Klik hier voor een automatische vertaling van onderstaande tekst.
Pakket schone energie voor de EU: regio's en steden moeten verder gaan dan de doelstellingen als Europa de klimaatafspraken van Parijs wil nakomen  
Voorzitter Lambertz: de nieuwe streefcijfers van de EU van 32 % hernieuwbare energie en 32,5 % meer energie-efficiëntie in 2030 zijn een stap vooruit maar er is een grote sprong nodig

Het Europees Comité van de Regio's (CvdR) heeft alle lokale en regionale overheden opgeroepen om nog meer inspanningen te leveren voor de overgang naar een koolstofarme economie, want het beschouwt de nieuwe streefcijfers van de EU voor 2030 slechts als minimum als Europa de klimaatdoelen van Parijs wil halen. Het CvdR – de EU-assemblee van lokale en regionale leiders – reageert daarmee op een besluit van de Europese Commissie, de EU-lidstaten en het Europees Parlement om nieuwe klimaat- en energiecijfers voor 2030 vast te stellen: een bindend minimum van 32 % hernieuwbare energie in de energiemix van de EU en 32,5 % meer energie-efficiëntie, die in 2023 nog verder kunnen worden verhoogd.

Voorzitter Karl-Heinz Lambertz: "De EU heeft het voortouw genomen in de mondiale strijd tegen de klimaatverandering en is begonnen om de in Parijs gedane beloften na te komen. Streefcijfers voor hernieuwbare energie en energie-efficiëntie zijn belangrijk voor de overgang naar duurzame energie in Europa. Door consumenten centraal te stellen in de energietransitie krijgen burgers, lokale overheden, kleine ondernemingen en coöperaties via een 'new deal' de kans om hun eigen hernieuwbare energie te produceren, te verbruiken en te verkopen, en zich te ontpoppen als actieve spelers op de energiemarkt. Toch vormen de nieuwe streefcijfers slechts een absoluut minimum en een kleine stap vooruit, terwijl er een grote sprong nodig is om te bereiken wat de regio's en steden willen: een koolstofneutrale wereld in 2050. De lokale en regionale overheden zullen dan ook altijd hoger blijven inzetten dan de energie- en klimaatdoelstellingen van de EU, zoals de bijna 8 000 steden en regio's laten zien die het Burgemeestersconvenant van de EU hebben ondertekend."

Cor Lamers (NL/EVP), burgemeester van Schiedam en voorzitter van de CvdR-commissie ENVE zei: "Het is een goede zaak dat het streefcijfer voor hernieuwbare energie voor 2030 is vastgelegd op 32 %. Maar met een cijfer van 32,5 % voor energie-efficiëntie dreigt het besparingspotentieel van de energietransitie te worden ondermijnd en daarmee de economische voordelen voor zowel producenten als consumenten. We herhalen onze oproep voor 40 % meer energie-efficiëntie in 2030 en verwachten van de Europese Commissie dat zij bij de verhoging in 2023 ook voor dit streefcijfer zal gaan. Wat de financiering betreft, blijven we scherp in de gaten houden of er in de volgende EU-begroting meer geld zal worden uitgetrokken voor klimaatactie op lokaal en regionaal niveau via directe programma's en financiële steuninstrumenten."

Andrew Cooper (UK/EA) , lid van de gemeenteraad van Kirklees en rapporteur van het CvdR-advies over Klimaatgovernance na 2020 merkte op: "Het aandeel hernieuwbare energie in de energiemix in 2030 zet de EU-verbintenissen in het kader van de overeenkomst van Parijs op de helling, maar de mogelijkheid om de streefcijfers in 2023 naar boven bij te stellen, is positief. Als het gaat over klimaatgovernance, zijn we tevreden met de nieuwe dialogen met meerdere belanghebbenden, maar willen we graag zwart op wit dat de lokale en regionale overheden zullen worden betrokken bij de formulering van de nationale energie- en klimaatplannen en dat de door hen geboekte resultaten zullen worden meegenomen in de nationale inventarisatierapporten."

