Klik hier voor een automatische vertaling van onderstaande tekst.
Eerste vergadering van de CvdR-groep op hoog niveau inzake Europese democratie ter ondersteuning van de bijdrage van lokale en regionale politici aan de conferentie over de toekomst van Europa  

De groep bestaat uit zeven Europese “wijze mannen en vrouwen”: naast de voorzitter, Herman Van Rompuy, zijn dat Joaquin Almunia, Tomasz Grzegorz Grosse, Rebecca Harms, Silja Markkula, Maria João Rodrigues en Androulla Vassiliou.

De groep op hoog niveau voor de Europese democratie, opgericht door het Europees Comité van de Regio’s (CvdR) en voorgezeten door de eerste voorzitter van de Europese Raad en voormalig premier van België, Herman Van Rompuy, heeft vandaag haar eerste vergadering gehouden. Zij zal bijdragen aan de werkzaamheden van het CvdR in het kader van de conferentie over de toekomst van Europa.

De groep op hoog niveau is een onafhankelijk adviesorgaan dat tot taak heeft de politieke en institutionele rol van het CvdR te ondersteunen door strategische beleidsanalyses te verstrekken in het kader van de deelname van het CvdR aan de conferentie over de toekomst van Europa, met bijzondere aandacht voor de uitdagingen voor lokale en regionale overheden in Europa. De groep heeft tot taak om via het CvdR de impact en invloed van lokale en regionale overheden in het Europese beleidsvormingsproces te versterken en de discussie over de Europese democratie aan te zwengelen.

Apostolos Tzitzikostas , voorzitter van het CvdR: “ Ik dank alle leden van de groep op hoog niveau dat zij de uitnodiging hebben aanvaard. Hun expertise, hun gehechtheid aan de waarden van de EU en hun grondige kennis van de dynamiek van de Europese Unie zijn van onschatbare waarde en zullen helpen om de bijdrage van ons Comité aan de conferentie over de toekomst van Europa zo groot mogelijk te maken. Elk lid heeft een unieke achtergrond en visie die ons werk een onschatbare meerwaarde zullen geven. De conferentie mag niet de zoveelste schoonheidswedstrijd tussen de EU-instellingen worden die alleen maar mooie woorden oplevert. We willen en moeten ervoor zorgen dat ons Europese huis van de democratie in al zijn onderdelen versterkt uit de conferentie komt. De nu opgerichte groep op hoog niveau zal hieraan een concrete bijdrage leveren.

Herman Van Rompuy , voorzitter van de CvdR-groep op hoog niveau inzake Europese democratie: “ Ik ben vereerd dat het Europees Comité van de Regio’s mij de taak heeft toevertrouwd deze groep van vooraanstaande personen te leiden. Wij hebben de opdracht gekregen met innovatieve en creatieve ideeën en voorstellen te komen om de Europese democratie te versterken en een Europa tot stand te brengen dat zijn burgers beschermt en meer inspraak geeft. Lokale en regionale overheden kunnen helpen het vertrouwen in de democratie te herstellen en moeten meer worden betrokken bij de beleidsvorming van de EU. De conferentie over de toekomst van Europa biedt een unieke gelegenheid om de kloof te overbruggen tussen de Europese Unie en onze burgers die in regio’s, steden en dorpen wonen. We moeten nagaan hoe we ons democratisch systeem kunnen versterken en vertrouwen kunnen opbouwen door regio’s en steden er meer bij te betrekken. De conferentie moet oplossingen aandragen voor een moderne Europese democratie waarbij zowel burgers betrokken zijn als antwoorden worden geboden op hun behoeften en zorgen, met een gedeelde visie op een veerkrachtigere en duurzamere toekomst”.

