Klik hier voor een automatische vertaling van onderstaande tekst.
EU wil dat regio's en steden het voortouw nemen bij de opbouw van een slimmer, duurzamer Europa  

Wil de EU haar klimaatverplichtingen nakomen, een einde maken aan energiearmoede en duurzame groei stimuleren, dan moeten regio's en steden slimmer worden door hun samenwerking op te voeren en nieuwe technologieën beter te benutten. Dit was de boodschap die Markku Markkula, voorzitter van het Europees Comité van de Regio's, en Maroš Šefčovič, als vicevoorzitter van de Europese Commissie verantwoordelijk voor de energie-unie, vandaag tezamen in Brussel hebben afgegeven.

 

De conferentie op hoog niveau en het debat " Investeren in Europa: bouwen aan een coalitie van slimme steden en regio's ", werd door de twee EU-instellingen georganiseerd en bijgewoond door econoom Jeremy Rifkin. Het evenement vond plaats kort na de publicatie van het Tweede verslag over de stand van de energie-unie waarin werd bevestigd dat de EU goed op weg is naar het realiseren van haar energie- en klimaatdoelstellingen voor 2020.

 

Maroš Šefčovič , als vicevoorzitter van de Europese Commissie verantwoordelijk voor de energie-unie: " Steden en regio's staan voor tal van uitdagingen, van luchtverontreiniging tot verkeerscongestie. Maar steeds als ik een burgemeester of een regionale leider spreek, valt het me op hoe creatief en innovatief onze steden en regio's zijn bij het vinden van oplossingen voor deze uitdagingen. Oplossingen die op maat zijn gemaakt, maar wel andere steden in Europa kunnen inspireren om hun eigen oplossingen uit te werken. Hoe kun je een slimme stad of regio worden? Hoe kun je een goed project ontwerpen? Hoe kun je de noodzakelijke investeringen aantrekken? Voor veel lokale overheden zijn dit zeer praktische, maar tegelijkertijd ook zeer reële vragen. Ik ben ervan overtuigd dat de conferentie van vandaag extra antwoorden zal opleveren."

 

Diverse steden en regio's die op dit gebied vooroplopen, presenteerden hun eigen strategieën. Ze lieten zien dat beperking van het energieverbruik, investeringen in innovatie en digitalisering van hun economie hun gemeenschappen banen en milieuvoordelen hebben opgeleverd.

 

Onder verwijzing naar de toenemende kritiek op de EU stelde voorzitter Markku Markkula dat de uitrol van de energie-unie en de ontwikkeling van slimmere steden en regio's kunnen aantonen dat de EU haar burgers veel te bieden heeft. Voorzitter Markkula: "De EU heeft het juiste pad uitgestippeld om aan een duurzamere toekomst te werken, maar het zijn de regio's en steden die de resultaten moeten boeken. De vorderingen op het gebied van energie-efficiëntie, terugdringing van de CO 2 -uitstoot en het gebruik van duurzame energie zijn bemoedigend, maar er is nog een lange weg te gaan. We moeten de investeringskloof van 250 miljard euro overbruggen door EU-fondsen en particuliere investeringen op innovatie, nieuwe technologieën en nieuwe industrieën te richten. Iedere regio en stad in de EU moet haar verantwoordelijkheid nemen door haar eigen slimme strategie te ontwikkelen, de handen ineen te slaan, samen te werken met de particuliere sector en alle beschikbare middelen in te zetten om een betere toekomst op te bouwen. "De voorzitter van de EU-assemblee van lokale en regionale overheden zal zijn advies 'Overbruggen van de investeringskloof ' tijdens de zitting van het CvdR op 8 februari 2017 presenteren.

 

Econoom en maatschappijtheoreticus Jeremy Rifkin : "De derde industriële revolutie die moet leiden tot een slim Europa en het bijbehorende economische draaiboek worden momenteel ten uitvoer gelegd in de regio's van Hauts-de-France, de 23 gemeenten die samen de metropoolregio Rotterdam en Den Haag vormen en het Groothertogdom Luxemburg. Het Smart Europe-initiatief is de volgende stap op weg naar een eengemaakte, geïntegreerde continentale markt."

 

Aanvullende informatie

 

Voor meer informatie over de bijeenkomst, klik hier. Dit evenement kan met webstreaming live op internet worden gevolgd.

 

Slimme steden en gemeenschappen worden op grote schaal ondersteund via Horizon 2020, dat tot dusverre 250 miljoen EUR heeft uitgetrokken voor invloedrijke demonstratieprojecten op het gebied van slimme steden, waarbij circa 60 steden zijn betrokken en een hefboomeffect van 1 miljard EUR wordt verwacht. Deze projecten zijn toegespitst op rendabele smart city-oplossingen met een hoge repliceerbaarheid. Hierbij staat de ontwikkeling van innovatieve zakelijke modellen centraal.

 

Het Europees innovatiepartnerschap voor slimme steden en gemeenschappen (EIP-SCC) omvat meer dan 6000 vertegenwoordigers van steden, de industrie, het bedrijfsleven en de financiële sector en is opgericht om actief te ijveren voor de invoering van maatregelen op het gebied van energie, vervoer en informatie- en communicatietechnologie (ICT). Binnen de respectieve thematische clusters zijn gerichte initiatieven opgezet die de meest geëngageerde actoren moeten bijeenbrengen om te komen tot tastbare en reproduceerbare resultaten en de aanzet te geven tot grootschalige investeringen.

 

Voor het Tweede verslag over de stand van de energie-unie, klik hier. 2017 wordt het jaar waarin de energie-unie ten uitvoer moet worden gelegd, nadat in 2016 de kaderstrategie en concrete initiatieven van wetgevende en niet-wetgevende aard zijn vastgesteld, met name in het pakket "Schone energie voor alle Europeanen" dat op 30 november 2016 werd gepresenteerd.

 

Contactpersonen:

 

Jakub Adamowicz

+32 460 750 595

Jakub.Adamowicz@ec.europa.eu

 

David Crous

+32 470 881 037

David.Crous@cor.europa.eu

 

Delen :