Klik hier voor een automatische vertaling van onderstaande tekst.
Commissaris Oettinger verdedigt begrotingsvoorstellen EU tijdens zitting van het Comité van de Regio's  

Op 16 en 17 mei zullen de leden van het Comité van de Regio's (CvdR) hun bezorgdheid uiten over de verreikende voorstellen van de Europese Commissie om na 2020 minder middelen uit te trekken voor regionale ontwikkeling, en zullen zij na een jaar van raadplegingen, enquêtes en studies met medewerking van lokale en regionale overheden een standpunt ten aanzien van de terugtrekking van het VK uit de EU innemen. De leden van het CvdR zullen ook nagaan hoe het cultuurbeleid de Europese identiteit kan versterken.

Volg de hele zitting live in alle talen van de EU

Langetermijnbegroting van de EU: wat zijn de gevolgen voor regio's en steden? (16 mei)

Günther Oettinger, EU-commissaris voor Begroting en Personeelszaken, zal de begrotingsvoorstellen van de EU voor de periode 2021-2027, die op 2 mei gepubliceerd zijn, en de mogelijke gevolgen ervan voor regio's en steden bespreken. De voorstellen behelzen o.a. bezuinigingen op het gebied van het cohesiebeleid van de EU, die gevolgen zullen hebben voor de toekomstige EU-financiering voor regio's en steden – een kwestie die al door het Comité aan de orde is gesteld. Naar verwachting zal het debat zich toespitsen op de voorgestelde bezuinigingen op de middelen voor regionale ontwikkeling – via het cohesiebeleid – maar daarnaast zal waarschijnlijk ook worden ingegaan op de verlaging van de financiering voor landbouwers en de koppelingen met de rechtsstaat en het nationale economische beleid.

Om 16.30 uur vindt in de luisterzaal van het Karel de Grote-gebouw van de Europese Commissie in Brussel een persconferentie plaats met EU-commissaris Oettinger en CvdR-voorzitter Lambertz.

Resolutie over de brexit (17 mei)

Het CvdR zal een resolutie over de terugtreding van het VK uit de Europese Unie aannemen waarin aandacht zal worden besteed aan de gevolgen voor de lokale en regionale overheden, aan de maatregelen die nodig zijn om de gevolgen van de brexit tot een minimum te beperken en aan de toekomstige betrekkingen tussen het VK en de EU. In de resolutie zal worden benadrukt hoe belangrijk het is voor lokale en regionale overheden om een harde grens in Ierland te voorkomen en zal o.a. worden ingegaan op de rol van staatssteun, het cohesiebeleid en het gemeenschappelijk landbouwbeleid. Er zal ook aandacht worden besteed aan samenwerking via mechanismen zoals macroregionale strategieën en Europese groeperingen voor territoriale samenwerking (EGTS), alsook aan samenwerking op het gebied van onderwijs, cultuur, onderzoek, innovatie en veiligheid, grens- en migratiebeheer.

De resolutie bouwt voort op een eerder standpunt dat het CvdR in maart 2017 heeft ingenomen, na een toespraak van en een debat met de hoofdonderhandelaar van de EU, EU-commissaris Michel Barnier. De afgelopen 14 maanden heeft het CvdR diverse enquêtes gehouden onder zijn leden, lokale en regionale overheden en lokale Kamers van Koophandel, en heeft het een studie naar de gevolgen van de brexit voor de regionale economieën laten uitvoeren. De fractievoorzitters van het CvdR zullen op 22 en 23 mei afreizen naar Ierland om daar de gemengde commissie EU-aangelegenheden van het Ierse parlement te spreken, en naar Noord-Ierland om de vereniging van lokale overheden te ontmoeten.

Cultuur en Europese identiteit (17 mei)

De vraag hoe het cultuurbeleid de Europese identiteit kan versterken zal centraal staan in een debat met Tibor Navracsics, EU-commissaris voor Onderwijs, Cultuur, Jeugd en Sport, Luca Jahier, de pas verkozen voorzitter van het Europees Economisch en Sociaal Comité, en Petra Kammerevert (DE/S&D), voorzitter van de Commissie cultuur en onderwijs van het Europees Parlement.

Diezelfde dag zal het CvdR zijn standpunt uiteenzetten over de vraag hoe de Europese identiteit kan worden versterkt door middel van onderwijs en cultuur, in het kader van een advies van Tanya Hristova (BG/EVP), burgemeester van Gabrovo en hoofd van de Bulgaarse delegatie van het CvdR. Het CvdR zal cultureel erfgoed ook beschouwen als een strategische hulpbron voor meer samenhangende en duurzame regio's in de EU, op basis van aanbevelingen van Babette Winter (DE/PSE), staatssecretaris van Europa en Cultuur van de deelstaat Thüringen. 2018 is het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed.