De groep op hoog niveau zal gedachten wisselen en nauw samenwerken met CvdR-leden, met name de Conferentie van voorzitters van het CvdR, het bureau, de thematische commissies en de leden van de CvdR-delegatie voor de conferentie over de toekomst van Europa. Zij zal ook samenwerken met jonge regionale en lokale politici die deelnemen aan het initiatief van het CvdR voor jonge gekozen politici (YEP’s), het Europees Jeugdforum en andere jongerenorganisaties. Haar werkzaamheden en dynamiek zullen als basis dienen voor de bijdrage van het CvdR aan de conferentie over de toekomst van Europa, samen met lokale dialogen die door CvdR-leden worden georganiseerd in alle regio’s en steden van de Europese Unie, om ervoor te zorgen dat de conferentie niet alleen de nationale hoofdsteden bereikt.

De groep op hoog niveau bestaat uit zeven “wijze mannen en vrouwen”:

Herman Van Rompuy , voormalig premier van België en voormalig voorzitter van de Europese Raad;

Joaquin Almunia , voormalig Europees commissaris voor Mededinging en voor Economische en Financiële Zaken;

Tomasz Grzegorz Grosse , hoogleraar aan de Universiteit van Warschau;

Rebecca Harms , voormalig lid van het Europees Parlement;

Silja Markkula , voorzitter van het Europees Jeugdforum;

Maria João Rodrigues , voormalig minister van Onderwijs van Portugal en voormalig lid van het Europees Parlement;

Androulla Vassiliou , voormalig commissaris voor Gezondheid en voor Onderwijs, Cultuur, Meertaligheid en Jeugdzaken.

Achtergrond

De oprichting van de groep op hoog niveau voor de Europese democratie werd in december 2020 goedgekeurd door het CvdR-bureau op voorstel van de Conferentie van voorzitters van het CvdR. De officiële en politieke start van de Groep op hoog niveau zal plaatsvinden tijdens de zitting van het CvdR in mei (5-7 mei), samen met een politiek debat over de vooruitzichten van het CvdR voor de toekomst van Europa en de deelname van het CvdR aan de aanstaande conferentie over de toekomst van Europa. De conferentie over de toekomst van Europa zal officieel van start gaan op 9 mei 2021 en zou tegen het voorjaar van 2022 met conclusies moeten komen.

Contactpersoon:

Berta López Domènech

Tel.: +32 (0)2 282 2170

Berta.LopezDomenech@cor.europa.eu

Delen :
 
Gerelateerd nieuws

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/COR-HIGH-LEVEL-GROUP-ON-EUROPEAN-DEMOCRACY-HOLDS-ITS-FIRST-MEETING-TO-SUPPORT-LOCAL-LEADERS'-CONTRIBUTION-TO-THE-CONFERENCE.ASPX

Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/COR-HIGH-LEVEL-GROUP-ON-EUROPEAN-DEMOCRACY-HOLDS-ITS-FIRST-MEETING-TO-SUPPORT-LOCAL-LEADERS'-CONTRIBUTION-TO-THE-CONFERENCE.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/LARGER-AND-MORE-RESILIENT-EU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/COR-HIGH-LEVEL-GROUP-ON-EUROPEAN-DEMOCRACY-HOLDS-ITS-FIRST-MEETING-TO-SUPPORT-LOCAL-LEADERS'-CONTRIBUTION-TO-THE-CONFERENCE.ASPX

A larger and more resilient EU in spotlight at CIVEX meeting
A larger and more resilient EU in spotlight at CIVEX meeting
19.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/EUROPCOM2023-OPEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/COR-HIGH-LEVEL-GROUP-ON-EUROPEAN-DEMOCRACY-HOLDS-ITS-FIRST-MEETING-TO-SUPPORT-LOCAL-LEADERS'-CONTRIBUTION-TO-THE-CONFERENCE.ASPX

Join us for EuroPCom 2023!
Join us for EuroPCom 2023!
19.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/8TH-ENLARGEMENT-DAY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/COR-HIGH-LEVEL-GROUP-ON-EUROPEAN-DEMOCRACY-HOLDS-ITS-FIRST-MEETING-TO-SUPPORT-LOCAL-LEADERS'-CONTRIBUTION-TO-THE-CONFERENCE.ASPX

The 8th Enlargement Day, 4-5 May 2023
The 8th Enlargement Day, 4-5 May 2023
18.04.2023