Klik hier voor een automatische vertaling van onderstaande tekst.
Lokale en regionale leiders pleiten voor groen herstel en grotere klimaatambities ‎ in de aanloop naar COP26  

De leden van de commissie Milieu, Klimaatverandering en Energie (ENVE) van het Europees Comité van de Regio’s hebben in een virtuele vergadering besproken hoe kan worden gezorgd voor een groen en inclusief herstel van COVID-19 en voor grotere klimaatambities in de aanloop naar de VN-klimaattop in Glasgow van komende november. Tijdens de vergadering werden vier ontwerpadviezen gepresenteerd: Veilige en duurzame chemische stoffen voor een gifvrij milieu in Europese steden en regio’s, Een EU-strategie voor een geïntegreerd energiesysteem, Bescherming van het mariene milieu en Een ambitieuzere Europese klimaatdoelstelling voor 2030 in de aanloop naar de COP26 .

Bij de opening van de vergadering zei Juan ESPADAS (ES/PSE) , burgemeester van Sevilla en voorzitter van de ENVE-commissie van het CvdR en van de werkgroep Green Deal Going Local : “ In de aanloop naar COP26 moet de Europese Unie niet alleen het goede voorbeeld geven door klimaatdoelstellingen te formuleren om tegen 2050 klimaatneutraliteit te bereiken, maar ook met concrete oplossingen komen om lokale en regionale overheden naar behoren bij een en ander te betrekken. De Verklaring van Edinburgh over biodiversiteit laat zien dat dit een haalbare kaart is en ik hoop dat we wat Glasgow betreft tot een soortgelijke participatie van steden en regio’s zullen komen. Zonder lokale en regionale overheden is er geen klimaattransitie mogelijk en daarom moet hun rol ten volle in aanmerking worden genomen.”

Tijdens de vergadering vond ook een debat plaats over de vraag hoe een groen herstel na COVID-19 kan worden gewaarborgd, waarbij een uiteenzetting werd gehouden door Amaia BARREDO van de regering van Baskenland, die momenteel voorzitter is van Regions4 , het netwerk van regionale overheden voor duurzame ontwikkeling. Andere sprekers waren de Rotterdamse wethouder Arno BONTE , lid van ICLEI , en Eulalia RUBIO van het Jacques Delors-instituut .

De leden discussieerden over wereldwijde klimaatactie met EP-lid Maria SPYRAKI (EL/EVP) , covoorzitter van de interfractiegroep Klimaatverandering, biodiversiteit en duurzame ontwikkeling, James GRABERT , directeur Mitigatie en waarnemend directeur Communicatie en Engagement bij het UNFCCC , Kirsten DUNLOP , algemeen directeur van Climate-KIC , en Dimitrios ZEVGOLIS , adjunct-hoofd van de eenheid Internationale Betrekkingen en van de EU-delegatie bij het VN-klimaatverdrag, DG CLIMA , Europese Commissie.

De leden stemden voor de overeenkomst inzake nauwere samenwerking tussen het CvdR en DG ENER, waarin gezamenlijke maatregelen worden vastgesteld voor een succesvolle uitrol van de renovatiegolf.


De leden van de commissie ENVE bespraken de volgende vier ontwerpadviezen:

Een ambitieuzere Europese klimaatdoelstelling voor 2030 in de aanloop naar de COP26. Rapporteur Vincent CHAUVET (FR/RE) , burgemeester van Autun, zei: “ Mijn belangrijkste doel is een evenwicht te vinden tussen de ambitieuze EU-klimaatdoelstelling voor 2030 en wat de verschillende steden en regio’s vandaag kunnen doen. Maar dit is geen doel op zich – ik probeer vast te stellen wat er moet gebeuren om in heel Europa de aanzet tot een omslag te geven, dit “geheime ingrediënt” te exporteren en te vragen om een formele rol voor steden en regio’s en hun bijdragen aan de COP26.”