Het CvdR zal een advies van raadslid Cooper over klimaatgovernance goedkeuren tijdens zijn zitting van 4 en 5 juli 2018 in het kader waarvan ook een debat op hoog niveau over het klimaat en het akkoord van Parijs wordt gehouden. Deelnemers aan dat debat zijn onder meer Miguel Arias Cañete , EU-commissaris voor Klimaatactie en Energie, Tomasz Chruszczow , toonaangevend klimaatvoorvechter, speciale gezant voor klimaatverandering van de Poolse regering en verantwoordelijke voor de COP24-onderhandelingen, Ashok Alexander Sridharan , burgemeester van Bonn (gaststad COP23) en voorzitter van de ICLEI, en Mariusz Skiba , locoburgemeester van Katowice, waar van 3 tot 14 december 2018 de COP24 zal plaatsvinden.

Vandaag organiseert het Europees Comité van de Regio's een technische briefing over de ten aanzien van het 'regelboek van Parijs' geboekte vooruitgang . Daaraan wordt onder andere deelgenomen door Tomasz Chruszczow en Yvon Slingenberg , directeur "Internationaal, Mainstreaming en Beleidscoördinatie" bij het DG Klimaatactie van de Europese Commissie.

Meer informatie

Het Europees Comité van de Regio's heeft met de volgende adviezen gereageerd op diverse aspecten van het Pakket schone energie:

Een 'new deal' voor energieconsumenten , rapporteur Michel Lebrun (BE/EVP), gemeenteraadslid van Viroinval (april 2016).

Governance van de energie-unie en schone energie , rapporteur Bruno Hranić (HR/EVP), burgemeester van Vidovec (juli 2017).

Energie-efficiëntie en gebouwen , rapporteur Michiel Rijsberman (NL/ALDE), lid van Gedeputeerde Staten van de provincie Flevoland (juli 2017).

Hernieuwbare energie en interne elektriciteitsmarkt , rapporteur Daiva Matonienė (LT/ECR), gemeenteraadslid van Šiauliai.

Verklaring van de Europese Commissie van 14 juni 2018 (alleen beschikbaar in het Engels). Europe leads the global clean energy transition: Commission welcomes ambitious agreement on further renewable energy development in the EU. Klik hier .

Verklaring van de Europese Commissie van 19 juni 2018 (alleen beschikbaar in het Engels). Energy efficiency first: Commission welcomes agreement on energy efficiency. Klik hier .

Persbericht van de Europese Commissie van 20 juni 2018 (alleen beschikbaar in het Engels). The Energy Union gets simplified, robust and transparent governance: Commission welcomes ambitious agreement. Klik hier .

Contactpersoon: David Crous Duran | david.crous@cor.europa.eu | +32 470 88 10 37

Delen :
 
Gerelateerd nieuws

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-GOING-LOCAL-WORKING-GROUP-ON-MULTIGOVERNANCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/EU-CLEAN-ENERGY-PACKAGE.ASPX

Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
31.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/EU-TARGETS-FOR-WASTEWATER-TREATMENT-AND-AIR-QUALITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/EU-CLEAN-ENERGY-PACKAGE.ASPX

Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
11.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/HG-22-DIGITAL-LOCAL-AND-CIRCULAR-SOLUTIONS-SUPPORTING-THE-ZERO-POLLUTION-AGENDA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/EU-CLEAN-ENERGY-PACKAGE.ASPX

Digital, local and circular solutions supporting the Zero Pollution agenda
Digital, local and circular solutions supporting the Zero Pollution agenda
20.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-JOIN-FORCES-TO-TACKLE-ENERGY-CRISIS-AND-PUSH-CLIMATE-AMBITION-FORWARD.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/EU-CLEAN-ENERGY-PACKAGE.ASPX

Cities and regions join forces to tackle the energy crisis and push the EU's climate ambition forward
Cities and regions join forces to tackle the energy crisis and push the EU's climate ambition forward
31.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/GREENING-OF-PEST-MANAGEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/EU-CLEAN-ENERGY-PACKAGE.ASPX

Lokale en regionale overheden vragen om een fonds voor de vergroening van plaagbestrijding
Lokale en regionale overheden vragen om een fonds voor de vergroening van plaagbestrijding
16.03.2023