Klik hier voor een automatische vertaling van onderstaande tekst.
De EU mag de Bulgaarse en Griekse grensregio's en eilanden niet in de steek laten in de nieuwe migratiecrisis, waarschuwt CvdR-voorzitter Tzitzikostas.  
​Migratiecrisis op de agenda van de zitting van maart van het Europees Comité van de Regio's

Verklaring van de voorzitter van het Europees Comité van de Regio’s, Apostolos Tzitzikostas:

Tienduizenden migranten en vluchtelingen worden ertoe aangezet om Turkije te verlaten en bereiken Europa via de Europese grenzen van Griekenland en Bulgarije.

We begrijpen de humanitaire redenen die ertoe leiden dat duizenden hun huizen verlaten om aan oorlog en misbruik te ontsnappen; daarom mag de EU de Bulgaarse en Griekse grensgebieden en eilanden in deze nieuwe migratiecrisis niet in de steek laten.

De EU-burgers uit die gemeenschappen, die de afgelopen jaren al te lijden hadden onder de economische en sociale crisis, mogen zich niet alleen en in de steek gelaten voelen, juist nu ze de Europese solidariteit het hardst nodig hebben.

Deze nieuwe migratiegolven zijn geen Griekse of Bulgaarse nationale kwesties. Het zijn EU-aangelegenheden die alle Europese burgers uit alle lidstaten en alle regio's en steden in Europa aangaan.

Europa moet leren van zijn fouten uit het verleden en gecoördineerd, snel en concreet optreden om de lasten voor de lokale gemeenschappen te verlichten.

Ik ben verheugd dat de leiders van de EU vandaag aan de buitengrenzen van de EU aanwezig zijn. David Sassoli, voorzitter van het Europees Parlement, Charles Michel, voorzitter van de Europese Raad en Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie, brengen vandaag, samen met de Griekse premier Mitsotakis, een bezoek aan Evros, wat een krachtige boodschap van solidariteit is. Het is nu tijd voor actie en concrete maatregelen.

Daarom vraag ik de EU-instellingen en de lidstaten om op zes belangrijke prioritaire gebieden in te grijpen:

1) Ik roep de Europese Commissie op om meer personeel van Frontex en het Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken in te zetten in alle grensregio's en op alle eilanden. Grenswachten, personeel en deskundigen van de EU moeten de huidige druk op de nationale en regionale autoriteiten verlichten.

2) Ik vraag de EU-instellingen en de lidstaten om gerichte financiële steun van de EU toe te kennen aan de lokale en regionale overheden in de getroffen gebieden om de lasten ten gevolge van de migratiecrisis te verlichten.

3) Ik reken erop dat alle lidstaten hun verantwoordelijkheid nemen en de last van de migratiecrisis delen, wat nu meer dan ooit geboden is. Alleen door asielzoekers en vluchtelingen te verdelen over alle EU-landen kunnen we een antwoord geven op de kreet van de burgers om echte Europese solidariteit. Ik roep het huidige Kroatische EU-voorzitterschap en de voorzitter van de Raad van de EU op om onmiddellijk actie te ondernemen.

4) Ik verzoek de Europese Commissie haar beleid inzake overnameovereenkomsten met landen van herkomst van migranten te herzien. Zij moet alle haar ter beschikking staande middelen gebruiken, met inbegrip van de voorwaarden inzake ontwikkelingshulp en de onderhandelingen over handelsakkoorden, om ervoor te zorgen dat migranten die niet wettelijk gerechtigd zijn om in Europa te verblijven, naar hun land van herkomst worden teruggestuurd.

5) Ik roep de Europese instellingen op ervoor te zorgen dat de overeenkomst tussen de EU en Turkije volledig wordt nageleefd.

6) Ik roep de lidstaten van de EU op om snel overeenstemming te bereiken over de hervorming van de Dublinverordening, zoals reeds gevraagd door het Europees Parlement.

Als voorzitter van het Europees Comité van de Regio's en namens alle regionale en lokale overheden in de EU zal ik deze zeer ernstige kwestie op de agenda zetten van de zitting in maart.  

Woordvoerder van de voorzitter:

Michele Cercone

Tel. +32 (0)498 98 23 49

Michele.Cercone@cor.europa.eu

Delen :
 
Gerelateerd nieuws

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/LOCAL-AND-REGIONAL-AUTHORITIES-WILL-BE-KEY-TO-UKRAINE'S-RECONSTRUCTION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/EU-MUST-NOT-LEAVE-BULGARIAN-AND-GREEK-FRONTLINE-REGIONS-AND-ISLANDS-ALONE-IN-THE-NEW-MIGRATORY-CRISIS-WARNS-COR-PRESIDENT-.ASPX

Local and regional authorities will be key to Ukraine's reconstruction
Local and regional authorities will be key to Ukraine's reconstruction
26.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/ZELENSKYY-PLENARY-MAY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/EU-MUST-NOT-LEAVE-BULGARIAN-AND-GREEK-FRONTLINE-REGIONS-AND-ISLANDS-ALONE-IN-THE-NEW-MIGRATORY-CRISIS-WARNS-COR-PRESIDENT-.ASPX

President Zelenskyy to EU's cities and regions: "Thank you for your support!"
President Zelenskyy to EU's cities and regions: "Thank you for your support!"
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/COR-UNICEF-JOIN-FORCES-SUPPORT-INCLUSION-CHILDREN-UKRAINE-.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/EU-MUST-NOT-LEAVE-BULGARIAN-AND-GREEK-FRONTLINE-REGIONS-AND-ISLANDS-ALONE-IN-THE-NEW-MIGRATORY-CRISIS-WARNS-COR-PRESIDENT-.ASPX

European Committee of the Regions and UNICEF join forces to support the inclusion of children from Ukraine
European Committee of the Regions and UNICEF join forces to support the inclusion of children from Ukraine
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/EU-MUST-NOT-LEAVE-BULGARIAN-AND-GREEK-FRONTLINE-REGIONS-AND-ISLANDS-ALONE-IN-THE-NEW-MIGRATORY-CRISIS-WARNS-COR-PRESIDENT-.ASPX

Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/EU-MUST-NOT-LEAVE-BULGARIAN-AND-GREEK-FRONTLINE-REGIONS-AND-ISLANDS-ALONE-IN-THE-NEW-MIGRATORY-CRISIS-WARNS-COR-PRESIDENT-.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023