Klik hier voor een automatische vertaling van onderstaande tekst.
# CohesionAlliance streeft naar samenwerking met EP-leden voor een sterk cohesiebeleid 2021-27  
Vooraanstaande leden van COTER en REGI bespraken met territoriale en sectorale verenigingen de risico's en kansen in het overleg tussen het Europees Parlement en de Raad.

Geplande bezuinigingen en centralisatie dreigen in 2021-2027 nog steeds het vermogen van de Europese structuur- en investeringsfondsen (ESI) om de ongelijkheden te verkleinen en om duurzame en inclusieve groei over de hele EU te verspreiden, in gevaar te brengen. De partners van de #CohesionAlliance - een EU-brede alliantie voor een sterk cohesiebeleid na 2020 - hebben in een debat met recent benoemde leden van het Europees Parlement, gehouden op 10 juli in het Europees Comité van de Regio's (CvdR), besproken hoe dergelijke risico's kunnen worden ondervangen.

"De Europese verkiezingen hebben het nieuwe Europees Parlement duidelijk de opdracht gegeven om Europa dichter bij de behoeften van de burgers te brengen. Het cohesiebeleid is een uniek en krachtig instrument om dit te bereiken door alle relevante actoren in elke Europese regio hierbij te betrekken. Samen moeten we dit beleid beschermen en verbeteren en voorkomen dat het fungeert als kasreserve voor op het laatste moment gesloten achterkamertjesdeals over de toekomstige EU-begroting ", zei de CvdR-voorzitter, Karl-Heinz Lambertz, die de pas benoemde voorzitter van de Commissie regionale ontwikkeling (REGI) van het Europees Parlement, Younous Omarjee, verwelkomde als nieuw lid van de #CohesionAlliance.

De heer Omarjee staat volledig achter de prioriteiten van de Alliantie, waaronder de sleutelrol van territoriale cohesie, de afschaffing van macro-economische voorwaarden, vereenvoudiging van de regels en het partnerschapsbeginsel voor een inclusief beheer van investeringsplannen. “ We moeten samen strijden tegen elke bezuiniging op het cohesiebeleid van de EU in de volgende langetermijnbegroting", zei hij, eraan toevoegend dat "sinds de invoering van de bezuinigingsplannen tijdens de financiële crisis, de regionale en lokale overheden vaak nieuwe verantwoordelijkheden en taken hebben gekregen, terwijl ze te maken hebben met nieuwe uitdagingen, variërend van klimaatverandering tot armoede . We moeten zorgen voor adequate steun van de EU aan de regio’s.”

De vicevoorzitter van Nouvelle-Aquitaine en voorzitter van de CvdR-commissie Territoriale Samenhang en EU-begroting (COTER), Isabelle Boudineau (PSE/FR), benadrukte dit: " Steden en regio's zijn actoren en geen toeschouwers in de verandering die Europa nodig heeft om het hoofd te bieden aan belangrijke uitdagingen zoals de klimaatverandering en de sociale en territoriale ongelijkheid . De mensen in Europa, met name op het platteland, hebben de indruk dat ze vergeten worden. Als we aan de verwachtingen van onze burgers willen voldoen, moeten we het Europese cohesiebeleid versterken. Voor lokale en regionale overheden is dit het belangrijkste investerings- en solidariteitsinstrument om een rechtvaardige overgang voor onze burgers te ondersteunen. Met deze Alliantie zijn we erin geslaagd om belangrijke overwinningen te behalen, zoals het waarborgen van het cohesiebeleid voor alle Europese regio's. Wij zetten ons werk voort om ervoor te zorgen dat steden en regio's ten volle worden betrokken bij de uitwerking van een nieuwe politieke agenda op basis van de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling en een krachtig cohesiebeleid om deze gestalte te geven .”

De afgelopen twee jaar is de Alliantie uitgegroeid tot het eerste communicatieplatform dat alle bij het cohesiebeleid betrokken partijen, zowel uit de particuliere als uit de publieke sector, bijeenbrengt. Ze is erop gericht hun een stem te geven in de besluitvorming van de EU en tegelijkertijd het publiek te informeren en te doordringen van de inzet van Europa om de ongelijkheden te verkleinen.