Gasleidingen die de interne markt van de EU binnenkomen (16 mei)

De leden van het CvdR zullen stemmen over een advies dat door Mauro D'Attis (IT/EVP), lid van de gemeenteraad van Roccafiorita (Messina) en nieuwgekozen lid van het Italiaanse parlement, is opgesteld in reactie op het voorstel van de Europese Commissie om de gemeenschappelijke EU-gasregelgeving uit te breiden tot importpijpleidingen. Doel is dat alle gaspijpleidingen die de EU vanuit derde landen binnenkomen volledig in overeenstemming zijn met de bestaande EU-regels, met inbegrip van transparantie-eisen, eerlijke tarieven en een behoorlijke scheiding van de toeleveringsketen van productie tot distributie. De rapporteur van het CvdR, D'Attis, zal erop aandringen dat de EU haar eigen invoer veilig stelt en buitensporige afhankelijkheid, misbruik door leveranciers en risico's voor lokale gemeenschappen vermijdt.

Andere adviezen op de agenda van de zitting:

• Plannen voor één specifiek EU-fonds na 2020: het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij. Rapporteur: Alberto Nuñez Feijoo (ES/EVP), regiopresident van Galicië

• “Tussentijdse evaluatie van de EU-bosstrategie”. Rapporteur: Ossi Martikainen (FI/ALDE), raadslid van Lapinlahti.

• "Kwaliteit van voor menselijke consumptie bestemd water". Rapporteur: Mark Weinmeister (DE/EVP), staatssecretaris van Europese Zaken, deelstaat Hesse.

• "Versterking van innovatie in de Europese regio's": Rapporteur: Mikel Irujo Amezaga (ES/EA), regering van Navarra.

• "Herziening van het Uniemechanisme voor civiele bescherming": Rapporteur: Adam Banaszak (PL/ECR), vicevoorzitter van het regioparlement van Kujawië-Pommeren.

Praktische informatie:

Waar : Karel de Grotegebouw – Hemicycle (grote vergaderzaal), Europese Commissie

Wanneer : 16 mei 15.00-21.00 uur; 17 mei 9.00-13.00 uur

• Bekijk de agenda van de zitting & de vergaderstukken

• Bekijk de zitting via webstreaming op de website van het CvdR

Mediaprogramma van de zitting

Contact: PresseCdr@cor.europa.eu

Delen :
 
Gerelateerd nieuws

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/PRESIDENT-CORDEIRO-CALLS-FOR-A-EUROPEAN-PARTNERSHIP-PACT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/COMMISSIONER-OETTINGER-TO-DEFEND-EU-BUDGET-PROPOSAL.ASPX

President Cordeiro calls for a European Partnership Pact to make Cohesion Policy simpler and more flexible in the future
President Cordeiro calls for a European Partnership Pact to make Cohesion Policy simpler and more flexible in the future
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/COTER-MEETING-26-SEPT-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/COMMISSIONER-OETTINGER-TO-DEFEND-EU-BUDGET-PROPOSAL.ASPX

Europe needs a stronger and reformed Cohesion Policy to be fit for the future, regions and cities say
Europe needs a stronger and reformed Cohesion Policy to be fit for the future, regions and cities say
26.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/REGIONS-DEMAND-STRONGER-SUPPORT-AND-BETTER-RULES-TO-REINFORCE-COHESION-AND-CROSS-BORDER-COOPERATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/COMMISSIONER-OETTINGER-TO-DEFEND-EU-BUDGET-PROPOSAL.ASPX

Regions demand stronger support and better rules to reinforce cohesion and cross-border cooperation with neighbouring countries
Regions demand stronger support and better rules to reinforce cohesion and cross-border cooperation with neighbouring countries
26.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/CP90-REACTION-SOTEU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/COMMISSIONER-OETTINGER-TO-DEFEND-EU-BUDGET-PROPOSAL.ASPX

State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
13.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/INTERVIEW-WITH-CEES-LOGGEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/COMMISSIONER-OETTINGER-TO-DEFEND-EU-BUDGET-PROPOSAL.ASPX

Interview with Cees Loggen - President of the Conference of Peripheral Maritime Regions CPMR - CRPM
Interview with Cees Loggen - President of the Conference of Peripheral Maritime Regions CPMR - CRPM
11.07.2023