Klik hier voor een automatische vertaling van onderstaande tekst.
Voorzitter van het Europees Parlement en vicevoorzitter van de Commissie bezinnen zich samen met lokale leiders op de toekomst van Europa  

De zitting van het Europees Comité van de Regio’s (CvdR) zal worden bijgewoond door de voorzitter van het Europees Parlement, Antonio Tajani, en de vicevoorzitter van de Europese Commissie voor banen, groei, investeringen en concurrentievermogen, Jyrki Katainen. Op de eerste dag van zijn plenaire zitting (11 mei) zal het Comité ook als eerste Europese instelling een formeel standpunt innemen ten aanzien van het EU-cohesiebeleid na 2020. Op de tweede dag (12 mei), wanneer ook begrotingscommissaris Oettinger aanwezig zal zijn, zal er verder worden gepraat over de toekomst van EU-investeringen in regio’s en steden.

Nadenken over de toekomst van Europa en het vertrouwen herstellen

De EU bevindt zich in een kritieke fase en wordt geconfronteerd met ongeziene uitdagingen en toenemend wantrouwen onder de bevolking. Als de twee Europese instellingen die in direct contact staan met de burgers, spelen het Europees Comité van de Regio’s en het Europees Parlement een sleutelrol in herstel van het vertrouwen van de burger en helpen zij een consensus te bereiken over de toekomst van de EU.

In het kader van de huidige bezinning op het verleden, het heden en de toekomst van Europa heeft het CvdR - de politieke assemblee van lokale en regionale overheden - een initiatief gelanceerd met als titelNadenken over Europa’, dat burgerdialogen onder leiding van leden en gemeentehuisdebatten omvat, evenals politieke debatten in regionale parlementen en lokale raden. Het doel is burgers een platform te geven om hun bezorgdheid en verwachtingen ten aanzien van Europa te uiten. Het Comité komt hiermee tegemoet aan een verzoek van de voorzitter van de Europese Raad, Donald Tusk, om op basis van wat er leeft in de steden en regio’s met aanbevelingen te komen voor het herstel van het vertrouwen in Europa.

De voorzitter en eerste vicevoorzitter van de Commissie hebben het Comité ook gevraagd om zijn mening te geven over het witboek over de toekomst van Europa. Met het oog hierop heeft het CvdR een resolutie opgesteld over dit witboek van de Commissie. In deze resolutie, die op de agenda van 12 mei staat, wordt vooral ingegaan op de cruciale rol die het cohesiebeleid van de EU speelt bij het dichten van de kloof tussen de burgers en Europa en bij het stimuleren van solidariteit.

Persconferentie: CvdR-voorzitter Markkula en EP-voorzitter Tajani, 11 mei, 16 uur

Lokale investeringen: welke toekomst voor de EU-begroting en het cohesiebeleid?

De Europese structuur- en investeringsfondsen zijn de belangrijkste investeringsinstrumenten van de EU en goed voor meer dan een derde van het totale EU-budget tot 2020. Maar hun rol staat na 2020 wellicht onder grote druk, als gevolg van de Brexit en het toenemend belang van andere EU-prioriteiten zoals defensie, veiligheid en migratie. Op 11 mei zullen de Europese steden en regio’s, in een advies van de hand van Michael Schneider (EVP/DE), hun voorstellen presenteren voor verbetering van het cohesiebeleid en vergroting van zijn bijdrage aan de doelstellingen van de EU. De volgende dag zal Europees commissaris voor begroting en personeelszaken, Günther Oettinger, een toespraak houden voor de leden van het CvdR voordat de resolutie van het Comité over het ontwerp van de jaarlijkse EU-begroting voor 2018 in stemming wordt gebracht.

Op de agenda staat ook een debat met de voorzitter van het Congres van lokale en regionale overheden van de Raad van Europa, Gudrun Mosler-Törnström, over mensenrechten, democratie, vrijheid en de rechtsstaat.

Andere adviezen op de agenda van de zitting:

Verbetering van de governance van het Europees semester: een gedragscode voor de inbreng van de lokale en regionale overheden

De financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie

Ondernemerschap op eilanden: bijdragen aan territoriale cohesie

Een nieuwe fase in het Europees beleid voor blauwe groei

Sociale innovatie als nieuw instrument voor het oppakken van maatschappelijke uitdagingen

Lokale en regionale dimensie van de bio-economie en de rol van steden en regio's

EU-uitbreidingsstrategie 2016-2017

Gezondheid in steden: een algemeen belang

Investeren in de jongeren van Europa

Praktische informatie:

Waar: Europees Parlement - József Antallgebouw (Zaal JAN 4Q2), Wiertzstraat 60, Brussel

Wanneer: 11 mei , 15-21 uur; 12 mei, 9-13 uur

Bekijk de agenda van de zitting en de vergaderstukken

• De zitting zal via webstreaming op de website van het CvdR te volgen zijn

Mediaprogramma van de zitting

Volg ons: @EU_CoR ; #CoRplenary

Contactpersonen:

PresseCdr@cor.europa.eu

Delen :
 
Gerelateerd nieuws

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/FUNDING-ZERO-UNEMPLOYMENT-PROJECTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/EU-PARLIAMENT-PRESIDENT-AND-COMMISSION-VICE-PRESIDENT-JOIN-LOCAL-LEADERS-TO-REFLECT-ON-THE-FUTURE-OF-EUROPE.ASPX

Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/EU-LONG-TERM-BUDGET-MUST-BE-IMPROVED-TO-TACKLE-CURRENT-AND-FUTURE-CHALLENGES-AND-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/EU-PARLIAMENT-PRESIDENT-AND-COMMISSION-VICE-PRESIDENT-JOIN-LOCAL-LEADERS-TO-REFLECT-ON-THE-FUTURE-OF-EUROPE.ASPX

EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/KIRUNA-DECLARATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/EU-PARLIAMENT-PRESIDENT-AND-COMMISSION-VICE-PRESIDENT-JOIN-LOCAL-LEADERS-TO-REFLECT-ON-THE-FUTURE-OF-EUROPE.ASPX

Kiruna declaration calls for more support to remote areas to achieve just transition
Kiruna declaration calls for more support to remote areas to achieve just transition
28.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/BUDGET-MUST-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/EU-PARLIAMENT-PRESIDENT-AND-COMMISSION-VICE-PRESIDENT-JOIN-LOCAL-LEADERS-TO-REFLECT-ON-THE-FUTURE-OF-EUROPE.ASPX

Het beleid en de begroting van de Europese Unie moeten cohesie bevorderen, en niet schaden.
Het beleid en de begroting van de Europese Unie moeten cohesie bevorderen, en niet schaden.
24.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/ASBESTOS-FREE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/EU-PARLIAMENT-PRESIDENT-AND-COMMISSION-VICE-PRESIDENT-JOIN-LOCAL-LEADERS-TO-REFLECT-ON-THE-FUTURE-OF-EUROPE.ASPX

Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
16.03.2023