Klik hier voor een automatische vertaling van onderstaande tekst.
#Cohesion Alliance in aanloop naar Europese top: regio’s en steden betrekken bij de voorbereiding van COVID-19-herstelplannen en “vaccinkloof” in Europa voorkomen  

Aan de vooravond van de bijeenkomst van de Europese Raad roept de #Cohesion Alliance – een EU-brede alliantie van 12 000 ondertekenaars die pleit voor een sterker cohesiebeleid na 2020 – de lidstaten op om samen te werken met lokale en regionale overheden bij de vaststelling, de uitvoering en het beheer van de nationale plannen voor herstel en veerkracht. De alliantie dringt er ook bij de nationale parlementen op aan het besluit over de eigen middelen zo spoedig mogelijk te ratificeren, zodat de Europese Commissie tot 750 miljard EUR op de kapitaalmarkten kan ophalen om de negatieve gevolgen van de COVID-19-crisis aan te pakken. Bovendien waarschuwt de alliantie de EU-leiders voor het risico van een “ieder voor zich”-aanpak waar het aankomt op vaccins, die de ongelijkheden tussen Europese regio’s, steden en dorpen zou vergroten.

Lokale en regionale overheden staan van meet af aan in de frontlinie van de gezondheidscrisis en zijn cruciaal voor het verwezenlijken van een eerlijk, duurzaam en veerkrachtig herstel in heel Europa. Naarmate de lidstaten hun nationale herstelplannen voorbereiden, is echter duidelijk geworden dat de regio’s, steden en gemeenten en de sociaal-economische partners in veel landen niet op zinvolle wijze bij de vaststelling ervan worden betrokken .

Nochtans is duurzaam Europees herstel afhankelijk van het herstel in al zijn regio’s, dorpen en steden. Gezien hun uiteenlopende behoeften is echt herstel alleen mogelijk als we de talrijke en diverse uitdagingen van alle Europese gebieden in al hun verscheidenheid erkennen en aanpakken, van plattelands- tot verstedelijkte gebieden, van eilanden en geïsoleerde gebieden tot berggebieden en grensregio’s. Investeringen moeten afgestemd zijn op de territoriale behoeften. Zonder echte inspraak van lokale en regionale overheden in de vaststelling, de uitvoering en het beheer van de nationale plannen voor herstel en veerkracht bestaat er een ernstig risico dat veel regio’s achterblijven. Lokale en regionale overheden zijn goed voor een derde van de overheidsuitgaven en de helft van de overheidsinvesteringen in de EU. Zonder hun inbreng is herstel simpelweg niet mogelijk.

Europese solidariteit houdt in dat met daden wordt aangetoond dat cohesie een fundamentele waarde voor de EU is. Daarom roepen wij alle lidstaten op om de lokale en regionale overheden, de sociaal-economische partners en het maatschappelijk middenveld volwaardig te betrekken bij de vaststelling, de uitvoering en het beheer van de nationale herstelplannen die uiterlijk eind april bij de Europese Commissie moeten worden ingediend. Wij benadrukken dat de beginselen van partnerschap en multilevel governance ten volle moeten worden geëerbiedigd en dat in dit proces een plaatsgebonden aanpak moet worden gevolgd.

De Cohesiealliantie is ingenomen met het NextGenerationEU-programma ter waarde van 750 miljard euro, ook bekend als het herstelplan voor Europa , dat het als een historisch moment voor de Europese Unie beschouwt. Nu is het tijd om dit investeringsplan, het omvangrijkste dat de EU ooit heeft opgezet, concreet uit te voeren. Tot dusver is het besluit over de eigen middelen – het wetgevingsinstrument dat de Europese Commissie in staat moet stellen tot 750 miljard EUR op de kapitaalmarkten op te halen om de gevolgen van de COVID-19-crisis aan te pakken – echter nog door te weinig lidstaten geratificeerd . Een snelle ratificatie door alle EU-landen is cruciaal om het herstel in Europa met vers geld te stimuleren. Het is derhalve van het allergrootste belang dat de nationale parlementen het eigenmiddelenbesluit zo spoedig mogelijk bekrachtigen.

Tot slot betekent Europese solidariteit ook dat door middel van samenwerking een echte Europese vaccinatiecampagne tot stand wordt gebracht. Een versnipperde campagne komt niemand ten goede en zou het herstel ondermijnen doordat de ongelijkheden tussen de Europese regio’s groter worden. Daarom waarschuwt de Cohesiealliantie de EU-leiders in de aanloop naar de Europese top voor het risico van een vaccinwedloop waarbij ieder voor zich vaccins probeert te bemachtigen. Wij roepen de EU, de regionale en de nationale regeringen ertoe op om in nauwe samenwerking de behoeften en verwachtingen van alle EU-burgers voorop te stellen.

We moeten alles in het werk stellen om te voorkomen dat een “vaccinkloof” de ongelijkheden tussen onze regio’s, steden en dorpen vergroot.

Neem contact op met het secretariaat:

CohesionAlliance@cor.europa.eu

Delen :
 
Gerelateerd nieuws

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/CIVEX-TIMISOARA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/COHESION-ALLIANCE-STATEMENT.ASPX

Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
19.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/CP90-REACTION-SOTEU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/COHESION-ALLIANCE-STATEMENT.ASPX

State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
13.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/EUREGIONSWEEK-SIDE-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/COHESION-ALLIANCE-STATEMENT.ASPX

 EURegionsWeek side events have started!
EURegionsWeek side events have started!
07.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/A-SUBNATIONAL-AGENDA-FOR-THE-U.S.-EU-PARTNERSHIP-TAKES-SHAPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/COHESION-ALLIANCE-STATEMENT.ASPX

A subnational agenda for the U.S.-EU partnership takes shape
A subnational agenda for the U.S.-EU partnership takes shape
14.08.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/REGISTRATIONS-OPEN-EU-REGIONS-WEEK.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/COHESION-ALLIANCE-STATEMENT.ASPX

Registration to #EURegionsWeek 2023 is open
Registration to #EURegionsWeek 2023 is open
31.07.2023