Energie voor een klimaatneutrale economie: een EU-strategie voor een geïntegreerd energiesysteem is de titel van een ontwerpadvies dat is opgesteld door Gunārs ANSIŅŠ (LV/RE) . Het gemeenteraadslid van Liepāja zei: “De EU-strategie voor een geïntegreerd energiesysteem is met name in de nasleep van de COVID-19-crisis cruciaal voor het economisch herstel van gemeenten en regio’s. De doelstelling “Energie-efficiëntie eerst” moet op lokaal en regionaal niveau worden vastgesteld. Evenzo kan systeemintegratie de energie-efficiëntie van gemeenten en regio’s helpen verbeteren, aangezien de beschikbare middelen dan worden gebruikt om op efficiëntere energietechnologieën over te schakelen.”

Adam STRUZIK (PL/EVP) is rapporteur voor het ontwerpadvies Veilige en duurzame chemische stoffen voor een gifvrij milieu in Europese steden en regio’s. De voorzitter van het provinciebestuur van Mazovië zei: “De duurzaamheidsstrategie inzake chemische stoffen is een belangrijk onderdeel van een economisch beleid dat op groene oplossingen is gebaseerd. De regio’s en de samenleving zien uit naar de effecten van de tenuitvoerlegging van deze strategie. In dit advies willen we de rol van de regio’s bij deze tenuitvoerlegging belichten door de nadruk te leggen op de gezondheid van de inwoners en het milieu. De strategie is een kans om het concurrentievermogen door innovatie te verbeteren.”

Emma NOHREN (SE/Groenen) , rapporteur voor het ontwerpadvies van het CvdR over Bescherming van het mariene milieu , zei: ”Als we niet zorgen voor de oceanen, richten we onze planeet te gronde. We hebben al kostbare tijd verloren en zijn er niet in geslaagd een goede milieutoestand in de EU-zeeën te bereiken. Nu is het tijd voor actie! Benutting van het enorme potentieel van gemeenten en regio’s in de EU kan het pad effenen voor daadkrachtige maatregelen om onze zeeën te herstellen.

Meer informatie:

Green Deal Going Local  is een nieuw initiatief van het CvdR dat tot doel heeft steden en regio’s centraal te stellen in de Europese Green Deal en ervoor te zorgen dat zowel de EU-strategie voor duurzame groei als de herstelplannen voor de periode na COVID-19 zich vertalen in rechtstreekse financiering voor steden en regio’s en concrete projecten voor elk gebied. Green Deal Going Local is op 15 juni 2020 van start gegaan met de oprichting van een werkgroep van het CvdR. Green Deal Going Local bevat een onlinekaart met 200 beste praktijken om als inspiratie te dienen en om vaart te zetten achter dit beleid.

Contact:

David Crous

32 (0) 470 88 10 37

david.crous@cor.europa.eu

Delen :
 
Gerelateerd nieuws

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/EU-ORGANIC-AWARD-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/ENVE-MEETING.ASPX

Burgenland, Vienna and Idanha-a-Nova (Portugal) honoured by EU Organic Awards 2023
Burgenland, Vienna and Idanha-a-Nova (Portugal) honoured by EU Organic Awards 2023
25.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/CP90-REACTION-SOTEU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/ENVE-MEETING.ASPX

State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
13.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-AUGUST-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/ENVE-MEETING.ASPX

Green Deal Funding Alert - August 2023
Green Deal Funding Alert - August 2023
31.08.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/CP83-PRESIDENT-VASCO-ALVES-CORDEIRO-MEETS-UN-SECRETARY-GENERAL-ANTONIO-GUTERRES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/ENVE-MEETING.ASPX

President Vasco Alves Cordeiro meets UN Secretary-General António Guterres to discuss regions' and cities' contribution to the Sustainable Development Goals
President Vasco Alves Cordeiro meets UN Secretary-General António Guterres to discuss regions' and cities' contribution to the Sustainable Development Goals
18.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/REFORM-EU-ELECTRICITY-MARKET-BOOSTING-ENERGY-TRANSITION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/ENVE-MEETING.ASPX

Reform of the EU electricity market: Local action for boosting the energy transition
Reform of the EU electricity market: Local action for boosting the energy transition
06.07.2023