we de biodiversiteit beschermen en in harmonie met onze ecosystemen leren leven".

Biwer benadrukt dat de Europese kiezers begrijpen dat biodiversiteit en klimaatactie zeer nauw met elkaar verbonden zijn en haalde een Eurobarometer-enquête van 6 mei aan, waaruit blijkt dat "twee derde van de Europeanen het er volledig mee eens is dat de zorg voor de natuur van essentieel belang is om de klimaatverandering aan te pakken".

Het CvdR is betrokken bij de ontwikkeling van het wereldwijde en Europese beleidskader voor biodiversiteit na 2020. In de aanbevelingen die het CvdR in oktober 2018 heeft goedgekeurd, wordt er net als in het IPBES-rapport op aangedrongen dat de Europese steden en regio's duurzame entiteiten moeten worden die de natuur behouden, de biodiversiteit herstellen, ecosysteemdiensten in stand houden en uitbreiden en tegelijkertijd voorzien in de essentiële behoeften van hun bevolking. Het CvdR pleit voor de ontwikkeling van een ambitieuze, tijdgebonden, wetenschappelijk onderbouwde EU-strategie voor de periode na 2020 om de diversiteit en rijkdom aan leven op aarde te redden. Het dringt er ook op aan dat in het beleid van de EU en de VN expliciet wordt erkend dat lokale en regionale overheden een onmisbare rol toekomt bij het bevorderen van de biodiversiteit en dat steden en regio's de steun moeten krijgen die zij nodig hebben.

Het CvdR beveelt o.a. de volgende gerichte maatregelen aan: meer grensoverschrijdende groene infrastructuur en groene corridors, zodat dieren zich van de ene plaats naar de andere kunnen begeven; versterking van het vermogen van lokale en regionale overheden om invasieve soorten te bestrijden; een grotere rol voor gemeentelijke en regionale overheden bij de bestrijding van de handel in wilde dieren en planten; meer onderzoek naar manieren om de biodiversiteit in stedelijke gebieden te vergroten; en meer geld voor werkzaamheden ten behoeve van de biodiversiteit.

Contact:

Andrew Gardner

Tel. +32 473 843 981

andrew.gardner@cor.europa.eu

Delen :
 
Gerelateerd nieuws

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-GOING-LOCAL-WORKING-GROUP-ON-MULTIGOVERNANCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/EU-MUST-PRIORITISE-BIODIVERSITY-AND-CLIMATE-CHANGE-AS-UN-SOUNDS-ALARM.ASPX

Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
31.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/EU-MUST-PRIORITISE-BIODIVERSITY-AND-CLIMATE-CHANGE-AS-UN-SOUNDS-ALARM.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/EU-MUST-PRIORITISE-BIODIVERSITY-AND-CLIMATE-CHANGE-AS-UN-SOUNDS-ALARM.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/EU-TARGETS-FOR-WASTEWATER-TREATMENT-AND-AIR-QUALITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/EU-MUST-PRIORITISE-BIODIVERSITY-AND-CLIMATE-CHANGE-AS-UN-SOUNDS-ALARM.ASPX

Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
11.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-APRIL-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/EU-MUST-PRIORITISE-BIODIVERSITY-AND-CLIMATE-CHANGE-AS-UN-SOUNDS-ALARM.ASPX

Green Deal Funding Alert - April 2023
Green Deal Funding Alert - April 2023
28.04.2023