Klik hier voor een automatische vertaling van onderstaande tekst.
Cohesie, concurrentievermogen, convergentie: Portugals premier vraagt om meer middelen en regionale investeringen voor Europa  

De premier van Portugal, Antonio Costa, sloot zich aan bij honderden lokale en regionale leiders in een discussie over de toekomst van Europa. Tijdens het debat met het Europees Comité van de Regio's (CvdR) zei de minister-president dat Europa zijn koers dringend moet verleggen om de mondiale concurrentie het hoofd te bieden door de regionale verschillen aan te pakken, de bijdragen van de lidstaten aan de EU-begroting te verhogen, de regionale investeringen op te trekken en elk bestuursniveau bij het beleid te betrekken.

Volgens de premier moet de EU voorrang verlenen aan sociale cohesie en convergentie tussen regio's en steden. Premier Costa, een voormalig lid van het CvdR, riep op tot een verhoging van de EU-begroting en zei dat 1% van het BNI niet genoeg was: "In een geglobaliseerde wereld heeft Europa meer cohesie en een meer concurrerende economie nodig. Om nieuwe vraagstukken het hoofd te bieden, mogen we de fundamenten van onze Unie, zoals het gemeenschappelijk landbouwbeleid of het cohesiebeleid, niet verzwakken. We hebben de ambitie en we hebben het beleid. Als we een sterkere Unie willen die beter bestand is tegen crises en beter voorbereid is op nieuwe uitdagingen, dan moeten we een Unie met meer middelen hebben.”

Tijdens het debat in de plenaire vergadering sloot de voorzitter van het CvdR, Karl-Heinz Lambertz, zich hierbij aan en zei: "We hebben allemaal de taak om Europa weer op weg te helpen naar evenwichtige economische groei. Sociale, economische en territoriale cohesie is het dna van onze Unie, maar we hebben meer regionale investeringen en investeringen in het platteland nodig. De volgende begroting van de EU zal Europa’s bestemming bepalen; daarom moeten de lidstaten de financiële middelen van regio's en steden versterken, niet verminderen, om banen te scheppen en de Europese integratie te verdiepen.”

Met het Europees Comité van de Regio's en samen met territoriale verenigingen die zich inzetten voor regionale EU-investeringen in de volgende EU-begroting door middel van de EU-brede #CohesionAlliance heeft premier Costa ook gepleit voor een krachtig cohesiebeleid. “Met het cohesiebeleid heeft Europa elk dorp, elke grote en kleine stad en elke Europese straat bereikt”, zei hij. “Daarom kan en mag cohesie niet de sluitpost zijn in het volgende meerjarig financieel kader.”

Tijdens het debat betuigden de leden van het Europees Comité van de Regio's, de EU-assemblee van lokale en regionale leiders, hun steun aan het standpunt van de premier. Ook zij verklaarden te beseffen dat de Europese economie vernieuwd moet worden aan de hand van meer territoriale cohesie, infrastructuur en ecologische duurzaamheid. Daarom moet volgens hen de EU meer aandacht besteden aan de rol en impact van de lokale en regionale overheden, die niet alleen tot taak hebben de regionale economieën te stimuleren, maar ook de zorgen te verwoorden van de kiezers en de gemeenschappen achter het EU-beleid te verenigen.

De Portugese premier voegde hieraan toe dat de Europese Monetaire Unie dringend moet worden voltooid: "De structurele zwakheden van de eurozone blijven onopgelost. Zolang de Economische en Monetaire Unie onvoltooid is, dreigt het gevaar van verdere crises. Daarom heb ik gepleit voor een begroting voor de eurozone op basis van eigen middelen.”

***

Achtergrondinformatie:

Het debat is een bijdrage aan het initiatief Nadenken over Europa van het Comité. In dat kader houden zijn leden honderden burgerdebatten in heel Europa, waarvan de inhoud zal uitmonden in een verslag dat later dit jaar aan de Europese Raad zal worden voorgelegd.

Om een sterk cohesiebeleid voor alle regio's en steden na 2020 kracht bij te zetten, heeft het Comité samen met toonaangevende territoriale verenigingen van de EU de #CohesionAlliance gevormd: een basisbeweging die openstaat voor iedereen die vindt dat het EU-cohesiebeleid een pijler van de toekomst van de EU moet blijven. Sinds de alliantie in oktober vorig jaar van start ging, trekt zij elke dag weer nieuwe ondertekenaars aan, waaronder regionale en lokale overheden, EP-leden, bedrijfsverenigingen, academische instellingen, vakbonden en denktanks.

Het debat kan opnieuw worden bekeken op EbS. Foto’s kunnen gratis worden gedownload.

Contact:
Andrew Gardner

Tel. +32 473 843 981
andrew.gardner@cor.europa.eu

Delen :