Klik hier voor een automatische vertaling van onderstaande tekst.
Steden en regio's voorstander van besluitvorming met gekwalificeerde meerderheid van stemmen in belastingzaken  
Europees Comité van de Regio's wil einde aan belastingvrijstellingen voor vliegtuigbrandstoffen

Het Europees Comité van de Regio’s (CvdR) – de EU-assemblee van lokale en regionale overheden – heeft tijdens zijn plenaire zitting van 26 juni in Brussel een advies goedgekeurd waarin ervoor wordt gepleit om voor de EU-besluitvorming op belastinggebied over te stappen van eenparigheid van stemmen naar gekwalificeerde meerderheid van stemmen. In het door de Franse burgemeester Christophe Rouillon opgestelde advies wordt erop gewezen dat gezamenlijke inspanningen op fiscaal gebied noodzakelijk zijn om de problemen op het gebied van belastingfraude en grensoverschrijdende handel alsook klimaatverandering aan te pakken, aangezien de gevolgen ervan lokaal voelbaar zijn.

Globalisering, digitalisering en veranderingen in de dienstensector hebben geleid tot een snelle transformatie van de economie, waarbij bedrijven, kapitaal en diensten zich vrij kunnen bewegen binnen de Europese interne markt. Om een eerlijke belastingheffing in heel Europa te waarborgen, moeten de lidstaten hun belastingregels op gecoördineerde wijze bijwerken. Belastingheffing op EU-niveau is echter het laatste beleidsterrein waarop uitsluitend met eenparigheid van stemmen wordt gestemd. Hierdoor wordt het gemeenschappelijke beleid teruggebracht tot de kleinste gemene deler, waardoor de vooruitgang te traag en niet ambitieus genoeg is om de huidige uitdagingen het hoofd te bieden.

Christophe Rouillon (FR/PSE), burgemeester van Coulaines en rapporteur voor het CvdR-advies " Naar een efficiëntere en democratischere besluitvorming in het fiscale beleid van de EU ", steunt het voorstel van de Europese Commissie om de besluitvorming op belastinggebied om te vormen van besluitvorming met eenparigheid van stemmen naar besluitvorming met gekwalificeerde meerderheid: " Belastingheffing mag niet de zwakste schakel van de Europese integratie worden. Eenparigheid van stemmen in belastingzaken maakt substantiële hervormingen onmogelijk, ondanks de nieuwste technologische ontwikkelingen, marktveranderingen en een meer mobiele belastinggrondslag. De lidstaten moeten beseffen dat een gezamenlijke Europese aanpak meer belastinginkomsten en meer fiscale rechtvaardigheid mogelijk maakt dan de gecombineerde nationale belastingsoevereiniteit en de mazen in dat systeem. Bovendien wordt in het advies zeer veel steun uitgesproken voor een ambitieuzer fiscaal beleid van de EU. Het CvdR zou echter graag zien dat milieubelastingen, en met name belastingen in de luchtvaartsector, in de toekomst worden opgenomen onder de prioritaire kwesties, aangezien daarin een enorm potentieel besloten kan liggen voor mogelijke eigen middelen van de EU".

Overheidsbegrotingen in de EU lopen jaarlijks tussen de 50 en 70 miljard euro mis als gevolg van belastingontwijkingsstrategieën of tussen de 160 en 190 miljard euro als het geschatte verlies als gevolg van individuele belastingregelingen van de grote multinationale ondernemingen wordt meegerekend. Meer coördinatie op belastinggebied zou niet alleen de strijd tegen vermogenscriminaliteit, agressieve fiscale planning en oneerlijke belastingconcurrentie helpen opvoeren, maar zou ook resulteren in een verlaging van de administratieve kosten voor bedrijven die over de grenzen heen werken, waardoor bedrijven jaarlijks 15 miljard euro kunnen uitsparen.

" Gezamenlijke inspanningen op Europees en nationaal niveau zijn noodzakelijk om eerlijke belastingconcurrentie te waarborgen, de administratieve lasten voor bedrijven die over de grenzen heen werken te verminderen en de overheidsbegrotingen te vrijwaren tegen inkomstenderving als gevolg van belastingontduiking. Alleen als we erin slagen de belastingen volledig en doeltreffend te innen, kunnen wij als lokale en regionale overheden onze burgers hoogwaardige openbare diensten aanbieden, van onderwijs tot gezondheidszorg, betaalbare huisvesting en openbaar vervoer ," aldus de heer Rouillon .

De leden van het Comité kunnen zich vinden in de stapsgewijze implementatie van de nieuwe stemsystemen, die in eerste instantie zullen worden toegepast voor initiatieven die niet rechtstreeks van invloed zijn op de heffingsbevoegdheden, belastinggrondslagen of belastingtarieven van lidstaten, maar die noodzakelijk zijn om de administratieve samenwerking en wederzijdse bijstand in de strijd tegen belastingontduiking en -ontwijking te verbeteren. Het Comité zou ook graag zien dat in de eerste fase initiatieven worden genomen om EU-ondernemingen te helpen aan hun fiscale verplichtingen te voldoen, wat met name een flinke uitdaging is voor kleine en middelgrote ondernemingen die over de grenzen heen werken.

Recente adviezen van het CvdR over belastingzaken:

Pakket eerlijke belastingen , oktober 2018

Belastingheffing in de digitale economie , december 2018

Contactpersoon:

Carmen Schmidle

Tel. +32 (0)494 735787

carmen.schmidle@cor.europa.eu

Delen :
 
Gerelateerd nieuws

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/REGIONS-TEAM-UP-TO-SPEED-UP-THE-EXPANSION-OF-THE-EUROPEAN-SEMICONDUCTOR-INDUSTRY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/CITIES-REGIONS-SUPPORT-QUALIFIED-MAJORITY-VOTING-ON-TAX-MATTERS.ASPX

Regio’s werken samen om de expansie van de Europese halfgeleiderindustrie te versnellen
Regio’s werken samen om de expansie van de Europese halfgeleiderindustrie te versnellen
07.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/PARTNERSHIPS-FOR-REGIONAL-INNOVATION-IN-DALARNA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/CITIES-REGIONS-SUPPORT-QUALIFIED-MAJORITY-VOTING-ON-TAX-MATTERS.ASPX

Local and regional leaders gathered in Dalarna to share and discuss the achieved results of the Partnerships for Regional Innovation (PRI)
Local and regional leaders gathered in Dalarna to share and discuss the achieved results of the Partnerships for Regional Innovation (PRI)
01.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/BROADBAND-PLATFORM-FOCUS-ON-INCREASING-CONNECTIVITY-DIGITAL-RESILIENCE-AND-DIGITAL-MATURITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/CITIES-REGIONS-SUPPORT-QUALIFIED-MAJORITY-VOTING-ON-TAX-MATTERS.ASPX

Broadband Platform: focus on increasing connectivity, digital resilience and digital maturity
Broadband Platform: focus on increasing connectivity, digital resilience and digital maturity
30.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/CLEARER-RULES-ADEQUATE-FUNDING-NEEDED.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/CITIES-REGIONS-SUPPORT-QUALIFIED-MAJORITY-VOTING-ON-TAX-MATTERS.ASPX

Clearer rules and adequate funding are needed to ensure interoperability and digitalise public services
Clearer rules and adequate funding are needed to ensure interoperability and digitalise public services
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/CITIES-REGIONS-SUPPORT-QUALIFIED-MAJORITY-VOTING-ON-TAX-MATTERS.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023