De impact van deze actie werd benadrukt door de gezant van de deelstaat Saksen-Anhalt bij de federale regering en voorzitter van de EVP-fractie van het CvdR, Michael Schneider (EVP/DE), een van de initiatiefnemers: " Ik heb er alle vertrouwen in dat de Cohesion Alliance, die steeds dynamischer wordt, van grote invloed zal zijn op de uiteindelijke vormgeving van het toekomstige cohesiebeleid . Dit blijkt nu al uit het standpunt van het Europees Parlement, dat de belangrijkste eisen van onze steden en regio's weerspiegelt.

Tijdens het evenement hebben vertegenwoordigers van de overheid, maatschappelijke en bedrijfsorganisaties gewezen op het effect van het cohesiebeleid op uiteenlopende gebieden, variërend van jeugdbeleid tot steun voor het midden- en kleinbedrijf, klimaatverandering en sociale integratie.

De "trialogen" tussen het Europees Parlement, de Commissie en de Raad over de wetgevingsvoorstellen voor het toekomstige cohesiebeleid zullen naar verwachting in oktober opnieuw van start gaan, zodat de desbetreffende verordeningen eind 2019 definitief kunnen worden goedgekeurd.

Informatie voor journalisten/redacteurs

De #CohesionAlliance is een coalitie van al degenen die vinden dat het EU-cohesiebeleid ook in de toekomst een van de pijlers van de EU moet blijven. Als gevolg van de brexit, en ook omdat de EU nieuwe prioriteiten zoals defensie, veiligheid en controle aan de buitengrenzen moet financieren, dreigen de financiële toewijzingen voor het cohesiebeleid lager uit te vallen in de volgende langetermijnbegroting van de EU – het meerjarig financieel kader – waarin de uitgavenplafonds van de EU voor de periode na 2020 worden vastgelegd. Om de aandacht te vestigen op de cruciale functie van het cohesiebeleid is in oktober 2017 de #CohesionAlliance in het leven geroepen door de belangrijkste verenigingen van regio's en steden — de Association of European Border Regions (AEBR), de Assembly of European Regions (AER), de Conference of European Regional Legislative Assemblies (CALRE), de Council of European Municipalities and Regions (CEMR), de Conference of Peripheral Maritime Regions of Europe (CPMR) en EUROCITIES — en het Europees Comité van de Regio’s. De alliantie wil dat het cohesiebeleid in de EU-begroting voor na 2020 sterker, doeltreffender en zichtbaarder en toegankelijk voor elke EU-regio wordt. Sinds haar oprichting is de verklaring van de alliantie ondertekend door meer dan 12 000 personen, 121 regio's, 135 steden en districten, 50 verenigingen van regionale en lokale overheden, 40 leden van het Europees Parlement en 35 sectorale verenigingen van de EU. Nationale, regionale en lokale overheden, kleine en middelgrote ondernemingen, ngo's, scholen, universiteiten en culturele organisaties: iedereen die gelooft in het EU-cohesiebeleid kan zich bij de #CohesionAlliance aansluiten door deze verklaring te ondertekenen.

Contactpersoon:

Pierluigi Boda

Tel: +32 2 282 2461

Mobile: +32 473 85 17 43

pierluigi.boda@cor.europa.eu

Delen :
 
Gerelateerd nieuws

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/EU-LONG-TERM-BUDGET-MUST-BE-IMPROVED-TO-TACKLE-CURRENT-AND-FUTURE-CHALLENGES-AND-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/COHESIONALLIANCE-SEEKS-COOPERATION-WITH-MEPS-TO-SECURE-STRONG-COHESION-POLICY-2021-27.ASPX

EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/EUROPEAN-POLICIES-FIGHT-SOCIAL-TERRITORIAL-DISPARITIES-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/COHESIONALLIANCE-SEEKS-COOPERATION-WITH-MEPS-TO-SECURE-STRONG-COHESION-POLICY-2021-27.ASPX

All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/COHESIONALLIANCE-SEEKS-COOPERATION-WITH-MEPS-TO-SECURE-STRONG-COHESION-POLICY-2021-27.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/COHESIONALLIANCE-SEEKS-COOPERATION-WITH-MEPS-TO-SECURE-STRONG-COHESION-POLICY-2021-27.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/HIGH-LEVEL-GROUP-ON-THE-FUTURE-OF-COHESION-POLICY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/COHESIONALLIANCE-SEEKS-COOPERATION-WITH-MEPS-TO-SECURE-STRONG-COHESION-POLICY-2021-27.ASPX

President Cordeiro brings the voice of EU regions and cities in the High-Level Group on the Future of Cohesion Policy
President Cordeiro brings the voice of EU regions and cities in the High-Level Group on the Future of Cohesion Policy
23.05.2023