Klik hier voor een automatische vertaling van onderstaande tekst.
Wat zijn de meest ondernemende regio's en steden in Europa?  

Wil uw regio graag de prijs “Ondernemende regio van Europa” (ORE) winnen voor haar ambitieuze en opvallende strategie ter ondersteuning van ondernemers en kleine en middelgrote bedrijven? Wacht dan niet te lang, want inschrijven kan nog maar tot en met 7 april 2017

Het CvdR selecteert en beloont elk jaar drie EU-regio's met een bijzondere en innovatieve strategie voor het bedrijfsleven, ongeacht hun omvang, welvaartsniveau en bevoegdheden. De drie regio's of steden met de meest vooruitziende en veelbelovende visie en een geloofwaardig plan voor de tenuitvoerlegging, mogen zich een jaar lang "Europese Ondernemende Regio" (EOR) noemen.

 

Wie kunnen er meedoen?

Alle gebieden in de EU op subnationaal niveau die beschikken over politieke bevoegdheden en in staat zijn een integrale visie op ondernemerschap in praktijk te brengen. In het kader van het ORE-project wordt "regio" in de meest brede zin van het woord gedefinieerd. Hieronder vallen bijv. gemeenschappen, autonome gemeenschappen, departementen, Länder, provincies, graafschappen, hoofdstedelijke gebieden, grote steden en ook grensoverschrijdende gebieden met rechtspersoonlijkheid, zoals EGTS en Euroregio's.

 

Hoe kan worden ingeschreven?

Het volgende dient te worden opgestuurd:

een inschrijvingsformulier, vergezeld van een factsheet met gegevens over de deelnemende regio, een overzicht van haar beleidsvisie en een beschrijving van het voorziene governancemechanisme ter waarborging van een efficiënte uitvoering van de EOR-acties, alsmede een actieplan en een communicatieplan;

een verklaring inzake politieke bereidheid waaruit blijkt dat de EOR-strategie van de regio wordt gesteund door de politiek verantwoordelijken (bijv. het regionale parlement, de regionale regering of andere bevoegde politieke organen). Het inschrijvingsformulier kan worden gedownload van de EOR-webpagina.

 

Beoordelingscriteria

De resultaten worden op grond van de volgende criteria beoordeeld:

Beleidsvisie en engagement

Multilevel governance, partnerschap en samenwerking

Levering

Mededeling

 

Wat gebeurt er hierna?

Tijdens de prijsuitreiking in juli 2017 worden de winnaars van de ORE-prijs 2018 bekendgemaakt. De uitvoering van de bekroonde regionale strategieën zal worden gemonitord gedurende het jaar waarvoor de onderscheiding door de EOR-jury is toegekend. De jury bestaat uit leden van het CvdR en vertegenwoordigers van de EU-instellingen en de sociale partners. Aan het einde van het jaar bezoekt de jury de bekroonde gebieden om zich op de hoogte te stellen van de geboekte vorderingen en om hen een blik van buitenaf aan te reiken op hun beleid. De voornaamste resultaten van de EOR 2018-prijswinnaars zullen tevens worden gedeeld en besproken met regionale en lokale overheden via het EOR-netwerk.

 

De uiterste termijn voor inschrijving is 7 april 2017 . Het aanmeldingsformulier en verdere informatie zijn te vinden op de EER-website.

Delen :
 
Gerelateerd nieuws

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/ASBESTOS-FREE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/EER_AWARD_2017.ASPX

Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/STRONG-COHESION-POLICY-UNITED-FAIRER-FUTURE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/EER_AWARD_2017.ASPX

Only a strong Cohesion Policy can ensure a united and fairer future to the EU
Only a strong Cohesion Policy can ensure a united and fairer future to the EU
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/HG-11-CORDEIRO-NUEVA-ECONOMIA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/EER_AWARD_2017.ASPX

"If Cohesion policy is in danger, the European Union is in danger", says President Cordeiro in Madrid
"If Cohesion policy is in danger, the European Union is in danger", says President Cordeiro in Madrid
02.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/COTER-16-FEB-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/EER_AWARD_2017.ASPX

President Vasco Alves Cordeiro and COTER Chair Emil Boc will lead the work to defend the future of cohesion policy for all European regions
President Vasco Alves Cordeiro and COTER Chair Emil Boc will lead the work to defend the future of cohesion policy for all European regions
16.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/OVER-CENTRALISED-RECOVERY-PLANS-RISK-INCREASING-DISPARITIES-BETWEEN-TERRITORIES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/EER_AWARD_2017.ASPX

Al te gecentraliseerde herstelplannen dreigen de verschillen tussen gebieden te vergroten
Al te gecentraliseerde herstelplannen dreigen de verschillen tussen gebieden te vergroten
09.02.2023